Poluvernikud tõid Iisaku muuseumile turismi kvaliteedimärgise

8. oktoober 2016 TIIA LINNARD
Iisaku kihelkonna muuseumi kvaliteedimärgistatud õppeprogrammid teevad noored külastajad mängu kaudu tuttavaks poluvernikute ajaloo ja kultuuriga.

Iisaku kihelkonna muuseumi kvaliteedimärgistatud õppeprogrammid teevad noored külastajad mängu kaudu tuttavaks poluvernikute ajaloo ja kultuuriga.

Iisaku kihelkonna muuseumi poluvernikute ajalugu ja kultuuri tutvustavad õppeprogrammid pälvisid ökoturismi kvaliteedimärgise EHE − “Ehtne ja huvitav Eesti”.

 

“Me oleme kõik poluvernikutest küll kuulnud, kuid kes nad ikkagi olid ja kuidas elasid − mina sain teadmisi selle väikese vapra rahvakillu kohta puhtalt Iisaku muuseumist,” tunnistas Eesti Maaturismi EHE-märgistuse projektijuht-nõunik Ly Siilak, et Iisaku kihelkonna muuseumi õppeprogrammide hindamine tuli kasuks ka talle endale.

Tõusev trend

EHE-märgisega tunnustatakse ehedaid elamusi pakkuvaid turismitooteid ja -teenuseid, mis lähtuvad rahvusvahelistest ökoturismi põhimõtetest ning aitavad tutvustada Eesti rikkalikku loodus- ja kultuuripärandit.

“Ökoturism on maailmas tõusev trend,” tõdes Siilak, et keskkonnateadlike ja kultuuripärandihuviliste turistide arv on kasvamas. “EHE-märgise abil saavad ettevõtted oma tooteid ja teenuseid paremini turustada.” Lisaks räägib märk ettevõtte kliendisõbralikkusest ning koostööst kogukonnaga, nentis ta.

EHE-märgise pälvinud ettevõtteid kuvatakse Eesti ametlikul turismiinfolehel puhkaeestis.ee eelisjärjekorras.

Märgise andmist korraldavad EASi turismiarenduskeskus koostöös MTÜga Eesti Maaturism, märgise andmist kaasrahastab Euroopa Liidu regionaalarengu fond.

Märgist antakse välja kaks korda aastas: sügisel ja aasta alguses. Seekord pidas EHE hindamiskomisjon märgise vääriliseks 14 toodet või teenust 10 ettevõttelt.

Ida-Virumaalt oli Iisaku kihelkonna muuseum selles nimekirjas ainuke.

Sõbralikud ja toimekad

Tunnustuse pälvisid kaks muuseumi õppeprogrammi: “Elu griivadel” ja “Rahvariided ja rahvamängud Eesti kultuuriloos”.

“Elu griivadel” annab muuseumi eksponaate tutvustades kapaga teadmisi poluvernikute ajaloost ja kultuurist ning griivade − sisemaiste luidete tekkest ja seal elavatest loomadest. Õppeprogramm lõpeb poluvernikute paela punumisega, nagu ka teine kvaliteedimärgistuse saanud kava − “Rahvariided ja rahvamängud Eesti kultuuriloos”, mis tutvustab Kunderi muinasjutu “Vaeslaps ja vanapagan” abil Põhja-Eesti rahvariideid ja nende kandmist ning õpetab kaerajaani tantsima.

Mõlemat programmi on võimalik tellida aasta ringi.

EHE-märgise tunnistused antakse ettevõtjatele pidulikult üle 11. oktoobril Eesti rahva muuseumis toimuval turismikonverentsil “Ärimudelitest ja innovatsioonist turismis”.

“Elu on näidanud, et EHE-märgis toob ettevõttele juurde kliente ning ka oma töötajad muutuvad rõõmsamaks,” märkis Siilak, kel jätkub Iisaku muuseumi väikese kollektiivi kohta vaid kiidusõnu. “Iisaku kogukonnal on vedanud, et neil on selline väike, tore muuseum, kus on soe õhkkond, inimesed sõbralikud ja toimekad. Ja nende toimetamise viis on väga keskkonnahoidlik. Ma soovitan kõigil seda muuseumi külastada.”