Kooliminekut toetavad kõik linnad ja vallad

2. september 2016 SIRLE SOMMER-KALDA
Lisaks omavalitsustele panevad laste kooliminekule õla alla mõned ettevõtted. Pilt on tehtud ASi Enefit Kaevandused ranitsapeol augustis.

Lisaks omavalitsustele panevad laste kooliminekule õla alla mõned ettevõtted. Pilt on tehtud ASi Enefit Kaevandused ranitsapeol augustis.

Kõik Ida-Viru omavalitsused maksavad esimesse klassi minejale ranitsatoetust või annavad kinkekaardi. Sealjuures on kõige väiksema ja suurema toetuse vahe kümnekordne. 

Kohtla-Järve sotsiaaltöö vanemspetsialist Natalja Alliksaar ütles, et vahepealsetel aastatel polnud linnal rahaliste raskuste tõttu võimalik ranitsatoetust maksta, kuid sel sügisel saavad 1. klassi minejate vanemad taotleda 50 eurot.

“Vanematel on kindlasti toetust vaja, sest koolimineku kulud on suured. Need pered, kelle sissetulekud jäävad alla toimetulekupiiri, saavad lisaks ka sotsiaalabi,” lisas ta.

Katab osaliselt 

Narva viis esimesse klassi mineva lapse toetuse sisse eelmisel aastal ja see on samuti 50 eurot. “Lapse kooli saatmine on kulukas ja ka 50 eurot ei kata kõiki kulusid, aga vähemalt osaliselt,” ütles Narva sotsiaalabiameti direktor Galina Vologdina, lisades, et varem jagati kooliminejatele koolitarbeid sisaldavaid kingipakke.

Jõhvi on maksnud ranitsatoetust aastaid ja selle suurus on 70 eurot. “Võiks olla suurem, aga eks vaatame, mis edasi saab,” kommenteeris vallavalitsuse sotsiaalteenistuse juht Sirli Tammiste.

Ei Kohtla-Järve, Narva ega Jõhvi seo toetust õppimisega kodulinna koolis. Tingimuseks on vaid, et nii laps kui vähemalt üks vanematest oleks kindla aja olnud selle omavalitsuse elanik.

Seevastu Lüganuse vald makstab ranitsatoetust koolipõhiselt. See tähendab, et 35 euroga saavad arvestada Lüganuse ja Maidla kooli minejad, aga ka lapsed, kes asuvad õppima vene õppekeelega koolis väljaspool Lüganuse valda või kellel on hariduslikud erivajadused.

Toetatakse kõiki 

Vaivara vald maksab koolitoetust 70 eurot lapse kohta aastas. See ei hõlma ainult 1. klassi astujaid, vaid toetust makstakse igale Sinimäe põhikoolis õppivale ja põhihariduse baasil kas gümnaasiumis või ametikoolis keskharidust omandavale kuni 19aastasele õpilasele.

Ka Sillamäe toetab nii koolitee alustajaid kui neid, kes on õpingutega kaugemale jõudnud. 1. klassi õppima asujad saavad 65 eurot ning 2.-12. klassi õpilased 30 eurot. “Koolimineku puhul on summa suurem, sest kõik on uus, aga kulud on ka neil, kes lähevad teistesse klassidesse. Kui on puhkuste periood läbi, on ka 30 eurot kopsakas summa, et katta esmavajadused,” märkis Sillamäe aselinnapea Eevi Paasmäe.

Sillamäelgi on toetus mõeldud lastele, kes õpivad linna koolides või näiteks mujal eesti õppekeelega gümnaasiumis, mida linnas ei ole (ka spordigümnaasiumis või erivajadustega laste koolis).

Kõiki kooliskäijaid toetab veel Alajõe vald, kes maksab koolitarvete ostmiseks toetust 64 eurot aastas. Esimesse klassi mineva lapse vanem saab lisaks koolitoetust 32 eurot, aga sel aastal vallas koolitee alustajaid ei ole.

Sonda vald maksab esimest korda kooli mineva lapse toetust tänavu 80 eurot. 1.-12. klassi õpilastele on ette nähtud 50 euro suurune kooliaasta alguse toetus.

Põlevkivivallad helded 

Kõige suuremad koolimineja toetused on nn põlevkivivaldades Mäetagusel ja Illukal.

Mäetaguse vald maksab 192 eurot, aga ainult oma valla põhikooli 1. klassi õppima asuvatele lastele.

Abivallavanema Kairi Soomeri sõnul on küll tõstatatud küsimust, miks on toetus ette nähtud ainult Mäetaguse koolis õppijatele, kuid see on üks hoob, millega mõjutada vanemaid eelistama kodukooli.  Lisaks toetatakse 64 euroga suurperesid, kus kasvab vähemalt kolm kooliskäivat last, samuti neid, kellele on määratud toimetulekutoetus või vajaduspõhine peretoetus. Sel juhul makstakse toetus välja arvete alusel.

Illuka maksab 1. klassi minejale 100 euro suurust toetust ja kingib Tähekese aastatellimuse. “Tähekese toimetuse poolt tuli soodne ja tore pakkumine ning õppetöös on seda niikuinii vaja,” selgitas valla sotsiaal- ja haridusnõunik Alvi Karp. “Lisaks maksame sissetulekust sõltuvat koolitoetust kõigile koolis käijatele.”

Avinurmes on ranitsatoetus 30 eurot. Majandusraskustes peredele on eraldi koolitoetus 20 eurot lapse kohta ja seda makstakse sõltumata sellest, mitmendasse klassi laps läheb.

Toila vald peab 1. klassi minejaid meeles kinkekaardiga, millega saab 30 euro ulatuses osta koolitarbeid. “See on traditsioon ja keegi pole üles tõstnud küsimust, et senist korda tuleks muuta,” põhjendas vallavanem Tiit Kuusmik. Toilas on ka pere sissetulekust sõltuv toetus kooliaasta alustamisega seotud kulutuste osaliseks katmiseks ja selle suurus on kuni 32,50 eurot lapse kohta aastas.

Iisakus antakse kooliminejatele 20 euro suurune kinkekaart ja omanimeline sussikott, ent järgmisest aastast hakatakse maksma rahalist toetust. “Kuna mõni lapsevanem avastab alles 31. augustil, et tahab panna oma lapse 1. klassi, siis edaspidi tahame vältida kurbi olukordi, kus mõni laps jääb aktusel kingituseta. Rahalise toetuse puhul on kindlam, et seda saavad kõik, kes seda tahavad ja vajavad,” selgitas sotsiaalnõunik Reelika Kerem.

Aseri vald 1. septembri puhul toetust ei maksa, küll aga kingiti kõikidele valla lasteaia lõpetajatele 30eurone kontoritarvete kaupluse kinkekaart.