Narva asub riigi andmebaase haldav IT-meeskond

8. oktoober 2016 TEET KORSTEN
Vanglate valdkonna asekantsler Priit Kama tõdes, et kui maakonnas tekib oma kogukond ja arenevad sotsiaalsed infrastruktuurid − nagu on näiteks kontserdimajas koos käiv riigiametnike klubi ERAK −, on järgmised ületoomised juba lihtsamad.  Foto on tehtud klubi avamisel.

Vanglate valdkonna asekantsler Priit Kama tõdes, et kui maakonnas tekib oma kogukond ja arenevad sotsiaalsed infrastruktuurid − nagu on näiteks kontserdimajas koos käiv riigiametnike klubi ERAK −, on järgmised ületoomised juba lihtsamad. Foto on tehtud klubi avamisel.

Neljapäeval Jõhvi kontserdimajas toimunud diskussioonil, kus arutati riigiasutuste Ida-Virumaale toomise võimalusi, lubas justiitsminister Urmas Reinsalu, et juba järgmisel aastal tuuakse Narvasse riigiasutuste infosüsteemide IT-abikeskus.

Reinsalu tõi ühe põhjendusena, miks just justiitsministeerium seisab Ida-Virumaale järgmiste riigiasutuste toomise eesotsas, selle, et tema haldusalas olev justiitsministeeriumi vanglate osakond kolis maakonda ning sellega saadi edukalt hakkama.

Justiitsminister Reinsalu andis lubaduse, et juba järgmisel aastal asub piirilinna Narvasse registrite ja infosüsteemide keskuse IT-abikeskus, mis tähendab kümmet hästi tasustatud ja kõrge spetsialiseerituseastmega töökohta. Ministri sõnul on riigil võimalik lähima kolme aasta jooksul tuua Ida-Virumaale tuhat töökohta. Sealhulgas pidas ta silmas ka Eesti Energia peakontori ületoomist.

Vanglate valdkonna asekantsler Priit Kama tõdes, et esimesed sammud võivad olla rasked, aga kui maakonnas tekib oma kogukond ja arenevad sotsiaalsed infrastruktuurid − nagu on näiteks kontserdimajas koos käiv riigiametnike klubi ERAK −, on järgmised sammud juba lihtsamad.

Eile Jõhvi kontserdimajas toimunud diskussioonil “Riigiasutuste kolimine Ida-Virumaale − utoopia või võimalus?” tõi Kama välja, et Ida-Virumaa puhul lisandub alati sisejulgeoleku aspekt. “Ehkki ei saa öelda, et siin oleks palju Eesti riikluse vaenulikke inimesi, on tõsi, et siin on palju elanikke, kes pole piisavalt ühiskonnaellu kaasatud, ja see võib mingil hetkel osutuda julgeolekuriskiks.”

Eeskuju erasektorile

Kama ütles, et riigiametnike teisale kolimiseks on kahtlemata oluline palgalisa, sest uude kohta minek on nagunii kulukas, aga eelkõige on tähtis ametniku motivatsioon ja isiklik tahe.

Kui vaadata rahvastiku rännet, on maakonnast lahkunud just noored, kes ei leia endale pärast kõrgkooli kunagises kodumaakonnas enam piisavalt sotsiaalseid ja kultuurilisi magneteid − sõbrad ja elu on teisal. Viru vangla Jõhvi loomine aga tõi 350 hästi tasustatud töökohta, millest ligi pooled eeldavad kõrgharidust ja kindlasti laitmatut tausta. Seega on juba ühe asutuse olemasolu maakonna atraktiivsust oluliselt suurendanud.

Asutuse kolimine ei tähenda ainult kulusid, vaid sellega võib kaasas käia hoopis kokkuhoid. Näiteks võib see kaasa tuua kogu struktuuri noorenemise. Tartu ülikooli regionaalse planeerimise dotsent Garri Raagmaa tõi välja, et kinnisvara on odavam, taustatöötajate palgatase on odavam ja − last but not least kaader on stabiilsem, sest kohapeal pole ahvatlusi teisale joosta.

Raagmaa leidis, et riigiasutuste maakonda kolimine on kindlasti eeskujuks ka erasektorile. Kui varem on mõningad stereotüübid maakonda stigmatiseerinud, siis riik saab positiivsele ümberhäälestusele oluliselt kaasa aidata. Peale maine on olulised kohapeal pakutavad teenused. Barjääride ületamiseks on soodne juba näiteks Jõhvi kontserdimaja olemasolu, eelmainit riigiametnike klubi ja kas või fakt, et maakonnas on rohkem spaasid kui Pärnus.

Balti Venemaa uurimise keskuse juht Vladimir Juškin leidis, et Ida-Virumaale tööle asuvatele ametnikele peaks toimuma väljaõpe venelase psühholoogia mõistmiseks. Näiteks ei tarvitse pidevalt naeratav ametnik venelasele sugugi usaldusväärne tunduda − ta võib mõelda, et tema üle naerdakse või tema probleemi ei suhtuta tõsiselt.

Tule kustutamine kui tänuväärne töö 

Vaivara vallavanem Veiko Luhalaid tuletas justiitsministrile meelde, et vahetult pärast eelmist valitsuse dessanti maakonda, kus räägiti just Ida-Virule tähelepanu osutamise tähtsusest, tahtis maanteeamet suunata autojuhieksamid maakonnast Rakveresse.

Minister lubas, et eri ministeeriumid püüavad siiski koostööd teha, ja lisas, et kui maakonnale tähelepanu pööramist võrreldakse praegu tule kustutamisega, siis tule kustutamine on alati tänuväärne tegevus olnud. “Inimesed, kes Ida-Virust kõneldes räägivad, et on juba hilja, kahjustavad tahtsi või tahtmatult riigi huve,” ütles Reinsalu.