Kiviõli perearstikeskus sai omavalitsuste heakskiidu

13. märts 2016 GERLI ROMANOVITŠ
Kiviõli polikliinikusse loodav perearstikeskus tagaks renoveeritud ruumid nii arstidele kui patsientidele, kes praegu peavad vastuvõttu ootama hämarates ja pikka aega remondita olnud koridorides.

Kiviõli polikliinikusse loodav perearstikeskus tagaks renoveeritud ruumid nii arstidele kui patsientidele, kes praegu peavad vastuvõttu ootama hämarates ja pikka aega remondita olnud koridorides.

Reedel Kiviõlis kogunenud Kiviõli regiooni omavalitsuste juhid on seda meelt, et perearstikeskuse ehitamisse tuleb rahaliselt panustada, selgeks tuleb veel vaielda rahasummad.

 

Kiviõli on üks neid regionaalseid keskusi, kuhu riik näeb ette tervisekeskuse loomist. Kui seni on olnud Kiviõli ja Sonda seda meelt, et nemad osalevad koos tervisekeskuse renoveerimisel, siis Lüganuse ja Aseri on olnud selle vastu. Nüüd on ka Lüganuse kinnitanud, et nad osalevad keskuse rahastamises, kuna pooled nende valla elanikud kasutavad perearstiteenuseid Kiviõlis, ning ka Aseri vaatab oma otsuse üle.

Väikesed praksised kaovad

Perearstikeskus hakkab asuma praeguse polikliiniku teisel korrusel. Praegu on tehtud eellepingud viie perearstiga, ruumi oleks kuue perearsti jaoks. Seda oleks tarvis juhul, kui praegu Püssis vastu võttev arst tahaks endale Kiviõlis renoveeritud ruume. Sellisel juhul saaks ta osa nädalast vastu võtta Kiviõlis ja osa Püssis. Nii kaoks ka oht, et juhul kui kaugemas tulevikus haigekassa enam perearstikeskustest väljaspool olevate arstidega lepinguid ei sõlmi, jääks koht perearstile siiski alles.

Reaalne oht selleks, et riik hakkab partneritena eelistama suuri keskusi ja üksikud väikesed vastuvõtukohad hääbuvad, on Kiviõli tervisekeskuse arengukava koostanud OÜ Cumulus Consalting konsultandi Rain Seppingu sõnul olemas, ehkki keegi sellest kõva häälega rääkida ei taha. Sellepärast on riik teinud ka selle meetme ja nimekirja nendest kohtadest, kus nad tervisekeskust näevad, ja Kiviõli on selles nimekirjas sees.

“Riik paneb sõnnikut sellele kapsale, mis kasvab,” tõdes Sepping, et kõik märgid näitavad arstiabi suuremat tsentraliseerimist ja üksikud vastuvõtupunktid saavad tegutseda ilmselt ainult mõnda aega ja kaovad siis.

Rakendust oleks ka seitsmel 

Kuna Aseri on Kiviõli perearstikeskusest kaugemal, siis lubab meede, millega loodetakse perearstikeskuse ehitamiseks raha saada, sinna eraldi vastuvõtukoha loomist. Sellisel juhul liitub ka Aseri perearst Kiviõli tervisekeskusega ja arste saaks keskuses olema seitse. Seni ei ole Aseri ega Püssi perearst näidanud üles valmisolekut perearstikeskusega ühinemiseks, kuid konsultantide kinnitusel oleks see mõistlik eelkõige tulevikku vaadates.

“Kui vaadata elanikkonna vanuselist koosseisu, siis on selgelt näha, et eakate inimeste osakaal piirkonnas on suur ja kasvab lähiajal hüppeliselt. Ja ehkki elanike arv kahaneb, ei vähene perearstide koormus ja seetõttu leiaksid rakendust kõik seitse arsti,” ütles Cumulus Consaltingu konsultant Mihkel Laan.

Kui kooli- ja lasteaiakohtade puhul seisab piirkond silmitsi vähendamise ja kokkutõmbamisega, siis sotsiaal- ja tervishoiuvaldkond on see, kuhu tuleb senisest jõudsamalt panustada.

Peavad selgeks vaidlema

Selleks, et saada riigilt toetust perearstikeskuse jaoks − riik on valmis 35 keskuse väljaehitamiseks kulutama 85 miljonit eurot −, tuleb taotlus esitada kevadel. Kui kaalutakse, kas tasuks välja ehitada praeguse polikliiniku teine või esimene korrus või ehitada sootuks uus maja, siis seda otsust veel tegema ei pea. Seda on vaja teada põhitaotluse koostamisel, pärast seda kui riik on esialgse plaani heaks kiitnud.

Küll tuleb paika saada perearstide arv ja summad, mida taotlema hakatakse. Toetuse suurus sõltub perearstide arvust. Viie perearsti puhul on võimalikuks toetuse maksimumiks 776 000 eurot. Iga lisanduva perearstiga tuleks ca 100 000 juurde. Omaosalus on kogumaksumusest 25 protsenti. Sellest pool on valmis enda kanda võtma Kiviõli linn, ülejäänu peaks jagunema teiste piirkonna omavalitsuste vahel. Sonda on juba ammu vastu võtnud otsuse, et nemad rahaliselt osalevad, ja oli Kiviõli kõrval ainus, kes toetas rahaliselt eeldokumentide, sealhulgas arengukava koostamist.

Ehkki Sonda valla elanikest kasutab Kiviõlis asuvate perearstide teenuseid vaid paarkümmend protsenti elanikkonnast, kinnitab vallavanem Andrea Eiche, et tegemist on piirkonnale vajaliku objektiga ja sinna panustamine on iseenesest mõistetav.

Lüganuse, kes oli pikalt seda meelt, et nemad toetavad pigem Püssis asuvat perearsti vastuvõtupunkti, on samuti jõudnud seisukohale, et Kiviõli keskust tuleb toetada, küll ei taha seda teha algul kokkulepitud ulatuses ehk elanike arvu järgi, viidates vajadusele rahaliselt ka Püssi punkti toetada.

Aseri, kelle puhul enne polnud selge, kas nad filiaalina toetust võiksid saada, jäi samuti alguses perearstikeskuse rajamisest kõrvale, kuid volikogu esimehe Gaido Kentemi sõnul tuleb nüüd otsus üle vaadata, sest vajadus uue perearsti vastuvõtupunkti järele on olemas.