Ministeeriumi nõusoleku puudumine venitab Aidu tuulikupargi ehitust

16. august 2015 GERLI ROMANOVITŠ
Millal Aidu karjääri kerkib 160 miljoni euro eest tuulegeneraatoreid, pole praegu selge − enne peab keskkonnaministeerium andma loa hoonestusõiguse edasiandmiseks.

Millal Aidu karjääri kerkib 160 miljoni euro eest tuulegeneraatoreid, pole praegu selge − enne peab keskkonnaministeerium andma loa hoonestusõiguse edasiandmiseks.

Keskkonnaministeerium ei ole andnud nõusolekut Aidu tuulikupargi ala hoonestusõiguse edasiandmiseks OÜ-le Aidu Tuulepark, mis tähendab, et esimene tasu hoonestusõiguse seadmise eest tuleb maksta vallal. 

 

Eesti Vabariigi valitsus andis selle aasta alguses keskkonnaministeeriumile nõusoleku Lüganuse vallas Aidu ja Aidu-Nõmme külas asuvate Aidu tuulik 1-30 ja Tuulikute alajaama kinnistute hoonestusõigusega koormamiseks Lüganuse valla kasuks. Viimane kuulutas hoonestaja leidmiseks välja enampakkumise, mille võitis OÜ Aidu Tuulepark. Leping viimasega on aga senini sõlmimata, sest keskkonnaministeerium ei ole andnud nõusolekut hoonestusõiguse edasiandmiseks.

Maavanem tegi järelevalvet

Esimene takistus hoonestusõiguse edasiandmisel tekkis siis, kui Ida-Viru maavanem otsustas alustada järelevalvet. Maavanema kirjale saatis vald vastuseks nõutud täpsustused ja seisukoha, et nende hinnangul on käitutud korrektselt. Kuna maavanem ei kasutanud võimalust kaevata haldsakt kohtusse, on järelevalve sellega lõppenud.

Maavanem põhjendas järelevalve alustamist vajadusega kontrollida hoonestusõiguse seadmisega vastu võetud õigusaktide vastavust seadusele. Volikogu otsusega on isegi summad ära jagatud: 70 protsenti hoonestusõigusest saadavast tulust läheb Aidu veespordikeskuse arendamisele ja ülejäänu valla eelarvesse.

“Selge on see, et vald ei hakka tuulikuparki ehitama,” tõdes Lüganuse vallavanem Viktor Rauam. Tuulikupargi ehitamise nõue oli aga valitsuse antud korralduses sees. Korralduse kohaselt on kohustus ehitada tuulikupark seitsme aasta jooksul. Seega ei saanud hoonestusõiguse edasiandmine tulla kellelegi üllatusena.

Keskkonnaministeerium, kellel oli kohustus vastata valla taotlusele 30 päeva jooksul, võttis vastamiseks pikendust veel 30 päeva. See tähtaeg kukub järgmisel nädalal. Lüganuse volikogu esimehe Marja-Liisa Veiseri sõnul lubati vastust tegelikult juba varem, kuid lubatud tähtajaks seda siiski ei tulnud.

Valmis kohtuvaidluseks

OÜ Aidu Tuulepark esindaja Andres Sõnajalg kinnitas Lüganuse volikogu liikmetele, et idee tuulepargi tegemiseks Aidusse pole uus kellelegi − sellest on räägitud ja selleks ettevalmistusi tehtud juba kaheksa aastat. “Meie plaan oli alustada ehitustöid sel suvel,” ütles ta. Millal reaalselt töödega algust teha saab, sõltub aga ministeeriumi vastusest.

Ettevõttel pole põhjust arvata, et vastus tuleb negatiivne. Juhul kui vastus peaks tulema eitav, peab see olema ministeeriumi poolt hästi põhjendatud. Sellest, et vald on oma õigusakte tehes käitunud korrektselt, annab tunnistust nii lõpetatud maavanema järelevalve kui ka fakt, et ühtegi otsust pole kohtus vaidlustatud.

Juhul kui vastus peaks tulema negatiivne, on valmis arendaja seda kohtus vaidlustama ning soovitab sama teha ka vallal. Samuti on arendaja kaalunud võimalust vaidlustada vastusega viivitamine juhul, kui ministeerium ka järgmisel nädalal vastamiseni ei jõua.

Toob rahalisi kohustusi

Seni kui ministeerium pole nõusolekut andnud, ei saa vald tasu hoonestusõiguse seadmisest. Küll tuleb selle eest tasu maksta riigile. Maksetähtaeg kukub augusti lõpus. Summa, mis tuleb tasuda, on ligikaudu 10 000 eurot.

“Kas me maksame selle summa ära või taotleme maksetähtaja pikendamist, otsustame siis, kui vastus saabub,” ütles Viktor Rauam.

Oleg Sõnajala kinnitusel on nemad valmis selle kohustuse vajaduse korral ka ise kandma, näidates seda, et nad soovivad igal juhul tuulikupargi ehitamisega edasi minna. Kokku on Aidusse planeeritud investeerida kuni 160 miljonit eurot.

“Meie huvi on samuti, et Aidu ala saaks mõistliku kasutuse ja valda toodaks investeering, mis aitab kaasa turismisektori arendamisele,” tõdes Rauam. Kokkuleppe kohaselt peaks tuulikupark tulevikus andma elektrit Aidu veespordikeskusele ilma võrgutasuta. See on oluline, sest planeeritud atraktsioonid − slaalomirada ja tuuletunnel − on väga energiamahukad.