Kose küla võitlus

1. september 2015 

Jõhvi vallavolikogu otsus seista vastu valla territooriumile Kose külla kavandatava kaevanduse rajamisele pole kantud muust kui poliitilistest motiividest. Kose elanike hirm põlevkivikarjääri rajamise pärast nende koduukse lähedusse on mõistetav. Ka kõige targem teadlane ei suudaks ilmselt tõestada, et karjääri tulekuga paraneb piirkonnas elukeskkond.

Eesti Energia tegi kevadel osapooltele ettepaneku moodustada ühine töögrupp, kus kõik kaevandamisega seotud riskid ja hirmud läbi räägitakse. Elanikud loobusid osalemast põhjendusel, et kuna nende positsioon on algusest peale karjääri suhtes eitav, siis pole neil milleski läbi rääkida. Nüüd, kui volikogu võttis samuti karjääri suhtes eitava seisukoha, tähendab see justkui seda, et volikogu astus elanike poolele, nagu ju peakski olema. Koselgi elavad valijad, ehkki põlevkivikarjäär tooks valla eelarvesse tubli lisa.

Igal juhul saab olema huvitav jälgida, missuguse positsiooni võtavad keskkonnaministeerium ja Eesti Energia Kaevandused, kui kohalikud eesotsas kohaliku võimuga on kaevandamise vastu. Ühe korra on kaevandaja elanike vastuseisu tõttu karjääri rajamise Kosele seisma pannud. Kas nii läheb ka nüüd? Sõltub sellest, kas kaevandusettevõtte ja riigi huvi seal kaevandada kaalub üles perspektiivi saada vastutasuks proteste ning ehk ka kohtuvaidlusi. Aga kui võitlus peaks edasi minema, siis peab kaevandaja arvestama, et avalikkuse poolehoid on alati nõrgema poolel. Ja selleks ei ole kaevandusettevõte ega ka riik.