Põhjarannik 18. märtsil

18. märts 2017 
Kiviõli Keemiatööstusel on Nikolai Reismani maadel kaevandamiseks kaevandamise luba olemas, kuid puudub omaniku luba. Reisman on valmis laskma oma maadelt kaevandada, aga seda ei pruugi tegema hakata Kiviõli Keemiatööstus.

Kiviõli Keemiatööstusel on Nikolai Reismani maadel kaevandamiseks kaevandamise luba olemas, kuid puudub omaniku luba. Reisman on valmis laskma oma maadelt kaevandada, aga seda ei pruugi tegema hakata Kiviõli Keemiatööstus.

* Ettevõtja Nikolai Reisman, kellele kuuluvad maad Kiviõli Keemiatööstuse karjääri vahetus läheduses, on teinud Sonda vallavalitsusele taotluse oma kinnistute sihtotstarbe muutmiseks mäetööstusmaaks, viidates sellele, et tegemist on katastriüksustega, mis asuvad kaevandataval alal, kus metsa- ja põllumajandusega tegelemine on raskendatud. Vald omalt poolt ei ole nõus aga sihtotstarvet muutma, kuni Reismanil on olemas ka kaevandusluba.

* Möödunud sügisel kolis põlevkivimuuseum Kukruselt Kohtla-Järve Järve linnaossa aadressile Tuuslari 22, kus varem asus keskraamatukogu lugemissaal. Muuseumi töötajad lootsid kõik ruumides vajalikud muudatused eelolevaks suveks ära teha ning juba juunis külastajatele uksed avada, kuid näitusesaalide remondini pole siiani jõutud. Põlevkivimuuseumi direktori Ainar Varinurme sõnul on tekkinud palju rekonstrueerimisprojektide koostamisega seotud küsimusi, mille lahendamine on nõudnud arvatust rohkem aega.

* Neljapäeval Kohtla-Järve Järve gümnaasiumis toimunud õpilasesinduste regionaalkoolitusel harjutati muu hulgas seda, kuidas sponsoritelt edukalt raha küsida. Eesti õpilasesinduste liidu aktivist Lilian Karro rääkis Ida-Viru noortele sellest, kuidas leida suuremate ürituste korraldamiseks partnereid, mil moel küsida raha ning kuidas tegutseda edasi jaatava või eitava vastuse korral.