Kohtla-Järvel levis lämmatav gaasilehk

20. detsember 2016 KÜLLI KRIIS
Järve linnaosa gaasihaisuga lämmatamist ei võta omaks ükski gaasiga tegelev ettevõte − aga hais ju ometi oli.

Järve linnaosa gaasihaisuga lämmatamist ei võta omaks ükski gaasiga tegelev ettevõte − aga hais ju ometi oli.

Pühapäeva ennelõunal Kohtla-Järve Järve linnaosas levinud tugeva gaasilõhna allikat pole leitud ja tõenäoliselt ei leitagi; lõhna allikaks ei tunnista end ei VKG ega Eesti Gaas.  

 

Pühapäeva ennelõunal sai häirekeskus Kohtla-Järve Järve linnaosa elanikelt 14 teadet Kohtla-Järvel levivast tugevast gaasilõhnast. Neist kahel juhul oli tõepoolest tegemist gaasilekkega, ülejäänute puhul põhjustas väljakutse kogu linnas leviv gaasilõhn. Üks väljakutse Kohtla-Järvel leviva gaasileha tõttu tuli ka laupäeval. Häirekeskusse pöördusid lõhnakaebustega Outokumpu, Katse, Torujõe ja Tuuslari tänava ning Järveküla tee elanikud.

Päästeamet kinnitas, et elanike tervisele see lõhn ohtlik ei ole, ent aknad soovitati siiski kinni hoida, et see lõhn tuppa ei jõuaks.

Jääkgaas versus maagaas

Esmases infos väitis päästeamet, et tegemist on Viru Keemia Grupist leviva ning jääkgaasiga seotud gaasilõhnaga.

“Kõik meie tootmisüksused töötavad tavarežiimil,” ütles VKG suhtekorraldusjuht Irina Bojenko, et nende ettevõte selle haisu allikaks olla ei saa. “Pühapäeval oli õhus kindlasti maagaasi lõhn − muide, oleme oma kontoris tundnud seda lõhna juba paar nädalat pidevalt akendest sisse imbuvat. Kasutame oma tehnoloogilistes protsessides ka vähesel määral maagaasi; Eesti Gaasi inimesed käisid meie juures kontrollimas, aga ei leidnud midagi valesti olevat.”

“Lähemalt uurides selgus, et tegemist oli maagaasi lõhnaga, kuid kust see pärines, on seni teadmata,” ütles pisut hiljem ka päästeameti pressiesindaja Mari Rebane.

ASi Eesti Gaas gaasivõrkude juhatuse esimees Roman Bogdanovitš rääkis, et nad käisid pühapäeval Kohtla-Järvel mitmel väljakutsel ning eile kontrollisid seal suuremat osa oma trassidest − midagi leidmata.

“Ei ole ka plahvatuslikku gaasitarbimise tõusu, mis lekkele osutaks. Kontrollime veel oma kesksurvetorustikku Kohtla-Järve piirkonnas, aga juba praegu oleme 99% kindlad, et tegemist ei ole meie probleemiga. Pigem on see gaasilõhn pärit ikka VKG territooriumilt,” ütles ta.

Ettevõtetelt kogutakse infot

Aluse leviv hais ohutuks tunnistada andis päästeametile Mari Rebase sõnul tõsiasi, et päästeautode varustusse kuuluvad gaasiindikaatorid ei näidanud, et õhus oleks gaasi ehk siis polnud gaasi kontsentratsioon selleks piisavalt suur.

“Kuna meie õhuseiret ei tee, andsime kogu info üle keskkonnainspektsioonile,” ütles ta.

Keskkonnainspektsiooni valvetelefonile tuli Kohtla-Järvel levivast gaasilehast teateid juba eelmise nädala alguses.

“Arvasime, et see on seotud VKGga, kus parasjagu pandi Petroteri tehast seisma − neil aegadel on mõnikord ikka kaebusi tulnud,” rääkis inspektsiooni  Ida-Virumaa büroo juhataja Aivar Lainjärv. “Siis asi vaibus, kuni nädalavahetusel tuli uus kaebuste laine. Kaebajad kirjeldavad seda kui maagaasi lõhna. Igatahes erines pühapäevane lõhn sellest, mis VKG korstnatest suitsugaasidega välja tuleb.”

Lainjärv tõdes, et haisu allikat pole võimalik niisama lihtsalt kindlaks teha ja tõenäosus selleni jõuda on kaduvväike.

“Saame ettevõtetega suheldes võimalikult palju infot kokku koguda ja ehk selle põhjal midagi järeldada. Võimalik, et tegemist oli mingite ainete ja asjaolude koosmõjuga,” tunnistas ta, et inspektsioonil pole praegu mingit alust kellegi suuunas kahtlustavalt vaadata.

Keskkonnalaborilt analüüse ei tellitud

Septembris avati Jõhvis Eesti keskkonnauuringute keskuse põhjalikult uuendatud ja nüüdisajastatud labor, mille üheks põhisuunaks nimetati õhukvaliteedi mõõtmist ja mille puhul toonitati reageerimiskiirust.

Pühapäeval laborist keegi Kohtla-Järvel midagi mõõtmas ei käinud.

“Meie käest analüüse tellitud ei ole,” ütles keskuse Virumaa osakonna juht Allar Aron. “Kui oleks tellitud siis… puhkepäeval me vahest poole tunniga kohale ei jõuaks, aga väga palju kauem aega ka ei kuluks. Iseasi on, et päris kõiki asju me kohapeal kiiresti mõõta ei saa, osa proove tuleb analüüsida laboris ja mõnda asja ka Tallinna laboris, nii et tulemustega läheks aega. Ega selline mõõtmine lõhna allika kohta mingit otsest infot ei annaks, aga midagi võiks ehk tuletada.”

Eile Brüsselis viibinud keskkonnaminister Marko Pomerants polnud Kohtla-Järve gaasihaisust midagi kuulnud, ent lubas täna asja uurida ja tulemustest teada anda.

“Ma ei saa öelda, et keskkonnalabori inimesed peaksid ringi liikuma ja mingit lõhna tundes kohe analüüse hakkama tegema. Küll aga peaks keegi neilt sellisel puhul analüüsid tellima − ma ei ole praegu asjaga kursis, ent arvan, et see tellija pidanuks olema keskkonnainspektsioon kui järelevalveorgan.”