Kohtla-Nõmmel tahetakse tänav tagurpidi keerata

29. juuli 2016 

nomme

Aadressiandmete korrastamisele viidates on Kohtla-Nõmme vallavalitsus asunud tänavaid omatahtsi ümber nimetama ja majade numbreid muutma.

KÜLLI KRIIS

kylli@pohjarannik.ee

Kaks nädalat tagasi jahmatas Kohtla-Nõmme 73 majapidamise elanikke postkastist leitud vallavalitsuse korralduse eelnõu, millega määratakse nende majadele uus aadress.

Mõnel majal muutub üksnes number, mõni satub hoopis uude tänavasse: näiteks saab Kure tänavast Kure põik, Kaare tänavast Kaare põik või hoopis Haava tänav, mida alevikus varem polnudki (ainsatki haaba selles piirkonnas ka pole).

Tänavanimesid on vald muutnud varemgi: juunis määrati uusi aadresse Savi ja Raudtee tänava piirkonnas. Toona sellest suuremat kära ei tõusnud, seekord aga kasutasid elanikud häälekalt õigust arvamust avaldada. Rahul ei olda ka kõigi ette kirjutatud tänavanimede muudatustega, ennekõike aga tekitab pahameelt plaan asula üks peatänav − Tähe tänav − tagurpidi keerata.

60aastane ajalugu

Tavapäraselt algab majade numeratsioon peatänavapoolsest otsast. Kohtla-Nõmmel on selleks Jaama tänav.

Tähe tänava puhul on Jaama tänava poolses otsas aga number 66 ehk selle tänava viimane maja. Tänava esimene maja paikneb hoopis tagumises otsas ja kannab numbrit 16.

Vallavalitsuse korralduse eelnõu järgi hakkaks maja number 66 kandma numbrit üks, number 16st saaks 49 ja nii edasi. Mis tähendab üksiti, et tänava vasak ja parem pool läheksid vahetusse ehk seni paarisnumbritega pool saaks paaritud numbrid ja vastupidi.

Tegelikult on Tähe tänava praegusel, 60 aastat kehtinud numeratsioonil ajalooline põhjus: ajal, mil asula keskuseks oli Kohtla kaevandus, algasid numbrid sealtpoolt. Aadressi Tähe 1 kandis siis saun; hilisemal ajal pandi tänava esimesele otsale uus nimi ja nõnda algavadki selle tänava majad nüüd 16. numbriga.

Inimeste rahulolematusel on mitu põhjust. Kõigepealt see, et majanumbri muutumine toob kaasa vajaduse sellest erisuguseid ametkondi teavitada (näiteks tellitud ajakirjandus ümber adresseerida, telefoni- ja muid firmasid, samuti panka informeerida), sugulastest-tuttavatest rääkimata. Teiseks see, et tänavatele määratud uued nimed pole põhjendatud. Kolmandaks see, et vallavalitsus seadis nad fakti ette, nendega eelnevalt asja arutamata.

Põhjendused ei veennud

Elanike algatatud kohtumisel valla maakorraldaja Gerli-Sveta Pajupuuga saadi küll selgust selles, miks lähiaadresside korrastamine oli vaja ette võtta, ent mitte selles, miks seda niisugusel kujul peaks tegema ja miks väikses kogukonnas neid plaane elanikega ei arutatud.

Pajupuu sõnul peavad majade numbrid ilmtingimata peatänavapoolsest otsast algama ja ka kõik muud eelnõus olevad muudatused olevat kohustuslikud.

Pisut seadusi uurinud vallaelanikud polnud selle jutuga päri, väites, et kohustuslik olevat tegelikult soovituslik ja muutused peavad olema ennekõike loogilised.

Tegelikult võttis vallavalitsus juba mullu novembris vastu määruse, millega kinnitati tänavate nimekiri. Kuigi see määrus olevat kodulehel avalikult arutada antud (ühtegi märkust ega ettepanekut ei tulnud), said vallaelanikud sellest teada alles siis, kui neile nüüd korralduse eelnõu saadeti.

Maa-amet aga muutis määrusest lähtudes juba novembris oma kaardil tänavate nimetused ära. Need, tõsi, kehtivad seni ainult kaardil, mitte tegelikkuses.

Mis viis selleni, et kui eelmisel nädalal Tähe tänavas ühte majja sissemurdjaid märgati ja politsei kutsuti, siis ei leidnud viimane väga tükk aega õiget maja üles − neil on aluseks maa-ameti kaart, kus sellist aadressi, kuhu neid välja kutsuti, enam polnudki.

Selgitust maa-ametilt

Vallaelanikud otsustasid pöörduda maa-ameti poole, saamaks selgust, kas kõik vallavalitsuse kavandatavad muudatused on vajalikud ja põhjendatud ning kas vastab tõele maakorraldaja väide, et kui lähiaadresse õigeks ajaks ei muudeta, peab vallavalitsus 1600 eurot trahvi maksma.

Koosolekul tehti ettepanek peatada mullu novembris vastu võetud määrusega kinnitatud tänavanimede muutmine, et maa-ameti kodulehel olevad tänavanimetused vastaksid tegelikule olukorrale.

Vallavalitsusele saadetud kirjas palusid elanikud peatada korralduse eelnõu menetlemine kuni maa-ametilt vastuse saamiseni.