Oodates uut talve

7. september 2016 

Möödunud talvel saavutasid uudised Kohtla-Järve kütteprobleemidest üleriigilise mõju. Kuigi tegelikult oli probleem juba vana, aitas selle laiemale tõstatamisele kaasa nii eri taseme poliitikute kui õiguskantsleri Ülle Madise sekkumine.

Õiguskantsler, kelle poole pöördusid selles küsimuses nii korteriühistud kui ka europarlamendi saadik Yana Toom, võttis tekkinud olukorra oma erilise tähelepanu alla ning algatas ka sellekohase töörühma loomise. “Minu teada on töörühm ministrite tasemel tehtud ja õiguskantsleri büroo hoiab sel protsessil silma peal. Samuti on meie nõunikud võtnud ühendust ministeeriumidega ametnike tasemel, et selgitada neile selle probleemi ulatust. Meie teada on see ulatus Ida-Virumaal umbes sada kortermaja ja selle teadmisega on meil siin nii mõndagi inimest õnnestunud jahmatada,” sõnas ta tänavu veebruaris Põhjarannikule antud intervjuus.

Nüüd on uus kütteperiood taas tulemas ja tegelikult ei olnud suvised uudised soojarindelt sugugi lohutavad, kuigi linnavõimud ütlevad, et nüüdseks on mitmete tegevuste tulemusena võlgnike hulk oluliselt vähenenud.

Ent kas see kõik annab kindlust, et eelolevatel talvedel midagi sellist jälle juhtuma ei hakka, kus sajad süütud inimesed oma korterites külmetama peavad? Asi pole tegelikult pelgalt eelolevas talves, vaid pikemas perspektiivis üldse: kuidas kutsuda korrale neid omanikke, kes oma seadusest tulenevaid kohustusi lihtsalt ei täida? Ehk suudab riik nüüd selle poolest seadusandlust siiski lõpuks tõhustada.