Kolm küla ei pääse kuidagi tuleviku Ida-Virumaale

20. veebruar 2017 GERLI ROMANOVITŠ
Kõrkkülas asuv Raja talu on olnud avatud talu päeval menukas külastuspaik.

Kõrkkülas asuv Raja talu on olnud avatud talu päeval menukas külastuspaik.

Uljaste, Kestla ja Kõrkküla on avaldanud soovi lahkuda oma senisest omavalitsusest ja liituda Sonda vallaga, kuid rahva tahe on jäänud toppama nende seniste valdade vastasseisu.

 

Ehkki nii Rägavere valla Uljaste küla kui ka Aseri valla Kõrkküla ja Kestla küla on avaldanud soovi oma senisest omavalitsusest lahkuda ja liituda Sonda vallaga, kes selleks ka heakskiidu on andnud, ei pääse külad tulema, sest praegused omavalitsused ei taha oma maadest ja inimestest loobuda.

Tahe pole kadunud

“Tegelikult oleks pidanud külad kohe, kui nad said vastuse, midagi ette võtma. Näiteks on neil võimalus vaidlustada volikogu otsus kohtus või nad oleksid võinud pöörduda maavalitsuse poole, et algatada järelevalve selle üle, kas otsuse tegemisel on arvestatud rahva arvamusega,” loetles Ida-Viru maavanem Andres Noormägi võimalikke tegevusi. “Tuleb teha uus avaldus ja panna see kohe suurema kella külge ning siis on ehk tulemus samuti parem,” lisas ta.

Nüüd, kui vaidlustamise ajast on möödunud ebamõistlikult pikk aeg, seda enam teha ei saa. Küll on küladel, juhul kui nad ei ole ümber mõelnud, võimalus uuesti volikogu poole pöörduda ja vaadata, kas seisukohad on muutunud, ning juhul, kui otsus on põhjendamatult jäik ega arvesta nende tahet, võtta ette käigud, mis jäid tegemata.

Kui Aseri valla külade puhul ütles volikogu konkreetselt “ei”, siis Rägaveres võeti vastu ainult protokolliline otsus selle kohta, et tuleks korraldada koosolek ja uurida rahva meelsust, kuid see on jäänud tegemata.

Valmis kaasa aitama

Sonda vald, kes hea meelega oleks külad oma tiiva alla võtnud isegi enne haldusreformi, on jätkuvalt valmis nad enda külge liitma. “Arutame seda küsimust veel vallavalitsuses ning teeme ilmselt volikogule ettepaneku pöörduda Rägavere ja Aseri valla ning nende ühinemispartnerite poole ettepanekuga arvestada inimeste arvamust ja tahet ning lasta neil liituda soovitud suunas.

Kui enne liitumislepingu allkirjastamist võib-olla ei soovitud oma territooriumi muuta, siis nüüd, kui kõik külade lahkumisega nõustuvad, ei näe ma küll mingit takistust, miks külad teise omavalitsusega liituda ei võiks,” ütles Sonda vallavanem Andrea Eiche.

Ka külad omalt poolt kinnitavad valmisolekut asjaga edasi minna. “Oleks narr asi pooleli jätta, sest tegemist polnud ju niisama allkirjade korjamisega, vaid meie külade elanike reaalse sooviga,” ütles Kõrkkülas allkirju kogunud Janner Eskor.

Nii Kestla, Kõrkküla kui ka Uljaste küla põhjendasid oma soovi senisest omavalitsusest lahkuda seotusega Kiviõli regiooniga. Valdade idapoolsed külad asuvad Kiviõlile lähemal kui nende uute liituvate omavalitsuste keskused.