Põhjarannik 23. märtsil

23. märts 2017 
Ettevõtlusminister Urve Palo on pakkunud välja, et Ida-Virus tegutsevate põlevkiviettevõtete makstavatest saastetasudest võiks 8-9 miljonit eurot aastas minna koostatava riikliku Ida-Viru programmi rahastamiseks.

Ettevõtlusminister Urve Palo on pakkunud välja, et Ida-Virus tegutsevate põlevkiviettevõtete makstavatest saastetasudest võiks 8-9 miljonit eurot aastas minna koostatava riikliku Ida-Viru programmi rahastamiseks.

* Võimuliidu kavandatava Ida-Virumaa programmi  plaanide elluviimiseks vajalik raha peaks tulema põlevkiviettevõtete poolt riigile makstud saastetasudest, leiab ettevõtlus- ja infotehnoloogiaminister Urve  Palo. Ta tegi ettepaneku muuta keskkonnatasude seadust nõnda, et põlevkiviettevõtete saastetasudest riigieelarvesse laekunud rahast 25 protsenti kasutataks Ida-Viru programmi elluviimiseks. Praeguste kaevandamismahtude ja tasumäärade juures oleks tegu ligikaudu 8-9 miljoni euroga aastas. Selle raha kasutamine toimuks ettevõtluse arendamise sihtasutuse kaudu. Keskkonnaministeerium Palo ideed ei toeta.

* Ida-Virumaa korteriühistud pöördusid juba aasta aega tagasi õiguskantsleri ja riigikogu liikmete poole palvega seadusi muuta ning lihtsustada välismaalastest võlgnike korterite võõrandamise korda. Ent mitme Kiviõli korteriühistu näitel võib öelda, et praeguseks on omaniketa ja võlgades korterite probleem vaid süvenenud.

* Narva-Jõesuu linnavolikogu otsustas alustada koostööläbirääkimisi Narvaga, et veenda valitsust mitte liitma neid Sillamäega. “Me muidugi hakkame ka Sillamäega läbi rääkima, kuid ainult selleks, et oma ei-sõna tugevdada,” sõnas Vaivara vallavanem Veikko Luhalaid. “Me ei näe praegu tugevaid argumente, miks me peaks Sillamäega liituma.”