Ahtme haigla uus korpus ja tervisekeskus tulevad ühte hoonesse

1. oktoober 2016 NIINA VOROPAJEVA
Praeguse Ahtme polikliiniku asemel hakkavad Ida-Viru keskhaigla spetsialistid ja perearstid tulevikus vastu võtma uues hoones − tervisekeskuses.

Praeguse Ahtme polikliiniku asemel hakkavad Ida-Viru keskhaigla spetsialistid ja perearstid tulevikus vastu võtma uues hoones − tervisekeskuses.

Ida-Viru keskhaigla sai valitsuselt positiivse vastuse oma taotlusele, et tervisekeskuse rajamine ja aktiivravi uue korpuse ehitamine Ahtmesse käiks paralleelselt. 

 

Septembri alguses sai teatavaks, et tervisekeskuste rajamise finantseerimiseks esitatud taotlustele tulid positiivsed vastused. Teiste hulgas sai jaatava vastuse ka Ida-Viru keskhaigla, mis toetab tervisekeskuse ehitust Kohtla-Järve Ahtme ja Järve linnaossa.

Nüüd saadi positiivne vastus veel ühele oma taotlusele − Ahtmesse aktiivravi teise korpuse ehitamise plaane pidas Ida-Viru keskhaigla juba ammu.

Kaks ühes

Et Ahtmesse tervisekeskuse ehitamise küsimus lahenes positiivselt, esitas haigla valitsusele taotluse ka oma uue korpuse projekteerimise finantseerimiseks, soovides, et sellest saaks ühtne ehitus.

“Me saime vastuseks, et valitsus on valmis järgmisel aastal finantseerima korpuse ja − samasse hoonesse − ka tervisekeskuse projekteerimist,” ütles Ida-Viru keskhaigla juhatuse esimees Tarmo Bakler. “See on parim variant. Praegu vastavad umbes pooled meie voodikohtadest tänapäeva nõuetele, ülejäänud aga mitte: need on kardioloogia, teraapiaosakonna, pulmonoloogia ja neuroloogia voodikohad − kokku üle 90. Nende jaoks ongi uut korpust vaja. Peale selle oleme sinna kavandanud ka taastusravi voodikohad, mis praegu on olemas vaid Järve linnaosas, ja infektsiooniosakonna voodikohad.”

Eraldi hoonet infektsiooniosakonna jaoks, mille ehitust on plaanis alustada järgmisel aastal, kavatseb haigla kasutada selleks, et viia sinna üle tuberkuloosiosakonna voodikohad.

Mis puudutab tervisekeskust, siis perearstidele, kellest viis töötavad praegu kortermajades asuvates ruumides, ja nende patsientidele luuakse uues hoones tänapäevased tingimused. Ahtme keskuse loomiseks on riik eraldanud ligi miljon eurot.

Haigla hakkab juba koostama hoone projekteerimisülesannet. Projekteerimine läheb maksma ligikaudu 1,5-2 miljonit eurot, sellest umbes 700 000 eurot eraldab valitsus.

Tarmo Bakleri sõnul võib uue hoone ehitamiseks kuluda kokku ligi 15-17 miljonit eurot. “Loodame, et nüüd, mil projekteerimiseks heakskiit on saadud, muutub edaspidi võimalikuks tõukefondidest raha saamine ka ehituse toetamiseks,” märkis ta.

Tervisekeskuse hea näide

Kohtla-Järve Järve linnaosas asuvat polikliinikut peab Bakler juba valmis tervisekeskuse heaks näiteks. Seal töötatakse samasuguste põhimõtete järgi: ühes hoones kõik selle linnaosa perearstid ja Ida-Viru keskhaigla spetsialistid.

“See ongi tervisekeskuste loomise eesmärk: korraldada normaalselt koostööd ühes hoones ning anda patsientidele võimalus saada teenuseid senisest kiiremini − erinevalt olukorrast, kus perearstid ja haigla spetsialistid töötavad eri kohtades,” rõhutas ta.

Möödunud aasta lõpus sai haigla perearstidelt nõusoleku, et nood jätkavad seal tööd, haigla omalt poolt aga lubab ka edaspidi osutada samu teenuseid nagu praegu, st pakkuda kõikide peamiste eriarstide vastuvõttu ja igasuguseid diagnostika liike.

Nõnda toob tervisekeskuse rajamine Järve linnaosa elanikele kaasa vaid ühe muutuse − polikliinik saab nüüdisaegsed ruumid. 15 aastat tagasi oli see haigla kõige moodsam hoone, nüüd aga üks enim renoveerimist vajavaid hooneid.

Renoveerimist on kavas alustada järgmise aasta lõpus või 2018. aasta alguses ning selle käigus jäävad Bakleri sõnul tõenäoliselt alles vaid senised seinad, hoones sees aga tehakse kõik ümber. Järve tervisekeskuse loomise projekti tarvis on valitsus eraldanud ligikaudu 2,5 miljonit eurot.

Tarmo Bakler märkis, et haiglal on koostööleping ka tulevase Kiviõli ja Sillamäe tervisekeskusega. Haigla spetsialistid jätkavad patsientide vastuvõttu ka seal.