Jõhvi läheb Toilale kosja

15. jaanuar 2016 ERIK KALDA
Aivar Surva (vasakul) ja Roland Peets on veendunud, et ühinemine tuleb nii Jõhvile kui Toilale kasuks, kuid selles, kui suureks peaks liitumiste järel kujunema uus tekkiv omavalitsus, nad päris ühte meelt ei ole. Foto on tehtud eelmise aasta talvise laulupeo "Jää hääl" rongkäigu ajal.

Aivar Surva (vasakul) ja Roland Peets on veendunud, et ühinemine tuleb nii Jõhvile kui Toilale kasuks, kuid selles, kui suureks peaks liitumiste järel kujunema uus tekkiv omavalitsus, nad päris ühte meelt ei ole. Foto on tehtud eelmise aasta talvise laulupeo “Jää hääl” rongkäigu ajal.

Jõhvi vallavolikogu hakkab eeloleval istungil arutama eelnõu, millega tehakse Toila vallale ettepanek alustada ühinemisläbirääkimisi.

 

“Jõhvi ja Toila on omavahel seotud ja hästi toimivad omavalitsused, mille puhul isegi ei teki kahtlust, et nende ühinemine oleks arengule hea,” sõnas Jõhvi vallavanem Aivar Surva. Tema sõnul on Jõhvi uurinud kõigi oma vahetute naabrite meelsust, kuid Toilaga on kõnelused kõige kaugemale jõudnud. “Kui Toila esindajatega neid küsimusi arutasime, jõudsime kohe ühiste teemadeni,” sõnas Surva ja tõi näiteks huvihariduse, kus Jõhvi õpetajad võiksid käia näiteks Vokas või Toilas lastega tegelemas ning ei peaks paralleelselt ülal pidama dubleerivaid huvikoole. Samuti võiks tema arvates lahenduse leida paljuräägitud kergliiklustee Jõhvist Toila sadama- ja rannaalani.

Pelgab liiga suureks paisumist

Surva tõdeb, et ilmselt võib aasta jooksul neid, kellega liitumiskõnelusi peetakse, Jõhvil veel juurde tulla, kuid on ka oht, et omavalitsus võib liiga suureks paisuda. Juttu on olnud Kohtla ja Kohtla-Nõmme vallast, aga ka Mäetagusest ja Illukast. “Eks oleme kõigi oma naabritega rääkinud ja erisuguseid seisukohti on isegi omavalitsuste sees, kus vallavanem on näiteks üht ja volikogu esimees teist meelt,” lausus ta. “Aga kui räägime liitumisest kõigi naabritega, siis järgmisena tuleks kõne alla ka Iisaku ja Alajõe, kuid siis paisuks territoorium väga suureks.”

Toila volikogu esimees Roland Peets aga peab mõistlikuks ühe suure omavalitsuse teket. “Kui juba teha haldusreformi, siis tuleb mõelda suurelt. Mina ei poolda, et ühineme ainult Jõhviga. Kui nemad tahavad ainult Toilaga ühinemist, siis see on nende päevapoliitika, et saaks siit valimisteks hääli juurde. Saaksime siis uues volikogus 1-2 kohta ja Toila huvid võivad kannatada,” sõnas Peets. Ta lisas, et kui uuele omavalitsusele lisanduks veel teisigi valdu, nagu Kohtla, Kohtla-Nõmme, Illuka ja Mäetaguse, oleks linna ja maapiirkondade huvid rohkem tasakaalus. “Maaomavalitsustel on rohkem ühiseid huvisid, nagu näiteks rahvamajade töös hoidmine, et kultuur ei tuleks pelgalt Jõhvi kontserdimajast,” sõnas Peets.

Aivar Surva ütles, et üks läbirääkimiste teema on ka praeguse Kohtla-Järve Oru linnaosa küsimus. “Tegelikult oleks mõttekas, et see Kohtla-Järve linnaosa võiks tulevikus olla samuti ühinenud Jõhvi ja Toila omavalitsuse osa. Aga selles suhtes tuleb läbi rääkida Kohtla-Järvega,” ütles Surva.

Rannaala ja kergliiklustee

Roland Peets ütles, et isegi kui Toila Jõhviga ühineb, ei otsusta näiteks Toila gümnaasiumiklasside säilimist mitte omavalitsus, vaid lapsevanemad. “Kui nad eelistavad Jõhvi gümnaasiumile Toilat, siis jääb ka seal gümnaasiumiosa alles,” arutles ta. Ühinemine aitaks tema sõnul Toilal paremini ka rannaala arendada. “Kui me oleme proovinud Jõhvit kaasata rannaala arendamisse, sest ilusate suveilmadega käib seal tuhandeid Jõhvi inimesi, siis siiani on sellesse leigelt suhtutud. Pärast ühinemist oleks olukord teine. Ja võib-olla saaks välja ehitada lõpuks ka Toila-Jõhvi vahelise kergliiklustee. Praegu Jõhvil selleks huvi puudub.”

Tegelikult on Jõhvi ja Toila vaheliste suhete elavnemine ühinemise teemal seotud ka asjaoluga, et praegu saab riigilt taotleda toetust sellekohaste analüüside ja uuringute tegemiseks, kuid selle tingimuseks on, et omavalitsused on alustanud ühinemisläbirääkimisi.

1. jaanuari seisuga elas Jõhvi ja Toila vallas kokku 14304 (vastavalt 11996 ja 2308) inimest.

Kohtla vallavanem Etti Kagarov ütles, et nemad on samuti pidanud kõnelusi kõigi oma naabritega, kuid kindlat seisukohta veel pole. “Olukord on väga keeruline, arvan, et anname oma heakskiidu Toila ja Jõhvi ühinemiskõneluste käigus tehtavatele uuringutele ka Kohtla valla kohta ja eks siis volikogu ütleb oma arvamuse,” sõnas ta.