Jõhvi volikogu aseesimehe üks töötund maksab üle 40 euro

17. veebruar 2016 TIIA LINNARD
Kaarel Pürg teenis mullu 100 töötunni eest 4950 eurot. Volikogu esimees Niina Neglason peab Pürgi töötundide arvestamist ebaeetiliseks.

Kaarel Pürg teenis mullu 100 töötunni eest 4950 eurot. Volikogu esimees Niina Neglason peab Pürgi töötundide arvestamist ebaeetiliseks.

Jõhvi volikogu arutab täna kaheksa saadiku tehtud ettepanekut muuta ära määrus, mis tagab volikogu aseesimehele Kaarel Pürgile iga kuu 450 euro suuruse sissetuleku ka siis, kui ta pole kordagi esimeest asendanud. 

 

Jõhvi volikogu esimees Niina Neglason leiab, et see ettepanek pole eetiline.

“Üks volikogu liige ei saa anda hinnangut teise volikogu liikme tööle, selle annavad valijad,” sõnas Neglason, tuletades meelde, et Pürg sai viimastel kohalike omavalitsuste valimistel 196 häält, ning soovitades ettepaneku teinud volikogu liikmetel vaadata, milline on nende endi panus volikogu töös. “Mina ütleks, et mitte Pürg pole ülemakstud, vaid volikogu saadikud, kes saavad pooletunnise istungi eest kuus 100 eurot (130 miinus maksud − toim.).”

Ametikohustus

Neglason põhjendab volikogu aseesimehe suuremat hüvitist kui volikogu lihtliikmel, aga ka volikogu komisjoni esimehel tema esindusfunktsiooniga.

“Nii volikogu esimehe kui aseesimehe üks funktsioon on tulenevalt valla põhimäärusest esindusfunktsioon − nii omavalitsuste liidus, linnade liidus, väliskülalistega kohtumisel kui ükskõik mis üritustel,” sõnas ta. “See käib ametikohustuste hulka, nagu käivad selle palga sisse ka rahulolematuse avaldused ja sõimata saamine.”

Neglason soovitab neil, kes leiavad, et Pürg on 450 euro suuruse hüvitisega koalitsiooni poolt ära ostetud, olla oma väljaütlemistega ettevaatlikum. “Kodus ütle oma naisele või mehele, mida tahad, kuid volikogus tuleb käituda väärikalt, mitte minna isiklikuks. Tegemist on poliitilise hüvitisega ning seda ei saagi võtta kui räimekarpide pakkija tööd. Mina olen Pürgiga kuus aastat koos töötanud ning tean, et Pürg peab kokkulepetest kinni ning tema peale saab olla kindel.”

Kaheksa saadiku ettepanekus kehtivat korda muuta pakutakse välja, et volikogu aseesimees võiks saada hüvitist volikogu liikmega samas määras, s.o 130 eurot, ja et juhul kui volikogu aseesimees asendab volikogu esimeest istungi läbiviimisel, saab ta topelthüvitist.

Neglason pole selle ettepanekuga nõus: “Kui aseesimees saab volikogu liikmest suuremat hüvitist, saan ma ta rahulikult saata ka kell 10 toimuvale koosolekule, kuhu ma ise oma töö pärast minna ei saa. 100 euro puhul oleks teda aga imelik ära kasutada rohkem kui sellist volikogu liiget, kes käib 100 euro eest vaid kord kuus pool tundi laua taga istumas.”

Matemaatika

Üks Pürgi sissetuleku kallale mineva eelnõu projekti allkirjastajatest on volikogu majandus- ja eelarvekomisjoni esimees Eduard Rae, kes, olles tutvunud Pürgi eelmise aasta tööaruandega, leiab, et aseesimehe töökoormus pole hüvitisega proportsioonis.

“Kui vaadata aseesimehe eelmise aasta töökoormust − 100 tundi − ning selle eest saadud tasu − 4950 eurot − ja liita sinna sotsiaalmaks, siis saame tulemuseks tunnihinnaks 63 eurot. Tippmänedžerid ei saa ka nii palju, kui palju peab Jõhvi maksumaksja volikogu aseesimehe peale kulutama.”

Rae ei leia erinevalt volikogu esimehest, et tema ja veel seitsme saadiku ettepanek vähendada aseesimehe hüvitist oleks hinnangu andmine Pürgi tööle ning seega ebaeetiline. “See ei ole hinnangu andmine, see on matemaatika,” sõnas ta. “Jah, hinnangu annab valija, aga hüvitise määrab volikogu.”

Rae saab komisjoni esimehena volikogu määrusega ette nähtud hüvitist 350 eurot kuus. “Kui keegi tuleb välja ettepanekuga seda vähendada, siis mina toetan.”

Jõhvi volikogu majandus- ja eelarvekomisjonil oli viimasel koosolekul võimalus tutvuda Pürgi terve aasta jooksul tehtud tööga, mille eest ta oli saanud kokku 4950 eurot.

Kokku oli neid töötunde 100.

Mida tähendab 4950 eurot miinimumpalga eest täiskoormusega töötavale inimesele? Neid inimesi pole Ida-Virumaal ju vähe.

16 korda rohkem

See tähendab rohkem kui aasta jagu tööd.

Mida tähendab 100 töötundi? See on vähem kui kolme nädala jagu tööd. Kui lisame siia 20 tundi volikogu istungitest osavõtu eest aastas, saame kolm nädalat täis.

Seega − Jõhvi volikogu aseesimees sai mullu kolme nädala jagu töötundide eest hüvitist, mida ei saa miinimupalga eest töötegija ka siis, kui rügab terve aasta, tehes 48 40tunnist töönädalat ehk 16 korda rohkem kui Pürg.

Aga võib-olla on aseesimehe töötundide taga väga raske töö?

Pürgi esitatud tööaruandes on täpselt kirjas, kus toimusid kohtumised siseministri, välisministri ja politseijuhtidega − kokku neli tundi. Need toimusid maavalitsuse saalis, nagu ka haldusreformi arutelu − kaks tundi.

Kus toimus aga kohtumine aukodanikega, mille on Pürg pannud millegipärast ühte patta volikogu esimehe asendamisega riiklikel pühadel, märkega “kirik, pärgade panek + kohtumine veteranidega ja aukodanikega − 3 x 3 tundi”?

Põhjarannikule teadaolevalt austab Jõhvi vald oma aukodanikke mitte riigipühal, vaid aasta alguses, korraldades neile piduliku lõunasöögi. See on toimunud nii trahteris Valge Hobu kui Toila pubis Vana Fregatt. Pärgade panekuga pole siin midagi pistmist. On tasuta lõunasöök, ja kui rahvatarkus teab rääkida, et tasuta lõunasööke ei ole, siis Jõhvi volikogu aseesimehele on ja neile makstakse veel peale.

Märkest “kirik, pärgade panek” riiklikel pühadel 3 x 3 tundi järeldub, et Jõhvi volikogu aseesimees vajab hüvitist ka selle eest, kui ta näiteks Eesti Vabariigi sünnipäeval koos Jõhvi elanikega vabadussamba juures oma riigile austust avaldab − ühe tunni eest 41 eurot ja 25 senti.

“Number, millele te helistasite…”

Põhjarannik püüdis Pürgilt saada kommentaari, kuidas ta ise oma tööd hindab: kas 4950 eurot on 100 töötunni eest aastas vääriline tasu?

Püüdis kolmel päeval, alates neljapäevast, mil aseesimehe tööaruanne oli lisatud majandus- ja eelarvekomisjoni koosoleku protokollile ning seega kõikidele huvilistele kättesaadav.

Neljapäeval teatas Pürgi telefon järjekindlalt, et ta on välja lülitatud.

Reedel teatas Pürgi telefon järjekindlalt, et “number, millele te helistasite, hetkel ei vasta”.

Eile Pürgi telefon kord teatas, kord kutsus, aga kõnet vastu ei võetud − järjekindlalt.

Täna arutab Jõhvi volikogu Pürgile kui volikogu aseesimehele iga kuu 450 euro suuruse hüvitise tagava määruse muutmisettepanekut, mille esitasid Eduard Rae kõrval Ljudmila Jantšenko, Vjatšeslav Šlõk, Tamara Põlevina, Andrei Ojamäe, Aleksandr Romanovitš, Tiit Lillemets ja Kairi Soomer.

See on istungi päevakorra teine punkt.

Mis on esimene?

Esimene on Raele umbusalduse avaldamine.