Rahanõue Saltõkovide vastu toob kokku volikogu erakorralise istungi

8. august 2016 ERIK KALDA

 

Kohtla-Järve volikogu võib lähiajal erakorraliselt kokku tulla, et arutada, kas võtta tagasi tsiviilhagi, mis esitati kriminaalasjas linna noortekeskuse juhtide, volikogu liikmete Juri ja Jevgeni Saltõkovi vastu.

saltokov

 

Sel kolmapäeval saabus volikogu esimehe Riina Ivanova lauale üheksa volikogu liikme allkirjaga taotlus, kus tehakse ettepanek kutsuda kokku volikogu erakorraline istung, otsustamaks tsiviilhagi üle, mille linnavalitsus esitas Saltõkovide kriminaalprotsessi käigus.

Eitavad kahju tekitamist

Viru maakohtu Rakvere kohtumajas on praegu pooleli protsess, milles kapo ja prokuratuur süüdistavad Kohtla-Järve noortekeskuse endist direktorit Juri Saltõkovi ning praeguseni noortekeskuses projektijuhina töötavat Jevgeni Saltõkovi kriminaalkuritegudes. Süüdistuse kohaselt korraldasid isa ja poeg Saltõkov noortekeskusesse fiktiivselt mitmete isikute tööle võtmise, kuid tegelikult nood seal kunagi ei töötanud. Tööle vormistatud inimeste nimele laekunud töötasu võtsid uurimisalused aga endale, väidab süüdistus.

Saltõkovid, kes eeluurimise ajal istusid mitu kuud vahi all, ennast süüdi ei tunnista, nagu ka ülejäänud seitse kohtualust.

Seoses kriminaalasjaga on Kohtla-Järve linn esitanud Saltõkovide vastu tsiviilhagi, kus väidetakse, et endised noortekeskuse juhid tekitasid linnale aastatel 2004-2014 väidetavalt kehtinud petuskeemi ajal ligi 82 000 eurot kahju, makstes fiktiivsete töölepingute alusel välja töötasusid.

Saltõkovid aga väidavad, et kahju linnale ei saanud kuidagi tekkida, sest noortekeskuse töö oli tehtud ning palgad maksti välja eelarves ettenähtud summade piires.

Jevgeni Saltõkov taotles volikogu eestseisuselt juba kevadel, et tsiviilhagi küsimus pandaks volikogu istungi päevakorda, kuid toona hääletas kaks eestseisuse liiget selle poolt ja kolm oli vastu.

Volikogu esimees Riina Ivanova ütles, et kuigi mitmed saadikud on erakorralise istungi kokkukutsumise vastu, kutsub ta volikogu siiski kokku. “Teisiti ei saagi olla, kui üheksa volikogu liiget istungi kokkukutsumist soovivad,” sõnas ta.

Uurib õiguslikke tagajärgi

Ivanova sõnul võtab aga volikogu kokkukutsumine veidi aega, sest ta tahab enne endale selgeks teha, missugused võivad olla linna jaoks õiguslikud tagajärjed, kui tsiviilhagi tagasi võetakse. “Kuni pole kohtuotsust, ei ole inimene süüdi. Missugune see tuleb, keegi praegu ei tea. Aga on oluline, et linnal jääks edaspidi võimalus tsiviilhagi esitamiseks,” sõnas ta. Volikogu esimees lisas, et vastasel juhul, kui Saltõkovid süüdi mõistetakse ja linnal kaob tsiviilhagi esitamise võimalus, saab öelda, et volikogu liikmed on linnale kahju tekitanud.

Jevgeni Saltõkov ütles, et on veendunud, et linnale peab jääma tsiviilhagi esitamise õigus, kuigi ta ise on veendunud, et see nõue oleks absoluutselt alusetu.

Saltõkov on varem oma pöördumises linnavolikogule väitnud, et Kohtla-Järve linnavalitsusele ei ole kahju tekkinud ja seda sõltumata kriminaalasja tulemusest. “Kohtla-Järve linnavalitsus oleks pidanud vastavat kulu igal juhul kandma ehk oleks olnud kohustus tasuda töölepingute alusel isikutele töötasu jms ka juhul, kui väidetavaid kahju hüvitamise kohustuse aluseks olevaid asjaolusid ei oleks esinenud. Tegemist oleks lihtsalt olnud teiste (kolmandate) isikutega ehk töötajatega, kellele tuleks vastavaid summasid tasuda,” kirjutas ta volikogule tänavu kevadel.