Keskerakond jätaks Kiviõli promenaadi tegemata

14. november 2016 GERLI ROMANOVITŠ
Kiviõli keskväljakule on planeeritud koos puhkekohtade ja jalgteedega ka avalik turg.

Kiviõli keskväljakule on planeeritud koos puhkekohtade ja jalgteedega ka avalik turg.

Kiviõli volikogu Keskerakonna fraktsioon tegi ettepaneku loobuda Kiviõli linna keskuse ja promenaadi ehitamise taotluse esitamisest piirkonna konkurentsivõime tõstmise programmi, sest olemasolev lahendus enam ei sobi. 

 

Kiviõli volikogu Keskerakonna fraktsioon saatis Kiviõli linnavalitsusele ja volikogule kirja, milles nad teevad ettepaneku loobuda Kiviõli keskväljaku ja promenaadi ehitamisest, milleks on võimalik toetusraha saada piirkondade konkurentsivõime toetamise programmist. Fraktsioon viitab projekti kallidusele ja vahendite puudumisele, aga ka sellele, et keskväljak ja promenaad, mis eri planeeringutena on läbinud volikogu mitu korda, ei ole kõige paremas kohas.

Fraktsioon küll ei taha keskväljaku ja promenaadi ehitamist päris kalevi alla panna, kuid leiab, et teha tuleks analüüs ja rahvaküsitlus asukoha asjus, mis tähendab kogu protsessi alustamist nullist ja seniste kulutuste korstnasse kirjutamist.

Suur töö tehtud

Sellest, et Kiviõli keskväljak võiks tulla väljakule, mis asub kaupluste ja kaubanduskeskuse K5 vahelisel alal, hakati rääkima juba aastaid tagasi, kui selleks kuulutati välja arhitektuurikonkurss. Hiljem on väljaku sisu ja vajandusi uuendatud ning sellele on liidetud veel promenaadiosa, mis kulgeks linnaväljakult läbi õunapuupargi Kiviõli seikluskeskuse poole.

Keskväljak saaks ümberehituste käigus hoopis uue näo ning sinna tekiks lisaks istumiskohtadele ka korrastatud avalik turg, mille aset täidavad praegu väikesed kastikesed, kuhu inimesed oma kaupa müügiks sätivad.

Peale selle tähendaks uus väljak liikluse sulgemist Kiviõli 1. keskkooli ette jääval ühesuunalisel tänaval, kuhu praegu peavad ära mahtuma nii eakad jalakäijad, lapsed kui ka autod.

Keskväljaku ja promenaadi asukoht on paika pandud linna üldplaneeringuga, mida menetleti kolm aastat ning mis võeti vastu kaks aastat tagasi. Enne seda kinnitati keskväljaku planeering ning praegu on käimas promenaadi detailplaneering, mille algatamiseks andis heakskiidu volikogu, kus aastaid on olnud võimul seesama Keskerakond, kes nüüd asukoha ja lahendusega enam rahul pole.

Keskväljaku ja promenaadi ehitamine oli see ettevõtmine, mille Kiviõli esitas piirkonna konkurentsivõime tugevdamise programmi kui võimaliku taotluse ning pääses maakonna eelistusnimekirja, mis annab õiguse taotlust esitada.

Raha pole

Kiviõli linnapea Nikolai Vojeikin saab enda sõnul aru ettepanekust, et keskväljaku ja promenaadiga ei tohiks kiirustada. “Meie keskväljak on praegu planeeritud kaupluste tagahoovi,” arvas linnapea, et tuleks kaaluda ka teisi alternatiive. Alternatiivina on olnud kõne all Metsa tänava äärde jääv staadion, kus praegu viib kehalise kasvatuse tunde läbi Kiviõli 1. keskkool.

Ka promenaadi tahetakse planeeritud asukohast mujale liigutada, ehkki selle alune maagi on juba riigilt sihtotstarbeliselt munitsipaalomandisse taotletud.

“Kõige olulisem on aga see, et meil ei ole selleks kõigeks raha,” ütles Vojeikin. Promenaadi ehitamisest olulisem on leida omaosalus perearstikeskuse rekonstrueerimiseks, Kiviõli vene kooli remontimiseks ja mitmeks muuks tegevuseks ning keskväljaku tarbeks seda lihtsalt ei jagu.

Kiviõli endise linnapea ja Keskerakonna osakonna juhi Dmitri Dmitrijevi sõnul ei ole juhatus seda küsimust arutanud ja temale oli see avaldus tõeline uudis. “Kindlasti me hakkame seda aga juhatuses arutama ja fraktsioon peaks lõpetama erakonnaväliste liikmete poliitika elluviimise,” ütles ta, lisades, et piirkonna konkurentsivõime tõstmise programmi taotluse esitamata jätmine oleks suur viga, sest sealt oleks võimalik saada linnaruumi korrastamiseks olulist lisaraha.