Kohaliku toidu kampaania on soikunud

11. august 2011 KÜLLI KRIIS

Tagavälja talus küpsetatakse leiba ja valmistatakse muudki talutoitu, mida siis laatadel ja muudel suurematel üritustel müümas käiakse. Võimalus virutoit.ee vahendusel ostjaid leida aitaks pererahval aega kõvasti kokku hoida.

Kohaliku toidu projekt, millesse kolm Leader-tegevusgruppi on poole aastaga panustanud ligemale 20 000 eurot, tammub üsna samas paigas, kust aasta algul alustati.

Kohaliku toidu veebilehel virutoit.ee on end kirja pannud 16 kasutajat, nende hulgas kaks tootjat-kasvatajat ja kaks toitlustajat. Ühtegi toodet ei pakuta ega otsita, foorum ei toimi.

“Ootasin, et saaksin sealtkaudu oma toodangule reklaami teha ja ka müüa,” rääkis üks liitunu, Tagavälja talu peremees Kalev Niine.

Mingit kasu pole ta liitumisest seni saanud ja paneb selle peamiselt vähese info süüks. “Tootjad on sellisest müügivõimalusest kindlasti huvitatud, aga enamik ei teagi sellest. Ettevõtmise eestvedajad peaksid ise tootjatega ühendust võtma, neid kaasa haarama – mitu pead on ikka mitu pead ja tootjate kogemusi tasuks kindlasti ära kasutada.”

Projektijuhi tegemata töö

“Tühjale kohale on raske tulla, põllumehed on meil, teadagi, pragmaatilised. Ei saanudki arvata, et midagi kohe ja kiiresti toimuma hakkab,” rääkis kuus kuud kohaliku toidu projekti eest vedanud Erika Pääbus, kellega Leader-grupid nüüdseks töölepingu on lõpetanud.

Pääbuse sõnul oli idee toores: ei olnud väga täpselt selge, mida tahetakse saavutada. “Minul tekkisid kõrvale teised tegemised, mis võtsid aega – ja kui tuli valiku tegemise koht, valisin selle, mis tundus mulle hetkel olulisem.”

Leader-tegevusgruppide juhid nimetavad projekti praegust seisundit mõõnaks või seisakuks ja näevad selles süüd endise projektijuhi tegematajätmistel.

“Poole aastaga sai tehtud poole vähem kui lootsime,” tõdes Kirderanniku koostöökogu tegevjuht Ülle Marits. “Oma tootjaid teadsime ennegi, oluline oli teada saada, kui suur on kellegi toodangumaht, milliseid koolitusi nad vajavad – see töö jäi tegemata. Ei saa oodata, et tootja ise meie juurde tuleb; meie peame tootja juurde minema.”

“Eesmärgid olid õiged, aga tegevuskava polnud täpselt paigas,” tunnistas Virumaa koostöökogu tegevjuht Aili Ilves.

“Eesmärgid kadusid ära, mingist hetkest hakkas projektijuht tegelema teiste asjadega,” pakkus põhjuseks Peipsi-Alutaguse koostöökoja tegevjuht Lii Roosa. “Projektijuht võttis ette viimase etapi – uuris näiteks võimalusi kohaliku toiduga Selverisse pääseda. Tegevusgruppide juhid tegelevad nüüd tootjate kaardistamisega – sellest olekski pidanud alustama.”

Kui kahe tegevusgrupi juhid ütlevad projektile seni kulutatud summaks üksnes projektijuhi töötasuks makstud kaks tuhat eurot (Virumaa koostöökogu lisab veel tuhat eurot, mille eest maamessi tarvis bänner telliti), siis Kirderanniku koostöökogu panus on oluliselt suurem. Nemad eraldasid maikuus kohaliku toidu programmi raames Austriasse tehtud õppereisi jaoks koguni 13 741 eurot.

“See reis ei olnud Viru toidu projektiga otseselt seotud,” ütles Ülle Marits. “Austrias käisid ainult meie oma piirkonna tootjad ja toitlustajad – pakkusime alguses ka teistele tegevusgruppidele, aga nad ei olnud huvitatud.”

Surnuks ei tunnistata

Üks tegevjuht nimetab kohaliku toidu projekti praegust seisundit mõõnaks, teine seisakuks, aga surnuks ei tunnista ettevõtmist keegi.

“Jätkame kindlasti; tuleval nädalal saavad kõigi tegevusgruppide juhatused omavahel kokku ja arutame, kuidas edasi minna,” rääkis Marits, kelle arvates võiks projektile uue juhi otsimise kõrval luua sihtasutuse või MTÜ, mis juriidilise organisatsioonina tootjaid ühendaks.

Aili Ilvese sõnul on ideest huvitatud osapooli mitmeid, ent kuni nendega alles läbirääkimisi peetakse, ei soovinud ta kedagi nimetada.

Lii Roosa peab paslikuks luua “Viru toidule” n-ö juriidiline keha ja seda näiteks koos taluliiduga, kes nagunii Viru turu mõtet haub.

“Kõigepealt tuleb selgeks teha, mis asi see “Viru toit” õieti on,” ootab maakonna taluliidu tegevjuht Arvo Aller selgeid eesmärke. “Ideed ma kindlasti pooldan, aga mis kujul see toimima võiks hakata…Oleme valmis Leader-gruppidega arutama ja läbirääkimisi pidama, oleme valmis toetama ja koostööd tegema.”

“Sügise poole tahame kindlasti koos taluliiduga asja arutada,” lubas Aili Ilves, et septembri lõpuks saab selgeks, millises vormis ja kuidas kohaliku toidu projektiga edasi minnakse.