Kuremäe tapmise lugu võib hakata arutama Briti kohus

1. detsember 2016 ERIK KALDA
Briti kodanik Robert Timmins on tänapäevani Interpoli kodulehel tagaotsitavate isikute seas.

Briti kodanik Robert Timmins on tänapäevani Interpoli kodulehel tagaotsitavate isikute seas.

Aastaid tagasi Kuremäe lähedal Kaatermu külas Briti kodaniku Robert Timminsi (65) poolt tapetud mehe juhtumit võib hakata uurima Suurbritannia kohus, kui prokuratuuril õnnestub kriminaalasi sealsetele võimudele üle anda.

 

Illuka vallas Kuremäe lähistel juhtus 2011. aasta 13. juulil konflikt, kus Briti kodanik Robert Timmins läks purjuspäi naabrite õuele, kuna teda vihastas, et naabrimees Rain Sepp (42) oli lubanud talle tööle tulla ning rahagi kätte saanud, kuid tööd olid väidetavalt tegemata. Timminsil oli kaasas jahipüss, mille ta naabri poole suunas ja kaks lasku mehe suunas tulistas.

Kannatanu sai raskeid vigastusi ning enne, kui kiirabi kohale jõudis, suri ta verekaotuse tõttu.

Putkas Eestist minema

Timmins tunnistas algul süüd ning tema enda versiooni kohaselt ei olnud tegu tahtliku tapmise, vaid õnnetusjuhtumiga − mees tahtnud naabrit vaid hirmutada, sihtides maha. Timminsit ei võetud vahi alla, vaid tõkendiks kehtestati talle elukohast lahkumise keeld.

Oktoobris 2012 anti mees kohtu alla süüdistatuna tapmises. Kui kohus aga 2013. aasta mais kogunes, Timmins kohale ei ilmunud ja kui võimud hakkasid meest otsima, selgus, et ta oli oma maja maha müünud ja Eestist lahkunud. Selleks ajaks polnud mehel ka mitte mingisugust tõkendit, sest selle tähtaeg oli täis saanud ja uut tõkendit ei oldud talle seatud.

Viru ringkonnaprokuratuur tegi sama aasta mais Briti võimudele õigusabipalve, taotledes Timminsi ülesotsimist ning talle kohtukutse kätteandmist. Kuid Suurbritannia politseinikel Timminsit leida ei õnnestunud, millest teavitati ka siinset prokuratuuri.

Viru maakohus keeldus Timminsi kuulutamisest rahvusvaheliselt tagaotsitavaks ning vahistamisest ja Euroopa vahistamismääruse tegemisest. Kohus viitas asjaolule, et Timmins ei ole kohtukutset kätte saanud ning selleks, et rakendada vahistamist, peab enne isikule kohtukutse kätte toimetama.

Tartu ringkonnakohus tühistas aga maakohtu määruse, leides, et Viru maakohtu seisukoht on “sügavalt ekslik”, kuna Timmins oli teadlik istungite toimumise ajast, sest ta oli kätte saanud kohtu alla andmise määruse ingliskeelse tõlke. Ringkonnakohus tühistas maakohtu määruse ja tegi määruse Timminsi vahistamiseks. Praeguseks on mehe kohta väljastatud ka Euroopa vahistamismäärus.

Elab Filipiinidel

Eilsel istungil taotles Viru ringkonnaprokuratuur, et kohus otsustaks taotleda kriminaalasja üleandmist Suurbritannia kohtule.

Ringkonnaprokurör Olga Dorogani sõnul on Eesti võimud praeguseks välja selgitanud, et Timmins elab Filipiini Vabariigis, on seal abiellunud ning taotleb ka elukohariigi kodakondsust.

Möödunud aasta jaanuaris tegi Eesti Filipiini võimudele Interpoli kaudu õigusabi taotluse, et Timmins antaks välja, kuid Filipiini võimud seda taotlust menetlema ei hakanud, kuna Eestil ja Filipiinidel puudub omavaheline isikute väljaandmist reguleeriv lepe.

Asi on jõudnud ka Euroopa Liidu õigusalase koostöö üksuseni Eurojust, kus selle Eesti ja Briti esindajad on Timminsi küsimust arutanud. Riigiprokurör Raivo Sepp teatas, et Briti esindaja tegi ettepaneku anda Timminsi asi Suurbritannia kohtule arutamiseks, kuna tegemist on Briti kodanikuga. Pealegi on Suurbritannia ja Filipiinide vahel isikute väljaandmise leping olemas, mis suurendab tõenäosust Timmins lõpuks kohtu ette tuua.

Tapetud Rain Sepa lähedaste esindaja, vandeadvokaat Maano Saareväli aga kirjutas kohtule, et kannatanud ei poolda asja üleandmist Briti kohtule, kuna tema arvates ei suurenda see kuidagi tõenäosust, et Timmins jõuab Ühendkuningriigis kohtu ette. “Kriminaalmenetluse üleandmisel kaotavad kannatanud ja ka Eesti Vabariigi õiguskaitseorganid sisulise kontrolli Eesti territooriumil toimunud raske kuriteo menetlemise üle,” leidis Saareväli.

Eilsel istungil osales ka vandeadvokaat Natalia Lausmaa, kes kriminaalmenetluse algusjärgus Timminsit esindas. Lausmaa sõnul lasi Timmins Eestist jalga, olles enne siin oma kinnisvara maha müünud, kuna oli pettunud Eesti võimude tegevuses. “Algul menetleti asja paragrahvi alusel, mis käsitleb surma põhjustamist ettevaatamatusest, kuid siis sai ta äkki paberi, et asi on ümber kvalifitseeritud tapmiseks,” rääkis Lausmaa Põhjarannikule. Tema sõnul oli Timmins nõus vastutama ettevaatamatuse paragrahvi alusel, kuid mitte tapmise süüdistuse põhjal, kus maksimumkaristuseks on 15 aastat vanglat ja miinimum 6. “Ta ütles mulle, et ei usalda Eesti kohut ning ei taha Eesti vanglas surra,” lausus Lausmaa, kelle sõnul pole ta Timminsiga siiski viimastel aastatel suhelnud, sest mees ei vasta tema kirjadele ega kõnedele.

Prokurör Olga Dorogan ütles, et kriminaalasja üleandmine brittidele suurendab võimalust, et Timmins tuuakse lõpuks kohtu ette.

Ent advokaat Lausmaa pole sugugi kindel, et Briti kohus nõustub asja arutada võtma. “Kas te kujutate ette, kui palju Suurbritannia kodanikud teistes riikides kuritegusid sooritavad − on mõeldamatu, et Ühendkuningriigi kohus võtaks neid kõiki arutada,” ütles ta Põhjarannikule.

Kohus lükkas tagasi

Viru maakohus jättis eile siiski prokuratuuri taotluse rahuldamata, leides, et sellise taotluse esitamine riigiprokuratuuri ja justiitsministeeriumi kaudu on täielikult Viru ringkonnaprokuratuuri pädevuses ning seda ei pea otsustama kohus.

Kohtunik Inna Kirsipuu ütles aga, et pooled peavad selles asjas väga põhjalikult kaaluma menetluse üleandmistaotluse esitamist. Ta nentis, et kui Timmins võetakse mõnes riigis Euroopa vahistamiskäsu alusel kinni, siis Eesti kohus tema kriminaalasja enam menetleda ei saa, kui alustatud on menetlust asja üleandmiseks Suurbritanniale.  “See on suur risk. Aga kui prokuratuuril on kindlad andmed, et Filipiinid peaaegu saja protsendi  tõenäosusega annavad ta Suurbritanniale välja ja seal on võimalik kohtupidamine mõistliku aja jooksul, siis kohus pooldab üleandmist,” sõnas Kirsipuu.

Olga Dorogan ütles eile pärast istungit, et ta ei tea veel, kas vaidlustab Viru maakohtu määruse, millega jäeti prokuratuuri taotlus läbi vaatamata, või alustatakse kohtuasja üleandmise taotlust riigiprokuratuuri kaudu, nagu kohtunik soovitas.

Tapetu vend Ivo lausus Põhjarannikule, et talle oli üllatuseks, et Eesti riik on Timminsi asukoha kindlaks teinud. Ka tema ise oli internetis jälgi ajades tuvastanud, et Timmins on putkanud Filipiinidele. Tema arvates pole aga Eesti võimud piisavalt teinud Timminsi tabamiseks.