Inimesi püütakse uude omavalitsusse meelitada kalli autoga

1. oktoober 2016 ILJA SMIRNOV
Rahvakoosoleku lõpu poole saal hääletas ja skandeeris: "Narva! Narva!" Laua taga istuvad Narva-Jõesuu linnapea Iraida Tšubenko ja linnavolikogu esimees Raivo Murd, otse nende vastas esireas on kolleegid Narvast Tarmo Tammiste ja Aleksandr Jefimov. Viie kuu jooksul ei õnnestunudki neil alustada ametlikke läbirääkimisi omavalitsuste võimaliku liitumise üle.

Rahvakoosoleku lõpu poole saal hääletas ja skandeeris: “Narva! Narva!” Laua taga istuvad Narva-Jõesuu linnapea Iraida Tšubenko ja linnavolikogu esimees Raivo Murd, otse nende vastas esireas on kolleegid Narvast Tarmo Tammiste ja Aleksandr Jefimov. Viie kuu jooksul ei õnnestunudki neil alustada ametlikke läbirääkimisi omavalitsuste võimaliku liitumise üle.

Narva-Jõesuu rahvakoosolekul, kus arutati toimumata jäänud liitumist Narva linnaga, naersid Narva-Jõesuu elanikud oma linnapea Iraida Tšubenko välja. Selgus, et too oli eelmisel päeval Vaivara vallas samasugusel koosolekul välja kuulutanud loosimise kõikide nende seas, kes end omavalitsusse sisse kirjutavad ja nõnda tulevasel omavalitsusel vajalikud 5000 elanikku kokku saada aitavad. Auhinnaks lubati kallist autot.

 

Eile Narva-Jõesuu sanatooriumi saalis toimunud rahvakoosolekust võttis osa ligikaudu 250 kuurortlinna elanikku. Neist enamik ei olnud rahul sellega, et linnavolikogu ei nõustunud läbi rääkima Narva linnaga ja peab läbirääkimisi vaid Vaivara vallaga. Nemad aga soovivad ühineda oma suure naabriga, nagu see oli 1990. aastate alguseni, vallaga liitumisest see-eest ei näe nad mitte mingit kasu. Narva tegi liitumisettepaneku juba aprillis, kuid mitmesuguseid põhjendusi ettekäändeks tuues ei antud neile mingit vastust.

Koosolek toimus pingelises õhkkonnas, enamik kohalviibinuid oli meelestatud koosolekut juhtinud linnavolikogu esimehe Raivo Murdi ja linnapea Iraida Tšubenko vastu.

Kohalik aktivist Ivan Poljakov rääkis kohaletulnutele, et eelmisel päeval oli Vaivara vallas toimunud koosolek, kus Narva-Jõesuu linnapea kutsus üles võimalikult palju inimesi end sisse kirjutama, kuna Narvata liitudes ei saada kokku minimaalset nõutavat elanike arvu − 5000. Linnapea lubas, et end sisse kirjutanute seas loositakse välja Toyota Land Cruiser. Niivõrd aktiivne vallaga liitumise mahitamine ja soovimatus Narvaga isegi läbirääkimisi pidada tegid eilsele koosolekule kogunenutele ootamatult nalja.

Iraida Tšubenko tõi õigustuseks, et selle auhinna paneb välja Vaivara valda ehitatav Toyota keskus, loosimisest aga võtavad osa kõik moodustatava omavalitsuse elanikud, mitte ainult end sinna vast sisse kirjutanud. Linnapea väljendas veendumust, et “küll me need 500 puudu jäävat inimest leiame”.

Kohaliku elaniku ja juristi Vladimir Vaštšonoki esinemise ajal käskis koosolekut juhtinud Raivo Murd helioperaatoril lausa mikrofoni välja lülitada, kuid sõnavõtt jätkus sellest hoolimata. Vaštšonok ütles kohalviibinuile, et inimesed peavad ise Narvale vastuse andma ja oma ühinemissoovist teavitama ning sedasama ka valitsusele teatama. Ning paluma valitsusel pikendada Narva-Jõesuu jaoks läbirääkimiste pidamise tähtaega. “Sest saadikud on meid petnud,” selgitas ta. Seda kõike kuulsid saalis esireas istunud Narva linna juhid…

Koosoleku lõpus hääletas saal juba käte tõstmisega ja skandeeris: “Narva! Narva!”

Koosolekul võeti teemaks ka üks ebameeldiv uudis: Narva-Jõesuu ainus suur kauplus − Maxima − pannakse alates esmaspäevast kinni. Iraida Tšubenko teatas, et linn paneb sel puhul käima bussi, mis viib Narva poodidesse. See lisas piirilinnaga ühineda soovijaile argumente veelgi.