Aseri keeras Ida-Virumaale selja

11. mai 2016 GERLI ROMANOVITŠ
Aseri, kes pole pikka aega suutnud otsustada, kas liituda ida või lääne suunal, tegi otsuse, et parim valik Aseri jaoks on liitumine Viru-Nigula ja Kundaga.

Aseri, kes pole pikka aega suutnud otsustada, kas liituda ida või lääne suunal, tegi otsuse, et parim valik Aseri jaoks on liitumine Viru-Nigula ja Kundaga.

Aseri volikogu otsustas esmaspäeval, et nad hakkavad liitumisläbirääkimisi pidama Kunda linna ja Viru-Nigula vallaga, ning suure tõenäosusega nihkub Aseri võrra ida poole Ida-Virumaa piir. 

 

Aseri volikogu, kes on pikka aega pidanud ühinemisläbirääkimisi kahes suunas, otsustas esmaspäeval, et nende liitumissuunaks saab olema Kunda ja Viru-Nigula. Kahe valla ja linna liitmisel tekib omavalitsus, kus inimesi on üle 6000.

Maakonna piire pole mõtet arvestada

Aseri viitas otsuse tegemisel, et nende elanikud käivad tööl pigem lääne kui ida pool. Peale selle näitas inimeste seas läbi viidud küsitlus, et inimesed eelistavad liituda lääne suunal. Kiviõli kasuks räägivad küll pikk koostöö omavalitsuste liidus ja ühisprojektid, sealhulgas ohtlike jäätmete kogumise punkti ehitamine, kuid põlevkivitööstuse madalseis ning tõsiasi, et lääne poole liitudes oleks eelarve kasv ühe inimese kohta suurem kui ida suunas, kallutasid kaalukausi lääne kasuks. Samuti rõhutati ajaloolist seotust: Aseri kuulus varem Viru-Nigula kihelkonna koosseisu.

Ida-Viru maavalitsuse arengu- ja planeeringuosakonna juhataja Hardi Murula, kes volikogu istungil osales ning on endise Maidla vallavanemana just ühe liitumise läbi teinud, tunnistas, et otsustamisel ei peaks jälgima nii väga ajaloolisi piire, sest Lüganuse ühinemine näitas, et see pole enam siduv. Pigem tuleb vaadata inimeste tänapäevast liikumist. Samuti ei tasu otsust teha Ida- või Lääne-Virumaad silmas pidades, sest liigutakse ühise Virumaa poole. “Ilmselt on Andres Noormägi viimane Ida-Viru ja Marko Torm viimane Lääne-Viru maavanem, sest riigireform näeb ette maavalitsuste vähendamist neljale või kuuele,” ütles Murula.

Kunda linn tegi ettepaneku ühinemisläbirääkimiste alustamiseks lisaks Viru-Nigulale ja Aserile veel Sõmeru, Haljala ja Vihula vallale. Sõmeru on juba nende pakkumisele eitavalt vastanud. Haljala ja Vihula on seda meelt, et nad ootavad esmalt ära haldusreformi puudutava seaduse vastuvõtmise ja alles siis teevad otsuse.

Aseri on varem kinnitanud, et nad näeksid hea meelega liitumas vaid kolme omavalitsust, mitte rohkem. Lääne-Viru maavanema Marko Tormi hinnangul vaatavad Vihula ja Haljala pigem mujale, mitte Kunda poole. “Aseri on Lääne-Virumaale väga oodatud,” kinnitas maavanem.

Teisi ei mõjuta

Aseri otsusega kaob Kiviõli regiooni omavalitsustel lootus moodustada rohkem kui 11 000 elanikuga omavalitsus, mis oleks kaasa toonud lisatoetuse. Juhul kui ühinenud oleksid kõik Kiviõli regiooni omavalitsused, oleks inimeste arv selle aasta jaanuari seisuga napilt üle 11 000. Ehkki toetuse arvestamisel võetakse aluseks 2017. aasta elanike arv, on erandiks need omavalitsused, kus ühinemislepinguga on jõutud piisavalt kaugele. Kiviõli regioon on selles osas teinud tõhusat tööd ning ühinemisleppe esimese variandiga loodetakse välja tulla juba juunikuus.

Kiviõli linnapea Nikolai Vojeikini sõnul Aseri otsus loobuda Kiviõli regiooniga liitumisest nende läbirääkimistes muudatusi kaasa ei too. “Nüüd saab meil olema lihtsalt 9500 elanikuga omavalitsus,” tõdes ta.

Kui Ida-Virumaa kaotab Aseri oma läänenaabrile, siis praegu naabermaakonda kuuluv Uljaste on näidanud üles tahtmist liituda Sonda valla ja seeläbi uue loodava omavalitsusega Ida-Virumaa poolel.