Mitte ainult Ida-Viru probleem

1. märts 2016 

Õiguskantsler Ülle Madise saab aina uusi pöördumisi Kohtla-Järve kortermajade ümber jätkuva küttekriisi asjus. Soojustootja VKG Soojus on sel talvel külma jätnud küll kolm kortermaja, aga korteriühistute juhid teavad, et on veel hulk selliseid ühistuid, kes kõnnivad piiri peal, püüdes tasuda küttearveid ka nende korterite eest, mille omanikud seda mingil põhjusel ei tee või teha ei saa.

Õiguskantsler on rääkinud. Tema esitatud analüüsi tulemus ütles, et majade külmajätmisega mingeid õigusakte rikutud ei ole. Aga. Ta ütles sedagi, et kui kehtivad õigusaktid ei suuda lahendada selliseid probleeme, mis praegu on Kohtla-Järve elamumajanduses tekkinud, siis tuleb neid muuta nii, et need arvestaks reaalset olukorda.

Üle-eelmisel nädalal küsisime juhtkirjas, kes peaks seadusi muutma. Olukord, kus maju kütteta jäetakse, on ju kestnud juba aastaid, aga sellekohased regulatsioonid pole inimeste hädaolukorrale vaatamata oluliselt muutunud. Kui mitte arvestada, et kehtestati 90päevane limiit, mille kestel ei tohi võlgade tõttu kütet välja lülitada.

Toimetus sai pärast teemakäsitlust Põhjaranniku veergudel õiguskantsleri kantseleist kirja, kus viidati, et Ida-Virumaalt on ju valitud parlamenti konkreetsed saadikud, kes peavad elanike huvide eest seisma. Aga probleem ei puuduta vaid Ida-Virumaad, vaid kõiki Eesti piirkondi, kus elanikkond väheneb ja kinnisvara kaotab kolinal väärtust.