Seaduste muutmisega on kiire

21. september 2016 

Eile oma iga-aastast traditsioonilist tegevuse ülevaadet parlamendis tutvustanud õiguskantsler Ülle Madise puudutas paaril korral ka Kohtla-Järve kütteprobleeme, rõhutades, et pooltühjade kortermajade küsimus pole pelgalt Kohtla-Järve, vaid üle-eestiline probleem.

Kui õiguskantsler on juba alates eelmisest kütteperioodist alates teemaga põhjalikumalt tegelnud ja andnud signaale, et midagi tuleb muuta, siis eile tõdes ta, et tegelikult palju muutunud ei ole peale selle, et vahetatud on infot ja peetud mitmeid kohtumisi. Õiguskantsler ütles: “Praegune õiguslik raamistik ei võimalda nendes majades elavate ja väga viletsasse olukorda sattunud inimeste probleemi lahendada.  Esiteks selle tõttu, et osa võlgnikest naabreid ei saa tõesti kätte ja samal ajal seljataga ei saa ka neid kortereid lihtsasti sundvõõrandada. Veelgi keerulisem on asuda võlgu sisse nõudma, kui ei ole teada, kus see inimene elab.”

Ja paistab, et õiguskantslerini ning ka teiste riigivõimu esindajateni on jõudnud probleem, mis on seotud omanikega, kes elavad alaliselt Venemaal. Probleem, millest Põhjarannik on korduvalt rääkinud, seisneb Eesti ja Venemaa vahel sõlmitud õigusabilepingus, mille järgi tuleb võlgnik kohtusse anda tema elukohajärgses riigis. Ehk siis peaksid ühistud hakkama selliste omanikega Venemaal kohut käima, mis neile ilmselgelt üle jõu käib. Teades majanduslikku olukorda Venemaal, võib see probleem aina süveneda. Vähemalt avaldas õiguskantsler veendumust, et seadusi tuleks muuta. Loodetavasti tehakse seda võimalikult ruttu.