Tänavune talgupäev keskendub veeohutusele

1. aprill 2016 KÜLLI KRIIS
Veeohutusstendidele päästevahendite soetamist rahastas siseministeerium ning infotahvlite trükki ja logistikat päästeamet.

Veeohutusstendidele päästevahendite soetamist rahastas siseministeerium ning infotahvlite trükki ja logistikat päästeamet.

Avalöök tänavusele “Teeme ära” talgukevadele anti 17. märtsil, kui läks lahti talgute kirjapanemine; talgulised saavad end kirja panna alates 18. aprillist ning talgupäev ise toimub 7. mail. 

 

Lisaks juba tavapäraseks saanud heakorrastamisele võtab “Teeme ära” talgupäeva meeskond tänavusel merekultuuriaastal koostöös päästeametiga ühe põhiteemana tähelepanu alla veeohutuse, sest traagiliste veeõnnetuste ärahoidmiseks saame palju ühiselt ära teha.

Päästeamet teeb talgumeeskonnaga koostööd juba teist aastat − mullu keskenduti tuleohutusele, jagades talgulistele nõuandeid ja teadmisi ning koristades tuleohtlikke prahihunnikuid.

Tänavu keskendutakse veeohutusele ning neile kogukondadele, kes selle oma talguteemaks võtavad, pakutakse kena üllatust − päästerõngast koos viskeliiniga. Seda siis, kui kohapeal valmistatakse talgute korras puidust veeohutuse stend, kuhu päästerõngas paigutada. Samuti antakse talgulistele stendi tarvis ohutusjuhistega infotahvel.

“Veeohutus on kindlasti üks neid teemasid, mis puudutab meid kõiki, sest Eestimaal on palju veekogusid, kus ei saa tõenäoliselt kunagi olema vetelpäästjat ja kus ohutus sõltub meist igaühest endast,” rääkis päästeameti peadirektori asetäitja Alo Tammsalu. “Innustame kogukondi paigaldama oma kodupaiga ujumiskohtade lähedusse veeohutuse stende, mis kutsuvad üles ohutusele tähelepanu pöörama. Kui õnnetus peaks siiski juhtuma, võivad päästerõngas ja õiged päästevõtted aidata säästa elusid.”

Päästevahendite ja infotahvli saamiseks tuleb talgujuhil hakatuseks “Teeme ära” kodulehel soovi avaldada. Seda saab teha, kuni päästevahendeid jätkub (varutud on 550 komplekti) või hiljemalt 23. aprillini. Sealsamas kodulehel on leitav ka veeohutuse stendi ehitamise õppevideo.

Veeohutust talgute teemaks võttes võiks peale stendide tegemise ja paigaldamise näiteks veekogusid ja ujumiskohti koristada-korrastada ja tähistada, ujumiskohtades liiva vahetada, kallast laugemaks kujundada või pinke-prügikaste paigaldada, järvede ääres isetekkinud lõkkekohti likvideerida, kodutiike lastele ohutuks muuta.

“Teeme ära” kodulehe andmetel oli eile keskpäevaks Ida-Virumaal kirja pandud 25 talgut, neist kuue puhul oli valdkonnaks märgitud (ka) veeohutus.

“Veeohutus on vägagi meie maakonna teema: meil on nii meri, Peipsi järv kui Kurtna järved, lisaks hulk väiksemaid veekogusid,” ütles talgupäeva Ida-Virumaa koordinaator Tõnu Leitsmaa. “Tahan inimestele südamele panna, et lisaks talgute kirjapanemisele paneksid end meie kodulehel kirja ka talgulised. Nii saame osalejatest parema ülevaate ning ikka tahaks ju olla naabrist tublim ja eelmisest aastast parem.”