Korruptsioonis süüdistatud Ovsjannikov sai riigikohtus peaaegu võidu

15. detsember 2015 ERIK KALDA, ILJA SMIROV
Fjodor Ovsjannikov ja teised selles kõmulises korruptsioonisüüasjas figureerinud isikud on veetnud Viru maakohtu Narva kohtumaja saalis palju aega. Ovsjannikov oli aastatel 2011-2012 kuus kuud ka vahi all.

Fjodor Ovsjannikov ja teised selles kõmulises korruptsioonisüüasjas figureerinud isikud on veetnud Viru maakohtu Narva kohtumaja saalis palju aega. Ovsjannikov oli aastatel 2011-2012 kuus kuud ka vahi all.

Narva mõjukas ärimees ja poliitik Fjodor Ovsjannikov saavutas riigikohtus enda õigeksmõistmise mõjuvõimuga kauplemises ning konkurentsikuriteos süüdimõistmise tühistamise.

 

Kuigi esimese ja teise astme kohus mõistsid Ovsjannikovi korruptsioonikuritegudes süüdi, tühistas riigikohus eile avaldatud otsusega tema süüdimõistmise mõjuvõimuga kauplemises.

Süüdistuses öeldi, et laiaulatuslike äriliste ja poliitiliste sidemete tõttu oli Ovsjannikovil mõjuvõim mitmete Narva linnavalitsuse ametnike ja Narva linnavolikogu liikmete üle, mistõttu ta lõi aastatel 2008-2011 Narvas olukorra, kus linnas tegutseda soovivad ehitusettevõtted said tellimusi linna raha arvelt ehitus- või remonttööde tegemiseks tingimusel, et nad tasusid Ovsjannikovile või ettevõtja Gennadi Fanforale mitmetel varjatud viisidel 10% linnavalitsusega sõlmitava töövõtulepingu maksumusest. Kohtueelne uurimine leidis, et selleks survestas Ovsjannikov hankemenetlust korraldavaid Narva linnavalitsuse linnavara- ja majandusameti ametnikke vallandamise või tööprobleemide tekitamise ähvardustega.

Polnud tema pädevus

Riigikohus aga leidis, et Ovsjannikov pole süüdi, kuna linnaametnikud polnud tema otseses alluvuses ning tal puudus seadusjärgne pädevus neid mõjutada.  “Kohaliku omavalitsuse üksuse ametnikud ei pidanud ega tohtinud alluda oma töös kõrvalistele isikutele, sealhulgas volikogu liikmetele, kuid sellest ei tulene F. Ovsjannikovi tegevuse ebaseaduslikkus, kuna viidatud seadused [avaliku teenistuse seadus ja muud kohaliku omavalitsuse ametnike tegevust reguleerivad seadused] ei käsitlegi tema tegevust. F. Ovsjannikov ei andnud süüdistuses kirjeldatud korraldusi ega mõjutanud ametnikke oma ametialase pädevuse raames,” ütles riigikohus ning mõistis Ovsjannikovi selles osas õigeks.

Mis puudutab konkurentsikuritegu, siis selles osas tühistas riigikohus otsuse nii Ovsjannikovi kui ka ettevõtjate Sergei Hamitski, Aleksandr Arsentjevi ja Viktor Belsneri suhtes. Samuti endise abilinnapea Andrei Filippovi juba varem jõustunud süüdimõistva altkäemaksu puudutava otsuse osas. Siin leidis riigikohus, et alama astme kohtud pole piisavalt oma otsustes analüüsinud jälitustoimingu seaduslikkust. Selles osas saatis riigikohus asja tagasi ringkonnakohtusse, kes peab nüüd põhjalikumalt kontrollima jälitustoimingu seaduslikkust ning tegema sellelt pinnalt uue otsuse.

Kauaoodatud otsus 

Kommenteerides riigikohtu õigeksmõistvat otsust ning võimalikke märkusi uurimistoimingute kohta, ütles Fjodor Ovsjannikov eile, et temal isiklikult “mingeid pretensioone ei olnud”. Ent ta märkis, et pretensioone oli nendel süüdistuses figureerinud ettevõtjatel, kelle telefonikõnesid pealt kuulati.

“Muidugi teeb see [riigikohtu] otsus meile rõõmu. Elagu maailma ausaim kohus!” võttis Ovsjannikov naeratades kokku.

Viru ringkonnaprokuratuuri pressiesindaja Jelena Filippova ütles, et neil ei ole uurimisorganite menetlustoimingute korrektsuse kohta midagi öelda. Ta tuletas meelde, et esimese ja teise astme kohus langetasid süüdimõistva otsuse ning märkusi selle kohta ei olnud.

Kaitsepolitsei ja Viru ringkonnaprokuratuur tegelesid selle kuriteo uurimisega 2010. aastast.

Süüdimõistev kohtuotsus langetati esimese astme kohtus 2014. aasta aprillis ning kaevati seejärel edasi.

Fjodor Ovsjannikov on ka praegu Narva linnavolikogu liige ning juhib seal teedekomisjoni. 2013. aasta oktoobri valimistel saadud 223 häälega ta volikogu põhikoosseisu ei pääsenud, ent asendab seal linnavalitsusse tööle läinud keskerakondlasest parteikaaslast.