Jõhvi kohtumaja kimbutab salapärane lehk

23. märts 2017 ERIK KALDA
Jõhvi kohtumaja valmis kuus aastat tagasi ning siiani polnud hoone kasutamisega erilisi probleeme olnud. Kuid nüüd ilmnes seal kummaline ebameeldiv lõhn, mis mõjub ka inimeste tervisele.

Jõhvi kohtumaja valmis kuus aastat tagasi ning siiani polnud hoone kasutamisega erilisi probleeme olnud. Kuid nüüd ilmnes seal kummaline ebameeldiv lõhn, mis mõjub ka inimeste tervisele.

Jõhvi kohtumajas levib juba teist nädalat salapärane gaasisarnane lehk, mis mõjub inimeste tervisele ning mille tõttu on majas tehtud töötajate ümberpaigutusi. 

 

Kui kohtumaja töötajad teisipäeval, 7. märtsil tööle tulid, tundsid nad enne tööaja algust, et majas levib ebameeldiv gaasilõhn.

Päästjad midagi ei tuvastanud

Viru maakohus teavitas sellest kohe päästeametit, Riigi Kinnisvara ASi ja kohtuhoone haldusfirmat. Maakohtu ametnikke teavitati gaasihaisust majas, jäeti ära istungid ning enamikul töötajail ja kohtusse tulnud menetlusosalistel paluti majast lahkuda.

Kuna ruume kontrollinud päästeamet gaasilõhna allikat ei leidnud ega midagi ohtlikku ei tuvastanud ning ainuke soovitus oli ruumide õhutamine, siis järgmisel päeval jätkas kohus tavapärast tööd, teatati Põhjarannikule Viru maakohtust. Kuid kohus pidas siiski vajalikuks tellida 8. märtsil terviseametilt õhutestimine. “Terviseameti kesklabor edastas kohtu palvel õhu-uuringute protokolli terviseameti riskihindamise büroosse, et analüüsida, kas ja millisel määral võib kohtumaja õhukoostis mõju avaldada inimese tervisele,” ütles Viru maakohtu pressiesindaja Kristina Ots.

Esmaspäeval maakohtule edastatud vastuses märgiti, et hoone siseõhu analüüsi esialgsed tulemused näitavad, et majas on siseõhu kvaliteediga probleem, mis vajab väljaselgitamist ja lahendamist. Kuni probleemi lahendamiseni pole soovitatav nendes ruumides viibida, teatas terviseamet. Kuigi amet tuvastas õhusaaste, pole terviseameti teatel siiski selge, mis aine see täpselt on, mis majas levib.

“Probleemsetest ruumidest on maakohtu ametnikud ümber paigutatud ning koostöös Riigi Kinnisvara ASiga püütakse olukorrale leida lahendus nii kiiresti kui võimalik,” sõnas Kristina Ots.

Gaasilõhna probleem on seda kummalisem, et Viru maakohtus pole gaasiseadmeid ning hoonel puudub igasugune ühendus gaasitrassidega. Kohapeal käis olukorraga tutvumas ka gaasiettevõtte spetsialist, kes samuti välistas võimaluse, et tegu võiks olla näiteks ümberkaudsetest gaasitrassidest mingil moel lekkiva gaasiga.

Riigi Kinnisvara avalike suhete juht Madis Idnurm ütles Põhjarannikule, et siiani pole õnnestunud selgeks teha, mis majas ebameeldivat lõhna tekitab. Aga kui olukord tema sõnul ei muutu, siis tuleb hoone omanikul teha täiendavaid töid, et probleem lahendada. Idnurm tunnistades, et antud olukorras on siiski keeruline mingeid tõhusaid samme astuda, kuna senised analüüsid ei ole otseselt ühelegi konkreetsele lõhnaallikale viidanud ja põhjus on endiselt teadmata. Täiendavat selgust loodetakse saada uutest ja märksa põhjalikumatest analüüsidest.

Tuulutus ja eripuhastus

Praeguseks aga on asjatundjad peaaegu välistanud võimaluse, et hais võiks pärineda näiteks kohtumaja siseviimistlusmaterjalidest. Hoone on ehitatud 2011. aastal ning tavaliselt ilmneb materjalidest lähtuvate ainete lendumine kohe pärast hoone valmimist. Viru maakohtu Jõhvi kohtumajas pole aga kunagi varem häirivate lõhnadega probleeme olnud.

Kuigi nädalavahetusel ja sellele järgnenud päevadel on kohtumaja ruume tuulutatud ning sundventilatsiooni kogu aeg töös hoitud, pole see probleemi siiski kõrvaldanud. “Veidi paremaks on läinud, kuid allikat pole ikkagi tuvastatud.”

Esmaspäeval tellis Riigi Kinnisvara probleemsetesse ruumidesse täiendavad eripuhastustööd, kus eelkõige põrandapinnad üle töödeldi.

Seletamatu hais levib ainult kindlates ruumides esimesel ja keldrikorrusel. Põhjarannik käis eile kohtumajas olukorraga tutvumas ning kohtu tööd pole leviv lehk siiski takistanud − saalid olid kasutuses ja istungid toimusid. Fuajees mingit ebameeldivat lõhna tunda polnud.

Täna peaks kohtumajja tulema terviseameti spetsialist, et võtta veelgi põhjalikumad õhuproovid, millest loodetakse saada ka vastust küsimusele, mis aine maja sisekliimat rikub.