Riigi lahendada

26. oktoober 2016 

Haldusreformi korraldamisel on praegu kaardid Ida-Virumaal segi löödud nii Jõhvi kui ka Narva piirkonnas.

Jõhvi pööras eelmisel nädalal olukorra pea peale otsusega, millega loobuti edasistest ühinemiskõnelustest seniste partnerite Toila, Kohtla ja Kohtla-Nõmme vallaga. See aga tähendab, et viimastel jääb paarsada elanikku puudu, et täita 5000 elaniku kriteeriumi. Riigil praegu paremat plaani pole kui need kolm valda sundliita Jõhviga, sest kõik ettevalmistused selliseks liitumiseks on ju vabatahtlikult tehtud ning ühinemislepingki valmis.

Samasugune keeruline olukord on tekkinud ka Narva-Jõesuus, kus üks osa pooldab liitumist Vaivara, teine Narvaga. Vaivaraga on ühinemiskõnelused samuti kestnud juba mõnda aega, Narva ettepanekule pole aga kuurortlinn veel isegi vastanud, mis on tekitanud pahameelt mõlemas linnas. Lahendus oleks see, kui kõik kolm otsustaks leivad ühte kappi panna, kuid Vaivara on Narva liitumisettepanekule eitavalt vastanud ja ütleb ka nüüd, et kui Narva-Jõesuu alustab läbirääkimisi piirilinnaga, siis nemad lõpetavad kõnelused Narva-Jõesuuga.

Narval ja Narva-Jõesuul puudub aga ühine piir, mistõttu seaduse järgi nad ilma Vaivarata ühineda ei saakski. Samas ei saa ka Narva-Jõesuu ja Vaivara ühinemisel vajalikku elanike arvu kokku.

Praegune olukord tüürib vägisi sinnapoole, et mõlemal juhul peab riik tegema otsuse, ja seegi pole välistatud, et lõpuks liidetakse kõik viis omavalitsust: Kohtla-Nõmme, Kohtla, Toila, Vaivara ja Narva-Jõesuu.