Prokuratuur ei vaidlustanud Solovjovi-Kollo kohtuotsust

19. november 2015 ERIK KALDA
Jevgeni Solovjov (vasakul), tema kaitsja Raul Palmaru (keskel) ja Jüri Kollo pole nõus süüdimõistva otsusega ning vaidlustasid seetõttu kohtulahendi Tartu ringkonnakohtus.

Jevgeni Solovjov (vasakul), tema kaitsja Raul Palmaru (keskel) ja Jüri Kollo pole nõus süüdimõistva otsusega ning vaidlustasid seetõttu kohtulahendi Tartu ringkonnakohtus.

Kuigi prokurör küsis Kohtla-Järve linnavõimude korruptsiooni käsitlevas kohtuasjas süüdistatavatele reaalset vangistust, kuid kohus piirdus tingimisi karistusega, otsustas prokuratuur, et ei esita Tartu ringkonnakohtule apellatsiooni.

 

Oktoobri lõpus teatavaks tehtud kohtuotsuses mõistis Viru maakohus Kohtla-Järve linnapeale Jevgeni Solovjovile 5 aastat ning endisele linnapeale ja abilinnapeale Jüri Kollole 4 aastat ja 3 kuud tingimisi vangistust. Prokurör Kalmer Kask aga taotles Solovjovile 2 aastat ja 10 kuud, Kollole 2 aastat ja 6 kuud reaalset vangistust. Pärast kohtuotsuse kuulutamist ütles Kask, et peab apellatsiooni esitamise otsustamiseks enne kohtuotsusega tutvuma.

Solovjov ja Kollo vaidlustasid

Viru maakohtu teatel on aga nii Solovjov kui Kollo otsuse Tartu ringkonnakohtus vaidlustanud. Seda lubas Kohtla-Järve linnapea kohe, kui oli kohtuotsust kuulnud. “Lootsin ikka, et mõistetakse õigeks, sest mina leian, et mingit süüd mul ei ole, ma olen kõike õigesti teinud ja töötanud rahva heaks,” sõnas linnapea toona Põhjarannikule.

Süüdistuse järgi esitas Kohtla-Järve linnale teede ehitus- ja remonditeenuseid osutanud ASi N&V juhatuse liige Nikolai Ossipenko 2006. aasta septembrist kuni 2009. aasta augustini linnavalitsusele valeandmeid tehtud remondi-, hooldus- ja korrashoiutööde kohta. Aktides kajastati muu hulgas lepingu raames tehtud tööde objekte, sisu, mahtu, maksumust ja tegemise aega, mis ei vastanud tõele ja mida linn ilma kontrollimata aktsepteeris. Peale selle vormistati tagantjärele ümber tööde vastuvõtu- ja ülevaatusakte, et varjata ülemaksete tegemist. Nende tööde vastuvõtmise eest vastutas Jüri Kollo. Uurimine tuvastas, et sel moel tekitati Kohtla-Järve linnale 840 000 eurot kahju, mille kohus  Kollolt ka välja mõistis.

Kohtuotsuse kohaselt peavad Kollo ja Solovjov lisaks sellele maksma Kohtla-Järve linnale solidaarselt 210 000 eurot.

Kohtunik Astrid Asi ütles, et Kohtla-Järve linn pole tsiviilhagi esitanud, kuid see on mõistetav, sest linnapea Solovjov on ise kahju tekitamises süüdistatav. Seadus annab tema sõnul mõningatel juhtudel kohtule võimaluse mõista kahju välja ka ilma tsiviilhagita ning praegusel juhul on need tingimused täidetud.

Safonov leppis otsusega

Teine oluline süüdistuse osa hõlmas ainult Solovjovi tegevust, mille kohaselt viis linnavalitsus 2009. aastal eri tööde tegijate ja teenuste osutajate leidmiseks läbi hankemenetlusi ning hinnakonkursse, mille käigus kuritarvitas linnapea Jevgeni Solovjov süüdistuse järgi oma ametiseisundit, mängides linna tellimusi kätte tuttavatele ettevõtjatele.

Kohtu all olnud ehitusfirma Värimali mõistis kohus õigeks, leides, et ettevõttel puudus huvitatus konkurentsikuriteos osalemiseks. Firma juhi Vjatšeslav Safonovi suhtes aga menetlus lõpetati, kuna tema roll kogu kriminaalasja mahtu arvestades polnud suur ning kohtu hinnangul ületas kohtueelne uurimine mõistliku menetlusaja. Värimal ja Safonov otsust ei vaidlustanud.