Aseri võim tegi kannapöörde

29. märts 2016 GERLI ROMANOVITŠ
Gaido Kentem (vasakul) ja Koit Oras on olnud volikogus eri pooltel ajast, kui viimane vallavanema ametist lahkus. Pärast eilset istungit on Kentem opositsioonis ja Oras taas vallavanem.

Gaido Kentem (vasakul) ja Koit Oras on olnud volikogus eri pooltel ajast, kui viimane vallavanema ametist lahkus. Pärast eilset istungit on Kentem opositsioonis ja Oras taas vallavanem.

Aseri volikogu avaldas eile umbusaldust volikogu esimehele Gaido Kentemile, kes oli pääsenud võimutüüri juurde kaks ja pool aastat tagasi pärast toonase volikogujuhi Riho Kutsari umbusaldamist. Eile pöörati võimukarussell aga teistpidi ja umbusaldatud Kentemi asemele tõusis toona troonilt tõugatud Kutsar.

 

Koos Kentemiga kaotas töö ka senine vallavanem Arthur Seppern, kelle asemele tõusis Koit Oras. Oras sai vallavanemaks esimest korda ajal, mil volikogu esimees oli just Kentem, kuid koostöö lõppes paar aastat hiljem põhjusel, et volikogu esimees oli vallavalitsust liialt juhtima kippunud.

Mitu eriarvamust

Umbusaldusavalduse põhjusena tõi selle üle andnud Koit Oras välja Kentemi suutmatuse volikogu töö juhtida. Ka uuesti volikogu esimeheks tõusnud Riho Kutsari hinnangul oli volikogu töö väga halvasti juhitud, eelnõud olid ette valmistamata ja volikogu esimees ei kontrollinud õigusaktide rakendamist. “Nii näiteks võeti vastu spordi toetamise kord, kuid keegi selle järgi toetust küsida ei saagi, sest sellekohaseid lisasid Riigi Teatajas koos korraga ei ilmunud. Ja see on ainult üks näide paljudest,” tõdes ta.

Vallavanema suurimaks apsuks oli Aseri keskväljaku tarbeks arhitektuurikonkursi korraldamine, mille võitja oleks saanud õiguse eelprojekti tegemiseks. Eelprojekt tähendab aga rahalist kulu, milleks polnud vallavanemal ei vallavalitsuse ega volikogu heakskiitu.

Kentem tunnistas, et Seppern eksis, tegutsedes rutakalt, kuid tal olid oma põhjused. “Kui protsess pole piisavalt kiire, jääme rahast lihtsalt ilma,” tõdes Kentem, kelle sõnul on oluline suurte projektidega investeeringuraha Aserisse juurde tuua, samuti on keskväljak tähtis Aseri välimuse ja selle kaudu ka maine parandamisel.

Keskväljakust tähtsamad on umbusaldatud volikogujuhi sõnul aga ees olevad olulised küsimused, milleks on omavalitsuste liitumine ja kooli rekonstrueerimine. Kentem on Kiviõliga liitumise poolt, sest Kiviõli regiooni liitmisel tekib suur ja tugev omavalitsus, samal ajal kui läänenaabritega moodustub kas väike liit või liigub keskus Aserist ebamõistlikult kaugele. Kooli puhul pooldas Kentem erinevalt mitmetest oma koalitsioonipartneritest uue hoone ehitamist vana asemele, sest poolesaja aasta vanuse hoone renoveerimine ei anna samu tulemusi nagu uus hoone.

Eilsel volikogu istungil tühistati eelmisel korral vastu võetud otsus, mille kohaselt polnud lõpuni selge, kas üks Aseri kooli tiib rekonstrueeritakse kooli tarbeks või lammutatakse ja ehitatakse uus. Uue otsuse kohaselt hoone rekonstrueeritakse ja selle elluviimist näeb äsja vallavanemaks valitud Koit Oras oma esmase ülesandena.

“Meede koolide rekonstrueerimiseks avaneb õige pea ja me peame paari-kolme kuu jooksul, kui see on avatud, tegema kõik vajalikud eeltööd, et seda raha sealt taotleda,” ütles ta. Koos volikoguga on nad välja töötanud ruumipaigutuse lahenduse, mille järgi mahutatakse olemasolevasse koolihoonesse ka lasteaed ja teised valla allasutused.

Ühehääleline ülekaal 

Kõik umbusaldused läksid läbi vaid ühehäälelise ülekaaluga, mis võib viia selleni, et võimukarussell pööratakse kiiresti taas teistpidi. “Midagi pole välistatud,” kommenteeris Kentem võimalust, et võim pöördub uuesti teisele poole.

Küll oli ta üsna veendunud, et Koit Orase vallavanemaks olemise ajal Aseri kooli direktori kohalt vallandatud ja selle otsuse pärast kohut käinud Riho Kutsar tõuseb veel sügiseks uuesti kooli etteotsa.

Kutsar ise kinnitas volikogu ees, et tema esimene eesmärk on panna volikogu mõistlikult tööle, ja kinnitas oma valimiseelset lubadust teha kõikide valimisliitudega koostööd.

Praegu pooldasid Kentemi jätkamist viis tema nimekirjas volikokku pääsenud liiget. Kolm kohta on volikogus Keskerakonnal: kolmest liikmest kaks olid Kentemiga pigem koalitsioonis ja Kutsar üksinda opositsioonis. Valimisliidu Väärt Elupaiga Eest esindajad volikogus olid seni Koit Oras ja Galina Simoniš. Volikogu aseesimees Ott Penek, kes samuti varem koalitsiooni kuulus, pääses volikokku valimisliidu Kogemuste Jõud ainsa esindajana.