Meid tõukab tagant vastutus valla ees

30. aprill 2016 VADIM JERJOMENKO, Jõhvi vallavolikogu liige

Vadim Jerjomenko.

Lugenud paari viimast Põhjaranniku numbrit, tahan tänada ajakirjanikke terava teemapüstituse ja kriitika eest nii minu kui ka meie fraktsiooni K.Õ.V.A. aadressil seoses viimase aja poliitiliste sündmustega. Tahan siinkohal lühidalt ka oma arvamuse välja öelda.

Kommenteerides vallajuhtide poolt meie aadressil kõlanud kriitikat meie vastutustundetuse kohta, tahan valijatele kinnitada, et vastutustunne oma valla ees ei ole meid kunagi maha jätnud, olenemata sellest, kas me oleme olnud opositsioonis või koalitsioonis. Mis puudutab meie sõltuvust võimust, siis pean ütlema, et just sõltumatus täidesaatvast võimust on meie fraktsiooni tugev külg. Seepärast püüame me suhteid oma poliitiliste partneritega üles ehitada kui võrdne võrdsega. Meie arvates on “võimu löögid pähe” omased just täidesaatvale võimule, kus on suured ressursid, võimalused ja palgad. Seadusandjal aga võimalusi “kaifi saada” praktiliselt pole.

Seda arvesse võttes soovitan just nõuandjatel “asendusravi” saada, et need sümptomid tulevikus ei avalduks. Mis puudutab meiepoolset surve avaldamist, siis võimalik, et kõrgeks ametnikuks saades tekib soov rahus ja vaikuses viibida, eriti kui sa oled palju aastaid mõnd komisjoni juhtinud, esimees olnud või linnapea ametikohustusi täitnud. Kuid meie arvates ei ole see koht, kus end mugavalt ja privilegeeritult tunda: seal tuleb vaielda, ideid ja võimalusi otsida, kritiseerida ja arvamust avaldada. Survet avaldamata seda teha ei saagi. Ning meie fraktsioonil on kõikides küsimustes oma, meile valijate poolt usaldatud seisukoht. See on normaalne − see on poliitika.

Aga kui täidesaatev võim “soovitab” revisjonikomisjoni esimehel oma ametikohalt lahkuda, pärast seda kui too on osutanud puudustele juhtide töös, on see liig. Komisjon lakkas olemast nominaalne just meie fraktsiooni juhtimisel. Liig on ka see, kui meie fraktsiooni esindajat hoiatatakse, et kui ta ei hääleta “õigesti”, siis ta tagandatakse, pärast tagandamist aga selgitatakse, et küsimus on kompetentsuses, mitte kättemaksus.

Kui sa oma ettepanekute, arvamuste ja ideede peale kuuled pidevalt, et sul pole õigus ja sa ei saa aru, teistest erinevalt hääletades aga riskid saada külge reeturi või vaenlase sildi, siis saab selgeks, et selle võimuga on midagi valesti. Niipea kui nõuame läbipaistvust ja avatust − nendest põhimõtetest pole me kunagi taganenud −, muutume me ebamugavateks partneriteks.

Viimase aasta jooksul vallas aset leidnud sündmused ei ole tekkinud tühjalt kohalt ning kinnitavad kõike eelöeldut. Meie fraktsioon ei ole kedagi solvanud, alandanud ega isiklikuks läinud, vaid väljendab lihtsalt oma arvamust ja põhimõttelist seisukohta. Me elame õigusriigis, kus kehtivad sõna-, südametunnistuse ja usuvabadus jne. Palun kritiseerige meid ja tehke meile märkusi, kui soovite. Kuid mis õigusega te solvate meid ja levitate täielikku valet, juhindudes vaid oma sisetundest, ning omistate meile sõnu, mida me öelnud pole, ja tegusid, mida me teinud pole? Miks te manipuleerite avaliku arvamusega? Püüate meil suud sulgeda?

Lubage küsida, mis õigusega te solvate meie fraktsiooni liikmete au ja väärikust ning sekkute meie eraellu. Ehk jätkub teil ka julgust tuua siinkohal välja need, kes on selle meievastase tellimuse teinud? Ehkki see on niigi kõigile teada. Tahame oma valijatele kinnitada, et me teeme koostööd ja loome suhteid kõikide võimuharudega ning tegutseme oma valijate heaks. Palume teil lõpetada kõikide fraktsioonide ja blokkide saadikute ning valijate alandamine ja solvamine ning käituda kõlbeliste ja poliitiliste normide raames. Ajalehtede väljaandjatel aga soovitame mitte muutuda kollaseks ajakirjanduseks… Üldiselt aga on kõik hästi.

Vadim Jerjomenko on fraktsiooni K.Õ.V.A. esimees.