Viimane aeg teha konkreetseid samme

8. veebruar 2016 

Ametiühingut tasub kiita, et praeguses Ida-Viru jaoks aina keerulisemaks muutuvas olukorras püüavad nad ka omalt poolt pakkuda välja konstruktiivseid lahendusi, kuidas tööpuuduse kasvu maakonnas pidurdada.

Lihtsam oleks kokku kutsuda miitinguid ja protestimeeleavaldusi ning nõuda tööd ja leiba.  Paraku ei annaks see midagi muud peale võimaluse üks kord oma emotsioonid ja kogunenud pinged välja elada.

Seda olulisem on võimudel  ametiühingute mõistlikke soove arvestada ja astuda reaalseid samme, et ettevõtetel tekiks huvi tulla Ida-Virumaale ja siin uusi töökohti luua.

Praeguses turbulentses majanduskliimas on paratamatu, et paljud ettevõtted on seadnud end tormivarju ega võta kergelt uusi riske ega tee laienemisplaane. Oodatakse stabiilsemaid aegu.

Majanduses ei saa lähtuda ka paljast missiooni- või patriotismitundest ning vaevalt ainuüksi loosungid ja reklaamikampaaniad “Tuues oma ettevõtte Ida-Virumaale, teed isamaalise teo” tõsiseltvõetavalt töötaksid.

Küll tuleb rohkem ja  paremini esile tuua neid tugevaid argumente, miks on äritegevuse laiendamine Kirde-Eestisse kasulik, ja sellise sõnumi kuulutamisel saavad oma panuse anda nii ettevõtjad ise kui ka poliitikud.

Tulemused uute töökohtade näol tuleksid aga kiiremini, kui valitsus pakuks ka lisastiimuleid, mis võiksid kaasneda piiratud arvule kiirematele reageerijatele. Olgu selleks siis kolimistoetus, maksuerisused või midagi muud, aga selle väljamõtlemise ja rakendamisega ei saa väga kaua venitada.

Kui reaalsete tegude asemel tegeldakse probleemidega pikka aega vaid näiliselt, ei tasu imestada, et muserdatud inimeste kannatus katkeb ja pinged eskaleeruvad. See poleks kasulik mitte kellelegi.