Kelmuses süüdistatav Narva volikogu esimees astub kohtu ette

8. november 2016 ILJA SMIRNOV
Poliitik ja juristist ettevõtja Aleksandr Jefimov läheb kohtusse. "Ma pean ise selles asjas selgusele jõudma," sõnas ta, välistamata, et võis raamatupidamisasjades eksida.

Poliitik ja juristist ettevõtja Aleksandr Jefimov läheb kohtusse. “Ma pean ise selles asjas selgusele jõudma,” sõnas ta, välistamata, et võis raamatupidamisasjades eksida.

Eelmisel nädalal kohtusse antud Narva linnavolikogu esimees Aleksandr Jefimov on veendunud, et kohtuotsus tuleb õigeksmõistev. Sedasama usuvad Jefimovi tsentristidest parteikaaslased, kes pole usaldust tema vastu veel kaotanud.

 

Viru ringkonnaprokuratuur teatas reedel, et saatis oktoobri viimasel päeval üldmenetluses kohtusse kriminaalasja, milles Narva linnavolikogu esimeest Aleksandr Jefimovit kelmuses süüdistatakse. Kriminaalasja kohtueelset menetlust viis läbi kaitsepolitseiamet Viru ringkonnaprokuratuuri juhtimisel.

Sai hüvitist ebaausal viisil

Süüdistuse kohaselt sai Jefimov 2014. ja 2015. aastal linnavolikogu aseesimehena töötades haigekassalt kuuel korral kokku ligi 5000 euro ulatuses ajutise töövõimetuse hüvitist.

Prokuratuuris selgitati, et ravikindlustuse seaduse kohaselt on ajutise töövõimetuse hüvitis rahaline kompensatsioon, mida haigekassa maksab töövõimetuslehe alusel kindlustatud isikule, kellel jääb töö- või teenistuskohustustest või majandus- või kutsetegevusest ajutise vabastuse tõttu saamata isikustatud sotsiaalmaksuga maksustatav tulu.

Viru ringkonnaprokuratuuri eriasjade prokuröri Kalmer Kase sõnul viitavad kogutud tõendid sellele, et Aleksandr Jefimov ei kavatsenud haiguslehele jääda ning reaalselt ei viibinud ta ka haiguslehel, jätkates kõigil kuuel korral kogu haigusperioodi ajal oma töökohustuste täitmist Narva linnavolikogu aseesimehena, aga samuti juriidiliste ja muude teenuste osutamist FIEna.

“Kriminaalasja materjalidest nähtub, et haigushüvitise väljapetmise eesmärgil esitas Aleksandr Jefimov haigekassale haiguslehtede andmeid, luues haigekassale teadvalt ebaõige ettekujutuse endast kui ajutiselt töövõimetust isikust. Nende haiguslehtede alusel määras ja maksis haigekassa Jefimovile välja haigushüvitisi, millele Jefimovil õigust polnud, kuna ta sai samal ajal sotsiaalmaksuga maksustatavat tulu linnavolikogu liikmele ja aseesimehele makstava hüvitisena,” lisas Kask.

Kohus jõuab selgusele

Kui info Jefimovi suhtes algatatud kriminaalmenetluse ja maikuus tema kabinetis toimunud läbiotsimise kohta juunikuus avalikuks sai, keeldus poliitik ise talle esitatud kahtlustusi kommenteerimast. Tema kaitseks astus välja parteikaaslane ja Keskerakonna Narva piirkonna esimees Yana Toom, kirjutades oma Facebooki-lehel nõnda: “Vestlesime temaga ning ta kinnitas, et tegemist oli tahtmatu eksimusega − ma ei hakka raamatupidamise detailidesse süüvima. Kui ta tõepoolest seaduse vastu patustas, siis on ta valmis vabandust paluma ja raha tagasi maksma.”

Vastuseks sellele aga märkis Viru ringkonnaprokuratuuri pressiesindaja Carol Merzin, et kelmus on tahtlik kuritegu ning kogemata või ettevaatamatusest seda toime panna pole võimalik.

“Isikute suhtes, kellelt ühiskond eeldab kõrgendatud usaldusväärsust, pole võimalik menetlust lõpetada ka siis, kui nad nõustuvad oma tekitatud kahju hüvitamisega,” ütles Merzin.

Eile õnnestus ka Jefimovilt kommentaar saada. Ta ütles Põhjarannikule, et tal tuleb endal selles asjas selgusele jõuda.

“Mul on vastuväiteid ja selgitusi, kuid see on keeruline küsimus ning selle faabulat on telefonitsi raske kirjeldada. Ma olen valmis oma vastuväited, õigustused, selgitused ja tõendid esitama. Loodan, et kohus jõuab selles asjas selgusele,” sõnas Jefimov.

Poliitiliselt usaldusväärne

Aleksandr Jefimov kinnitas, et arvestab õigeksmõistva kohtuotsusega ning linnavolikogu esimehe volitusi maha panna esialgu ei kavatse.

Kuupäeva, millal nimetatud kriminaalasja kohtus arutama hakatakse, ei ole esialgu kindlaks määratud.

Narva linnavolikogu tsentristliku fraktsiooni esimees Aleksei Voronov välistas Jefimovi umbusaldamise kategooriliselt.

“Meil Narvas on paljud asjad kohtusse jõudnud, pärast aga lõpetatud või süüalused mingil moel õigeks mõistetud,” pidas Voronov silmas varem palju kõmu tekitanud linnapea Tarmo Tammiste, linnavolikogu liikme ja ettevõtja Fjodor Ovsjannikovi ning mitmete teiste isikute korruptsioonisüüdistusi. “Ovsjannikovi üle on juba kolm või neli aastat kohut mõistetud, arutatud ja teda õigeks mõistetud − no ja mis siis? Nii nagu ta oli meie saadik, nii on ta seda ka edaspidi. Nii et meie seisukoht on väga selge: ilma kohtu otsuseta ei saa inimest kurjategijaks pidada,” teatas Voronov.

2000. aastast Keskerakonda kuuluv Aleksandr Jefimov on Narva linnavolikogus olnud juba üle 14 aasta. Ta on 48aastane ja hariduselt jurist. Äriregistri andmetel on Jefimovil füüsilisest isikust ettevõtjana (FIE) ka oma õigusbüroo. Veel hiljuti kuulus ta partnerluses ühe Peterburi ärimehega väikese firma NN Digital juhatusse. Firma on registreeritud poliitikust juristi kodusele aadressile ning selle tegevuseks on märgitud telekommunikatsiooniteenuste osutamine. Jefimov kuulub ka korteri- ja paadigaraažiühistu juhatusse.