Ida-Viru turism vajab uusi turge

12. september 2015 

Kui ränk on olnud Ida-Viru turismitööstusele Venemaa turistide arvu järsk vähenemine, teavad ja tunnevad kõige paremini nende ettevõtete omanikud ja töötajad. Olukorra tõsidusele viitab kas või see, et mitmedki tuntud turismifirmad või teenuste osutajad on sattunud ka riigimaksuvõlglasteks. Oodatust väiksemad tulud sunnivad kärpima töötajate palku, see omakorda toob kaasa kaadrivoolavuse.

Mõned aastad tagasi panustati Ida-Virumaal turismi arendamisse suure õhinaga ja seda põhjusega. Maakonda külastavaid ja siin peatuvaid turiste oli aina rohkem. Ka riiklikes ja kohalikes arengukavades oli see valdkond kuulutatud prioriteetseks.

Paraku tuleb leppida, et Venemaal toimuv ei ole asi, mida siinsed turismiettevõtjad saaksid mõjutada. Olulise klientide sihtrühma kokkukuivamise korral jääb püsimajäämiseks üle oma kulusid koomale tõmmata  või minna vallutama uusi turge. Viimane ülesanne on keeruline seetõttu, et Vene turiste on kaotanud ka teised naaberriigid ning sealsed ettevõtted on samuti raskustes ja panustavad soodsamate hindadega rohkem oma siseturismile. See tähendab, et lähinaabreid Ida-Virumaad külastama meelitada on samuti varasemast raskem.

Uutele turgudele minekul peaks aga riigi toetus olema senisest märksa konkreetsem ja sihipärasem.  Eesti vajadused ei ole õnneks väga suured, seepärast võib kaotatud Vene turistide asendajate leidmisel olla suur abi ka mõnest hästi läbi viidud kampaaniast. Seda aega, mil Venemaalt tulevate turistide tase taastub, jaksavad ära oodata vaid paksema rasvakihiga ettevõtted.