Aseri revisjonikomisjon süüdistab vallavanemat volituste ületamises

10. veebruar 2016 GERLI ROMANOVITŠ
Aseri keskväljaku uuendamine on saanud tüliõunaks: revisjonikomisjon heidab ette, et vallavanem on teinud otsuseid, ilma et sellel oleks vallavalitsuse või volikogu heakskiit.

Aseri keskväljaku uuendamine on saanud tüliõunaks: revisjonikomisjon heidab ette, et vallavanem on teinud otsuseid, ilma et sellel oleks vallavalitsuse või volikogu heakskiit.

Aseri volikogu revisjonikomisjon leiab, et vallavanem Arthur Seppern on mitmel juhul ületanud oma volitusi, sõlmides lepinguid ja võttes vallale kohustusi, ilma et neid toetaks vallavalitsuse ja volikogu otsused. Vallavanem kinnitab, et otsused on olemas.

 

Aseri revisjonikomisjonil on terve hulk etteheiteid vallavanem Arthur Seppernile, kes nende hinnangul on võtnud vallale mitmeid rahalisi kohustusi, ilma et selle taga oleks kas volikogu või vallavalitsuse otsused. Kõik need puudutavad kaht Aseri valla viimase paari aasta suurprojekti: uue koolihoone ehitamist ning piirkonna konkurentsivõime tugevdamise meetme kaudu keskväljaku korrastamist.

Puudu otsused ja kinnitatud eelarve 

Revisjoni aluseks sai finantsnõuniku info, mille järgi on vallavanem sõlminud ebaseaduslikult lepinguid ja võtnud sellega Aseri vallale rahalised kohustused, mis küündivad üle 20 000 euro. Peale selle on vallavanem tema hinnangul kinnitanud alusetult arve, mille väljamaksmine pole põhjendatud. Arve suurus on veidi üle 2800 euro.

Komisjon on välja toonud tegevused, mille kohta puudub nende kinnitusel vallavalitsuse või volikogu otsus. Nii näiteks on välja kuulutatud ideekonkurss, mille võidutöö valis välja hankekomisjon. Komisjoni koosseisu pole aga keegi kinnitanud.

Kui otsus võidutöö kohta tehtud, sõlmitakse leping, mille puhul on komisjon seisukohal, et selle sõlmimiseks puudub samuti alus, kuna sellega võetakse vallale rohkem kui 20 000 euro eest rahalisi kohustusi, aga sellise summa eraldamist pole otsustanud ei vallavalitsus ega volikogu, samuti pole summat valla eelarveprojektis.

Mullu detsembris kuulutati välja riigihange projektijuhtimise teenuse leidmiseks, aga ka seal on puudu otsus nii hanke väljakuulutamiseks kui hankekomisjoni moodustamiseks. Selle aasta alguses on sõlmitud võitjaga leping, millel samuti pole mingit alust.

Kõik need punktid puudutasid just piirkonna konkurentsivõime tugevdamise programmi esitatavaid dokumente, mille alusel tahab vald korrastada keskväljakut. Peale selle on komisjonil etteheiteid uue koolimaja ehitamise või vana rekonstrueerimise eeltööde kohta, kus samuti on tehtud mitmeid samme, ilma et selleks oleks kas vallavalitsuse või volikogu otsuste toetus.

Kõik otsused olemas

Aseri vallavanema Arthur Sepperni sõnul on otsused kõikide tehtud sammude kohta olemas ja tema südametunnistus on puhas. “Ma olen püüdnud teha asju võimalikult kiiresti selleks, et me pääseksime nii piirkonna konkurentsivõime tõstmise toetuse puhul kui ka koolimaja ehitamise või renoveerimisega meetme esimesse etappi,” ütles Seppern, et kui mõni otsus ehk tehtigi kiirustades, siis ainult hea asja nimel.

Seppern, kes püüab iga hinna eest kõigiga sõbralikult läbi saada, on praeguseks lepingu projektijuhtimise teenuse ostmiseks peatanud ning teinud sama ka ettevõttega, kes pidi tegema analüüsi, kas otstarbekam on renoveerida vana või ehitada uus koolimaja. “Täies mahus ma seda lepingut peatada ei saa, sest osa tööst on tehtud,” tunnistas Seppern, kes kinnitas veel kord, et kõik otsused olid siiski kollektiivsed, mitte ainuisikulised ja otsustamise korda on järgitud. Seppern lisas, et otsuseid pole ta teinud enda hüvangust lähtudes, vaid soovist Aseris midagi ära teha. “Muidu olen mitu aastat ametis, aga ette näidata pole midagi.”

Aseri volikogu esimehe Gaido Kentemi sõnul suhtuvad nad kindlasti tõsiselt revisjonikomisjoni protokolli ja vallavanema antud vastulausetesse. “Kui mõlemad pooled on ära kuulatud, saame seisukoha võtta,” ütles ta.