Mustvee linn kosib Avinurme ja Lohusuu valda

30. detsember 2015 KÜLLI KRIIS
Lohusuu valla ja Mustvee ühisosa on lisaks ajaloole ka Peipsi järv ning kalapüük.

Lohusuu valla ja Mustvee ühisosa on lisaks ajaloole ka Peipsi järv ning kalapüük.

Mustvee linnavalitsus tegi eile Kasepää, Torma, Saare, Avinurme ja Lohusuu vallavolikogule ettepaneku volikogude ja valitsuste esindajate tasemel kohtuda, et arutada haldusreformiga seotud huve ning ootusi.

Mustvee linnavolikogu esimees Riina Pajula ja linnapea Max Kaur saatsid eile Kasepää, Saare, Torma, Lohusuu ja Avinurme omavalitsustele kirja ettepanekuga alustada konsultatsioone võimalikuks liitumiseks, arvestades Mustvee kui ajalooliselt väljakujunenud piirkondliku tõmbekeskusega.

“Lohusuule ja Avinurmele ettepanekut tehes lähtusime ajaloost − on ju need mõlemad vallad omal ajal Mustvee rajooni kuulunud,” ütles Max Kaur. “Avinurme jääb meist küll natuke kaugemale, aga Lohusuu valla rahvas käib pidevalt Mustveesse. Ja kui siia ka perearstikeskus tuleb, nagu plaanis on, tiheneb seotus veelgi.”

Tudulinnale Mustvee ettepanekut ei teinud, kuigi seegi vald on omal ajal Mustvee rajooni kuulunud.

“Vaatasime asja realistlikult,” ütles Max Kaur. “Liitumisel moodustatav uus omavalitsus peaks olema suuruselt optimaalne; arvestades piirkonna tänaseid võimalusi, ei ole aga veelgi suurem omavalitsus ratsionaalne. Kui liitumine meie pakutud kujul õnnestub, moodustataks üle 6000 elanikuga omavalitsus.”

Lohusuu jaoks parim võimalus

Lohusuu vald vastas mõni nädal tagasi eitavalt Iisaku valla samasugusele ettepanekule.

“Valla halduskeskus on Lohusuu alevik, mis asub maakonnakeskusest Jõhvist 58 km kaugusel, Iisakust 26 km ja Mustveest 12 km kaugusel. Lohusuu valla Vilusi küla piirneb Mustvee linnaga. Vaadates asustust Mustveest Kalmakülani, tundub, nagu jätkuks Mustvee linna Narva tänav, ja täiesti ebaloogilisena tundub, et keset tänavat algab Ida-Viru maakond,” põhjendas volikogu oma seisukohta.

Otsuses tõdeti, et palju rohkem kui Iisakuga on lohusuulased seotud Mustveega, kuhu käiakse nii kooli, lasteaeda kui tööle, samuti poodi ja apteeki ning arsti juurde.

“Lohusuu vald on nii pisike, et ise me kellelegi ettepanekut tegema ei hakanud, aga eks me ikka teadsime, et Mustveest on meile ettepanek tulemas,” ütles Lohusuu vallavolikogu esimees Aivar Altmäe.

Tema sõnul pooldavad Mustveega ühinemist ka vallaelanikud: “Valla ajalehes palusime inimestel oma eelistustest teada anda; kõik vastasid, et ühinema peaks Torma või Mustvee poole.”

Mustvee linnajuhtide kirjas välja pakutud võimalike liitujate kohta ütles Altmäe, et need viis valda pluss üks linn oleks ühe omavalitsusena mõistlik kooslus: “Kõigil oleks praegusest keskusest Mustveesse enam-vähem sama pikk maa.”

Otsuse, mida Mustvee pakkumisele vastata, teeb Lohusuu volikogu jaanuari alguses. Juba praegu võis aga Altmäe öelda, et vastatakse jaatavalt.

Avinurmel mitu valikut

Avinurme vallavolikogu on valmis ühinemist arutama nii Iisaku kui Mustveega.

“Ja ka teistega, kui kusagilt veel ettepanekuid tuleb − meil on naabreid ju rohkem, ka Lääne-Virumaal,” ütles vallavanem Aivar Saarela. “Kõik ei olene ainult meie eelistustest: kui Torma peaks Mustveele eitavalt vastama, pole meil Mustveega ühist piiri; kui Tudulinna Iisakuga ühineda ei taha, pole meil Iisakuga ühist piiri. Me asume nii metsade vahel, et ükskõik millises suunas ühineme, jääb uue keskuseni ikka 60-80 kilomeetrit.”

Saarela sõnul on avinurmlastele põhilised tõmbekohad Rakvere ja Tartu. Valla jäätmemajandus on seotud Jõgevamaaga, veemajandus koguni Tartumaaga. Lõunaregiooni teiste valdadega on side tekkinud alles Leaderi ajal, tänu Peipsi-Alutaguse koostöökojale.

“Kunagi − veel siis, kui Rein Aidma oli maavanem − oli Avinurmel plaan Lääne-Virumaa poolele minna. Ja seitse-kaheksa aastat tagasi pidasid seitse lõunaregiooni valda ühinemisplaani, aga kuna see mõte liiga vara ajakirjandusse lekkis, jäi asi soiku,” meenutas Saarela.

Muude meenutuste kõrval tuli Saarelal pikalt kestnud haldusreformiga seoses meelde ka ühel selleteemalisel nõupidamisel kuuldud ütlus, et haldusreform on nagu teleseriaal “Õnne 13″, mis on 15 aastat jooksnud, aga midagi olulist pole juhtunud.

“Usun, et nüüd hakkavad vähemalt haldusreformis asjad juhtuma. Uue aasta esimesed paar kuud on kõigile kompamise aeg, aga ega pikalt enam venitada saa.”