Kose karjääri ei tule

2. märts 2016 KÜLLI KRIIS
Lahingus Kose karjääri pärast said otsustavaks kaitseväe seatud tingimused.

Lahingus Kose karjääri pärast said otsustavaks kaitseväe seatud tingimused.

AS Eesti Energia Kaevandused loobus Jõhvi vallas Kose külas põlevkivikarjääri avamisest, põhjendades seda kaitseministeeriumi nõudmiste ja kohaliku kogukonna vastuseisuga.

 

Mullu oktoobris saatis keskkonnaministeerium Eesti Energia Kaevandustele kirja, milles tõi esile nende Kosel kaevandamiseks vajaliku kaevandamisloa taotluse kohta esitatud eri ametkondade arvamused ja seisukohad ning küsis, kas kaevandusfirma soovib loa menetlemisega edasi minna.

Arvamuse kaevandamisloa muutmise kohta  esitasid maanteeamet ning kaitse- ja kultuuriministeerium; eitavat suhtumist karjääri rajamisse väljendas oma otsuses Jõhvi vallavolikogu.

Maanteeamet soovitas karjäärist põlevkivi transportides mitte kasutada Jõhvi-Vasknarva ja Jõhvi-Kose tugimaanteid; kui see aga võimalik pole, tuleb enne uurida nende kandevõimet.

Kultuuriministeerium pidas vajalikuks viia mäeeraldise alal enne kaevandamist läbi arheoloogiline eeluuring.

Kaitseministeeriumi kõige karmim nõue oli, et riigimaal, kuhu detailplaneeringuga on kavandatud riigikaitselised ehitised, tuleb kaevandamine lõpetada ja ala korrastada hiljemalt aastaks 2020.

See viimane saigi kaevandajale määravaks.

Aastaks 2020 ei jõua

Mullu 1. detsembril teatas AS Eesti Energia Kaevandused keskkonnaministeeriumile, et ettevõte võtab oma kaevandamisloa muutmise taotluse tagasi ning soovib selle menetlemise lõpetamist.

Eesti Energia Kaevanduste juhatuse liige Veljo Aleksandrov ütles, et raskendavate asjaolude tõttu, millele arvamust avaldanud osapooled osutasid, ning menetluse senist kulgu arvestades ei pea kaevandusettevõte võimalikuks tagada kaitseministeeriumi seatud ala korrastamise tähtajast kinnipidamist.

“Lisaks võtame arvesse, et senise menetluse käigus on kohalik omavalitsus ning üks osa kohalikust kogukonnast ilmutanud selget vastumeelt kaevandustegevuse jätkamise suhtes Kose küla vahetus läheduses,” märkis Aleksandrov.

Vahetult enne jõule teatas keskkonnaministeeriumi kantsler Andres Talijärv, et ministeerium loeb kõnealuse kaevandamisloa muutmise taotluse menetluse lõppenuks ja tagastab taotluse materjalid.

Elanikud jäävad valvsaks 

“See on väga tore uudis,” ütles Kose karjääri vastu võidelnud külaelanike eestseisjaid Marju Puul. “Muidugi on hea meel, et karjääri ei tule, aga ega me tohi valvsust kaotada: põlevkivi on seal ju ikka aktiivse varuna alles ja kindlasti jälgime ka edaspidi, mis plaane sellega peetakse.”

Jõhvi vallavolikogu esimees Niina Neglason sõnas, et teda üllatas karjääri rajamise plaani lõpu juures kaks asja: “Kõigepealt see, et peale kohalike elanike ja vallavolikogu oli veel teisigi, kes karjääri vastu protesteerisid. Ja kuigi määravaks sai kaitseministeeriumi nõue, oli üllatav leida kaevandaja kirjast, et meiegi vastuseis oli ära märgitud. Ega volikogu tegelikult ju midagi suurt ära teha saanud − ainult kohaliku kogukonna seisukohta väljendada.”

Neglasonil on hea meel, et asi nii läks. “Kose elanikud saavad nüüd kergemalt hingata ja rahulikult magada. Jääb loota, et see põlevkivivaru ei ole seal nii suur, et keegi jälle uuesti kaevandamist üritama hakkaks.”

Veljo Aleksandrov ütles, et kahtlemata mõjutas kaevandusettevõtte loobumisotsust kohaliku omavalitsuse vastuseis kaevandamisele.

“Samas on meil hea meel, et kolmandik Kose küla elanikest avaldas soovi rääkida läbi Eesti Energiaga karjääri rajamise võimalikkuse üle ja arutada, millist väärtust võinuks korrastatud karjääriala külale kõigest mõne aasta pärast pakkuda. Sellise mõjuga projekte tuleb rajada ettevõtete ja kohaliku kogukonna koostööna ning me täname nii kaasamõtlejaid kui kriitikuid.”

Kolmandat korda edukalt 

Kose elanikel oli see juba kolmas kord karjäärile vastu seista.

Esimene kord oli siis, kui Merko Kaevandused toona veel linnaga ühinemata Jõhvi vallal “kosjas käis”. Vallavalitsus asus rahva poolele ega andnud nõusolekut.

Teine kord oli aastal 2008, kui Jõhvi vallavolikogu tahtis karjääri valla arengukavasse sisse kirjutada ja külaelanikud selle vastu allkirju kogusid. Arengukavast jäeti karjäär välja.

Nüüd, kolmandal korral näitas kaevandaja juba karjääri plaane ja rääkis ühisest töörühmast. Külarahvas ei andnud kriipsukestki järele.

Eesti Energia Kaevandustele antud kaevandamisluba sellel Kose-Tammiku mäeeraldisel lõpeb 2018. aastal.

Küsimustele, kas praegu peatatud Tammiku kaevanduse staatus muudetakse edaspidi suletuks (ja mida kaevandaja selleks tegema peab) ning kui tõenäoliseks hindab AS Eesti Energia Kaevandused võimalust, et Kosele tulevikus taas karjääri hakatakse kavandama, jättis kaevandamisfirma vastamata.