Kas vallajuhtide isiklik solvumine on valla huvidest üle?

17. mai 2016 TEET ENOK, Jõhvi volikogu liige (fraktsioon K.Õ.V.A)

Teet Enok.

Käesoleva arvamusloo eesmärk on tutvustada Jõhvi valla elanikele olukorda, kus Jõhvi vallavolikogu esimees Niina Neglason seab liitlaste toetusel ohtu Jõhvi valla põhimääruse järgimise ning seadust rikkudes volikogu ja vallavalitsuse töövõime.

Mis juhtus? Tegelikult see, mida mina ja osa volikogu liikmetest juba pikemat aega oleme tundnud ja üldsusele rääkinud, st teiste ideedega mitte arvestamine. 19. mail toimub Jõhvi vallavolikogu istung. Kõik teavad, et tegemist on “kuuma” istungiga, kus peale jooksvate küsimuste on päevakorras umbusalduste avaldamine.

Mis juhtub siis, kui ametist võetakse maha juht? Pannakse asemele uus ja tehakse seda võimalikult kiiresti, et tegemised ei jääks seisma. Selline käitumine on vastutustundlik, sest asjaosalised võivad diskuteerida-vaielda eesmärkide üle, aga milles on süüdi partnerid ja teenuse saajad? Praegu tunduvad meie vallas asjaolud risti vastupidisena ehk valla, inimeste ja partnerite huvid on tagaplaanil.

Volikogu istungi kokkukutsumine toimub kutse alusel, mis peab olema saadetud volikogu liikmetele hiljemalt neli päeva ette. Päevakorda koostab volikogu esimees volikogu kantseleisse saabunud õigusaktide eelnõude alusel. Kui eelnõud on õiguslikult korrektsed ja läbinud vajalikud kooskõlastused, siis volikogu esimees peab need panema päevakorda. Toonitan, et kui eelnõudega on kõik korras, siis volikogu esimehel puudub õigus otsustada, kas panna küsimus päevakorda või mitte. Vastasel juhul on tegemist olukorraga, kus üks inimene otsustab demokraatlikult valitud volikogu ehk kollektiivorgani eest – see on tegelikult lubamatu olukord.

Eelmisel esmaspäeval, 9. mail saatsin volikogu kantseleisse eelnõud selle arvestusega, et kolmapäeval, 11. mail volikogu esimehe juhtimisel kokku saav eestseisus (volikogu esimehe juures olev nõuandev organ) vaatab eelnõud üle ja paneb päevakorda. Eelnõud puudutasid volikogu esimehe, volikogu aseesimehe ja vallavanema umbusaldusi ning nendele loogiliselt järgnevaid eelnõusid, mis võimaldaksid volikogu istungil seada ja valida uusi isikuid. Kõik lihtne ja loogiline, sest elu ei saa seisma jääda, st ühed maha, uued ametisse.

Eestseisuses aga juhtus see, et Allan Mänd pakkus valimistega seotud eelnõud päevakorrast välja jätta ja teda toetas emotsionaalse sõnavõtuga Elle Seliverstova. Mille peale volikogu esimees Niina Neglason ootamatult ütles, et tema otsustab nimetatud eelnõud mitte lülitada päevakorda, mis on täielikus vastuolus Jõhvi valla põhimääruse § 19 lg 1 (volikogu esimees koostab päevakorda, mitte ei otsusta selle sisu üle). Minu sõnade kinnituseks on Jõhvi valla kodulehel olemas 11.05.2016 toimunud eestseisuse protokoll ning iga jurist lugedes selle protokolli ja meie valla põhimääruse § 19 lg 1 ütleb, et tegemist volikogu esimehe pädevuste ületamisega.

13.05.2016 kohe hommikul esitasin volikogu esimehele taotluse koos õiguslike põhjendustega ja vastavate eelnõudega, kus nõudsin nende küsimuste lülitamist päevakorda. Reede pärastlõunal sain kutse, kus nimetatud punktid endiselt päevakorrast puudusid. Laupäeval, 14.05.2016, toimus vastava taotluse saatmine kõikidele volikogu liikmetele koos 11 volikogu liikme allkirjaga, s.t. täpselt 4 päeva enne istugi toimumist. Kas tõesti volikogu esimehe jaoks isegi volikogu liikmete enamuse poolt saadetud taotlus ei ole päevakorra täiendamise aluseks ja ei takista valla põhimääruse rikkumist?

Edasi võib juhtuda see, et kui 19.05.2016 ei toimu volikogu esimehe, aseesimehe ja vallavanema valimine, siis kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 46 lg 3 volikogu juhtimine läheb üle volikogu vanimale liikmele, kellel on õigus järgmist volikogu istungit kokku kutsuda 30 päeva jooksul. Aga kuidas siis selle aja jooksul funktsioneerib vallavalitsus isegi kõige lihtsamate toimingute osas, nagu finantsülekanded, maksud, projektidega seotud tegevus ja elementaarne valla esindamine? Samas, juriidiliselt kõik korrektne.

Kinnitame, et meil on selge ettekujutus valla edaspidise juhtimise ja arengu osas. Umbusalduse põhjustest on räägitud varasemates artiklites.

Praeguse olukorra kohta soovin öelda seda, et väga tahan uskuda ja loota sellesse, et volikogus suudetakse tegutseda kõik koos õiguslikult korrektselt ja vastutustundlikult, nii, nagu vallajuhtide poolt on alati toonitatud, mitte valemi järgi Pärast meid tulgu või veeuputus!