Keeruline pusle

20. oktoober 2015 

Aastani 2013 oli Lüganuse vald Ida-Virumaal üks stabiilsema elanikkonnaga omavalitsusi. Samal ajal kui teistes omavalitsustes elanikkond hoogsalt kahanes, näitasid Lüganuse numbrid kerget plussigi.

Nüüd tuleb aga vallajuhtidel seista silmitsi tõsiasjaga, et kahe aastaga on valla elanikkond vähenenud 10 protsendi võrra. Muidugi, siin tuleb arvestada, et vahepeal on olukord oluliselt muutunud kolme valla − Lüganuse, Maidla ja Püssi ühinemise tõttu.

Ühinemise peaeesmärgiks seati, et aastal 2022 on ühisomavalitsus suureneva elanikkonnaga, kvaliteetseid avalikke teenuseid ning mitmekülgseid kultuuriüritusi ja vaba aja veetmise võimalusi pakkuv piirkond.

Selline ambitsioon on tänapäeva Eesti demograafilises olukorras üsna julge, sest teatavasti sulab meie elanikkond nii negatiivse iibenäitaja kui ümberasustumise ja väljarände tõttu juba aastaid.

Lüganuse valla suurim väljakutse on olnud pärast ühinemist parandada teenuste kvaliteeti, säilitades selle hea kättesaadavus. Paraku erinesid kolmel ühinenud vallal suuresti nii identiteet kui võimalused. Reformid, mida tuleks teha, oleks aga üsna valusad, mis vallajuhtide otsustavust pärssida võivad. Nii on ilmselge, et 3000 elanikuga vallal pole mõistlik ega jõukohane pidada ülal kahte kooli, sealhulgas üht neist gümnaasiumiastmega, kus viimases klassis õpib näiteks 7 last.

Aga suurte reformide hirm on ka mõistetav, sest ümberkorraldused võivad lõppeda elanikkonna veelgi suurema jalgadega hääletamisega. Samuti nagu nende elanike pitsitamine, kes mingeid teenuseid naaberomavalitsustest eelistavad saada.