Lüganuse vabatahtlikult ei ühine

24. august 2015 GERLI ROMANOVITŠ
Kui Lüganuse volikogu eelmine koosseis ütles ühinemisele jah, siis pärast liitumist ei soovi keegi järgmisele ringile minna.

Kui Lüganuse volikogu eelmine koosseis ütles ühinemisele jah, siis pärast liitumist ei soovi keegi järgmisele ringile minna.

Lüganuse volikogu andis eitava vastuse Kiviõli pakkumisele alustada liitumiskonsultatsioone. 

 

Kiviõli linn ootab augusti lõpuks kõikide oma regiooni omavalitsuste käest vastust liitumiskonsultatsioonide alustamiseks. Esimesena vastanud Lüganuse andis eitava seisukoha.

Kardavad ääremaastumist 

“Kuna oleme alles ühe liitumise läbi teinud ja alles hakkame sellest toibuma, ei näe me mõtet uut konsultatsiooni alustada,” ütes Lüganuse volikogu esimees Marja-Liisa Veiser.

Ehkki konsultatsioonide näol ei ole tegemist kaugeltki mitte liitumisega, on volikogu seisukohal, et ka konsultatsioone pole mõtet alustada. “See annab inimestele ainult vale signaali,” lisas ta.

Põhjus, miks liitumist peljatakse, on oht ääremaastuda. Viimase puhul ollakse pärast eelmist liitumist erineval seisukohal. Kui volikogusse Maidlast valitud Jõevalla valimisliit on seda meelt, et juba praegu on teenuste kvaliteet äärepiirkondades langenud, siis võimukoalitsioon seda seisukohta ei toeta ja kinnitab, et seda probleemi pole.

Ehkki haldusreformi läbiviimine on pärast riigikogu valimisi olnud päevakorras tõsisemalt kui kunagi varem, loodab Lüganuse, et plaan kaob päevakorralt nagu varasematelgi kordadel. Isegi muul puhul loodetakse erandit, sest üks liitumine on just läbi viidud. “Kui on räägitud ka vähemalt 5000 elanikuga omavalitsuste loomisest, siis oleme 3000 inimesega siiski Ida-Virumaa suuruselt teine vald ja loodame, et jääme piiri peale,” ütles Veiser.

Ootavad laua taha

Kiviõli linnapea Nikolai Vojeikini sõnul ei tähenda Lüganuse eitav vastus seda, et konsultatsiooniplaanid kalevi alla pannakse.

“Olen seda meelt, et peaksime uuesti regiooni omavalitsustega ühise laua taha istuma ja võimalikust ühinemisest uuesti rääkima,” arvas Vojeikin. “Tuleme kokku, räägime põhjustest silmast ja silma, kaalume võimalikke variante ja kui meil endil jääb kompetentsist puudu, siis on aeg kutsuda külla riigihalduse minister Arto Aas.” Viimane saab anda ülevaate riigi plaanidest seoses haldusreformiga. Praegu valmistab riik küll ühinemistingimusi ette, kuid need pole veel lõpuni paigas.

Kiviõli regiooni omavalitsuste liit on võimaliku ühinemise konsulatsioonide vajalikkusest rääkinud mitu korda, nagu ka vajadusest vaadata asju regioonipõhiselt. Idee liita kokku kogu Kiviõli regioon on pea sama vana kui haldusreformi plaan. Viimase, tõmbekeskustepõhise liitumise plaani puhul jäi regiooni liitmisest välja Sonda, mis jagati pooleks – Erra oleks liitunud Kiviõli piirkonnaga ja Sonda Viru-Jaagupiga.

Isegi kui Lüganuse peaks liitumiskonsultatsioonidest välja jääma, ei tähenda see Vojeikini kinnitusel seda, et neid ei hakata Sonda ja Aseriga pidama. Sonda volikogu pole konsultatsioonide alustamise kohta veel vastust andnud. Samamoodi Aseri, kelle volikogu koguneb kuu viimasel päeval. Küll on Aseri vallavalitsus olnud seda meelt, et konsultatsioone alustada. Nemad võivad alustada konsultatsioone lisaks Kiviõlile ka Viru-Nigula ja Kundaga.