Miks ma hääletasin ainult Toilaga liitumise poolt?

5. november 2016 KAIRI SOOMER, Jõhvi vallavolikogu liige, fraktsioon Jõhvi Heaks

Kairi Soomer.

Jõhvi valla areng on mulle oluline alates vallavalitsusse tööle asumisest ning olen alati olnud valdade ühinemise toetaja. Ka siis, kui Jõhvi tegi 2009. aastal ettepaneku naabritele ühinemiseks (siis vastas Jõhvi ettepanekule positiivselt vaid Alajõe).

Jõhvi on maakonnakeskus ja parima tulemuse annaks minu arvates ühinemine maavaldadega laiemalt − Toilast Alajõeni. Kuna aga sellist varianti praegu laual ei olnud, siis võinuks Toilaga seda teekonda alustada.

Olgugi et toetan omavalitsuste ühinemist, saan Põhjarannikut lugedes teada, et olen ühinemiste vastu. Milles siis mind ning teisi Toila ja Jõhvi ühinemist soovinud volikogu liikmeid süüdistatakse?

Kas selles, et me ei soovi asuda Jõhvi vallaga Kohtla-Järve linnas? Kui palju Jõhvi elanikest teab, et Kohtla vallal on koos Kohtla-Järve linnaga lausa ühine jagatav tänav? Kohtla valla suurima elanike arvuga küla on Järve (625 elanikku), mis asub Kohtla-Järve vahetus naabruses. Valla lapsed käivad peamiselt Kohtla-Järve koolides ja lasteaedades, arstid asuvad samuti samas linnas. Ka Kohtla-Nõmme elutegevus on seotud pigem Kohtla-Järve kui Jõhviga.

Kui tahtnuksime olla “suuremeelsed ja riigimehelikud”, võinuks ju ühiselt ja kohe otsustada Jõhvi Kohtla-Järvega liitumise poolt. Kohtla ja Kohtla-Nõmme vallaga ühinemine oleks samm sellel teel, muutes veelgi segasemaks need piirid, kus lõpeb Kohtla-Järve ja kus algab uus ühendomavalitsus. Üks osa ühinenud vallast asuks sisuliselt Kohtla-Järve linnas, samas piiraks seesama suurvald sisse nii Kukruse kui Sompa linnaosa.

Kas see on loogiline? Kas tahame veel segasemaks ajada omavalitsuse piirid uue võimaliku valla ja Kohtla-Järvega? Väga vastutustundetu on minu arvates valitsuse esindaja Kaia Sarneti väljaütlemine, et riik sundliidab Toila, Kohtla ja Kohtla-Nõmme Jõhviga ning Jõhvi jääb ühinemistoetusest ilma. Kas valitsus hakkab nüüd otsustama kellegi lähedal seisvama soovide või emotsioonide najal ja analüüsita?

Sundliitmise korral on pigem loogiline liita omavahel Jõhvi ja Ahtme ning Toila ja Oru. Kui valitsus teab, kellega liitumine on Jõhvi jaoks parem, siis oleks võinud juba ammu vastutuse võtta ning liita, mitte kuulutada läbi kohaliku ajalehe, et karistame “mõistmatuid” ja jätame teid rahast ilma.

Kuigi Jõhvi volikogu opositsiooni esindajad soovivad luua kuvandit, et nemad on head ja õiged ning teisiti arvajad halvad ja varjatud tagamõttega, kinnitan siinkohal, et lähtusin oma otsuses eelkõige Jõhvi elanike heaolust ja tulevikust. Arutasin mitme volikogu liikmega ka ühinemise majanduslikku mõju, mille kohta läbirääkijad analüüsi tegemata jätsid − valla elanike arv, praeguste valdade eelarved ja tulumaksu laekumine ei ole ühendomavalitsuse majandusliku võimekuse analüüs.

Üks volikogu liige väitis ajalehes Põhjarannik, et tema näeb volikogu esimehe selja taga kellegi kõrvu. Mina ei näe kõrvu, sarvi ega saba ega oska teiste mõtteid lugeda. Mind ei huvita, kes kellega ja kus magab. Ma töötasin pühendunult Jõhvi vallavalitsuses jõhvilaste heaks ja maksan praegugi makse Jõhvile. Kõik volikogu otsuse-eelnõud teen endale selgeks, osalen vallavolikogu istungitel ja komisjonide töös, kuulan Jõhvi inimeste arvamust ning seisan oma valijate eest.

Mind on volikokku valinud Jõhvi inimesed. Vahetult enne viimasele volikogu istungile tulekut palusid mõned valla elanikud, et ma hääletaksin Toilaga ühinemise ning mitte Kohtla ja Kohtla-Nõmmega liitumise poolt. Olen oma otsustustes vaba ja lähtun eelkõige oma südametunnistusest, mul ei ole vaja käia kusagil tagatubades liite loomas, taga rääkimas või mingisugust võimupositsiooni taotlemas.

Ajalehel Põhjarannik ja Jõhvi volikogu praegustel opositsiooni liikmetel on kohatu hirmutada lugejaid alatihti Ossipenkoga, kes tuleb ja võtab Jõhvis võimu. Kas ikka tahab ja tuleb? Äkki suhtlete ja teete tegeliku olukorra selgeks, enne kui “tõde” kuulutate? Inimesed ju valisid need praegused volikogu liikmed. Vaadake siis uuesti järele, kes kui palju hääli sai, et teada, kes kelle eest otsustab. Need on ju samuti Jõhvi elanikud, kes valimisliidule Jõhvi − Meie Kodu oma hääle andsid.

Mida te, praegu opositsioonis olevad saadikud, kardate? Tehke ise paremini, tõestage tegudega, et olete paremad, et suudate inimesi ühendada, mitte kogukonda lõhestada või valet ja tarbetut hirmu külvata. Siis saategi valituks ja võimule.

Ma ei soovi Jõhvi ja Kohtla-Järve ühinemist. Me võiksime olla head ja sõbralikud naabrid. Usun, et Jõhvile jääb võimalus ühineda tulevikus nii põhja- kui ka lõunapiirkonna maavaldadega, see oleks suurepärane.