Kevad annab teetöödele stardi

7. aprill 2016 GERLI ROMANOVITŠ
Ehkki Jõhvi-Ahtme-Puru lõigul on tööde tähtaeg oktoober, ei tähenda see pikaajalisi liikluspiiranguid. Liikluse sujuvaks toimimiseks on mitmeid lisatähtaegu, mis ei luba ehitajal töödega venitada.

Ehkki Jõhvi-Ahtme-Puru lõigul on tööde tähtaeg oktoober, ei tähenda see pikaajalisi liikluspiiranguid. Liikluse sujuvaks toimimiseks on mitmeid lisatähtaegu, mis ei luba ehitajal töödega venitada.

Teede remonditööd saavad alguse juba lähiajal, kui Tartu suunal alustatakse teekatte uuendustöid nii Jõhvi-Ahtme-Puru kui Iisaku asulavahelisel lõigul.

 

“Tuleb üsna tegus suvi,” võttis tänavuse teeremondisuve kokku maanteeameti Ida regiooni ehitusvaldkonna juht Anti Palmi. Töid jätkub nii Tallinna-Narva kui Jõhvi-Tartu-Valga maanteele, kus tuleb arvestada pikemate või lühemate liikluspiirangutega. “Oleme ehitajatele pannud lisatähtaegu, et liiklus oleks võimalikult lühikest aega häiritud,” lisas ta, et kui ehitaja juba tee üles freesib, siis peab ta sellele uue katte panema ette antud ajaperioodi jooksul.

Eelmise aasta töö

Nii peavad Jõhvi-Ahtme-Puru lõigul olema Jõhvi linna piirist Tammiku ristmikuni tööd tehtud 15 päeva jooksul alates freesimisest. Tammiku ristmikust kuni objekti lõpuni Puru külas on esimese asfaldikihi laotamiseni aega 45 päeva, kuna sellel lõigul tehakse ka ulatuslikumalt alusehitustöid.

Jõhvi-Ahtme-Puru lõigu rekonstrueerimistöid alustatakse sel kevadel, ettevalmistustööd juba käivad. Esialgu pidi lõik rekonstrueeritama juba eelmisel aastal, ehkki ka 2014.-2020. aasta teehoiukavas olid ehitustööd sellel lõigul ette nähtud just 2016. aastaks. “Vahepeal olime optimistlikumad ning lootsime objekti realiseerida juba 2015. aastal. Kuna aga projekteerimine ei sujunud nii kiiresti kui vaja, jäi reaalsus sinna kahe vahele. Ehk siis ehituslepingu saime sõlmida suve lõpus ning ehitajal jäi valida, kas teha osa lõigust valmis 2015. aasta jooksul või teha kõik 2016. aastal,” põhjendas Palmi, miks alustatakse just nüüd.

Koos maanteega ehitatakse välja ka kergliiklustee Tammiku bussipeatuse ja Ahtme maantee vahele. “Ehitatav jalgtee lõpeb täpselt selles kohas, kust edasi on planeerinud ehitust Kohtla-Järve linn. Jõhvist Tammikuni on jalgratta- ja jalgtee juba olemas,” rääkis ta.

Tartu maanteel tehakse ehitustöid veel Iisaku alevikus sees. Kuna seal pinnas freesitakse, tasandatakse ja kaetakse uue kattega, ilma et aluskatet kohendataks, käib töö kiiresti ning peaks juba juunikuus valmis saama. Ka Jõhvi-Tartu-Valga maantee 13.-18. kilomeetri vahele jääv lõik läbib uuenduskuuri. Ning sealgi pole tööde maht väga suur.

Sillamäel aja- ja töömahukaim objekt

Kõige aja- ja töömahukam objekt on Sillamäe sadama eritasandilise ristmiku ehitus. Selle objekti ehitamine läheb lahti suve alguses ja peab valmis saama aastaga. Suuri liikluspiiranguid see lõik aga kaasa ei too, sest olemasoleva tee kõrvale ehitatakse uus. Viimane rajatakse kanalisse. “Paekivisse kanali raiumine ning uute viaduktide ehitamine on töö- ja ajamahukam protsess,” tunnistas Anti Palmi.

Tallinna-Narva maanteel jätkatakse sel suvel kuumtaastustöid, kus eemaldatakse olemasolev liikluskorraldus, teekattemärgised ja kattehelkurid, tehakse ühenduskohtade freesimised, mahasõitude ja muud asfalteerimistööd, põhiradade kuumtaastamine ning lõpuks taastatakse liikluskorraldusmärgid. Töid tehakse umbes kümnekilomeetrisel lõigul. Sellega taastustööd aga ringi peale ei saa: järgmiseks aastaks jääb veel ligikaudu paarkümmend kilomeetrit maakonna piirist ida poole.

Kohtla-Järve Ehitajate tänava tee-ehitustööd saavad maanteeameti poolt jätku linna piirist Mäetaguse poole. Kokku tehakse korda 7,8 kilomeetrit teed. Sellest 1,3kilomeetrine lõik kohe pärast Kohtla-Järve linna piiri saab valmis küll viimasena, sest seal tehakse ainult pinnase freesimist, samas kui mujal tuleb kohendada ka teealust.