Riik annab Peipsi arenguks rahasüsti

12. mai 2015 SIRLE SOMMER-KALDA

Peipsiveere programmist saab muu hulgas toetust taotleda algatuste jaoks, mis suurendavad Peipsi järve atraktiivsust, et piirkonda rohkem külastajaid tuua.

Tänavu eraldatakse riigieelarvest Peipsiveere piirkonna ettevõtlikkuse toetamiseks ja kohalike traditsioonide hoidmiseks 256 000 eurot. Ida-Virumaal saab programmist osa neli valda.

Programmi tingimused kinnitanud riigihalduse minister Arto Aas märkis, et eeskätt oodatakse tegusaid inimesi esitama projekte, mis hoogustaksid ettevõtlikkust Peipsi-äärses piirkonnas.

“Programm annab hea võimaluse käima lükata ettevõtlusringe ja õpilasfirmasid, võimaldada piirkonna elanike täiendus- ja ümberõpet ning saada nõustamist ettevõtluse alustamiseks. Nii luuakse loodetavasti juurde algatusi, mis pakuvad tööd kohalikele inimestele ja toovad piirkonda ka rohkelt turiste,” märkis Aas.

Samuti saab toetust taotleda algatustele, mis tutvustavad ja edendavad kohalikku kultuuri- ja looduspärandit ning suurendavad Peipsi järve atraktiivsust, et piirkonda rohkem külastajaid tuua. Lisaks on oodatud projektid, mis tugevdavad kogukonna jätkusuutlikkust avaliku ühiskasutusega ruumide rajamise või rekonstrueerimise kaudu.

Paatidega liikumise võimalus

Ida-Viru maakonnas saavad Peipsiveere programmist toetust taotleda Alajõe, Iisaku, Lohusuu ja Tudulinna vald.

Alajõe vallavanem Kristina Ikohhainen ütles, et toetust küsitakse Vasknarva paadisadama rajamiseks, mille projekt on juba valmis. Sadam kavatsetakse valmis ehitada etapikaupa ja projekt näeb ette ka sadamahoonet.

“Üldkasutatavad sadamad on valla arengu jaoks väga olulised, sest suveperioodil on meil väga palju suvitajaid ja paatidega liikumise võimalus leiaks kindlasti kasutamist. Eks paatidega käiakse praegu ka, aga vähe, sest pole ju õiget kohta, kus paat sisse lasta,” märkis Ikohhainen.

Promenaadiks vähevõitu

Iisaku vald on võtnud alanud Euroopa Liidu rahastusperioodil nõuks lõpetada Kauksi promenaadi rajamine ning panna püsti rannahoone. Vallavanem Raivo Raap ütles, et kuigi promenaadi esimese osa tööd tehti eelmisel suvel just Peipsiveere programmi toel, siis kogu projekti elluviimiseks jääb maksimaalne toetussumma − 32 000 eurot ühe projekti kohta − napiks.

Arvestuste järgi oleks promenaadi jaoks vaja veel 36 000 eurot. Rannahoone, mille projekteerija on leitud, läheks maksma 400 000 – 500 000 eurot.

Vallavanema sõnul panustatakse pigem piirkondade konkurentsivõime tugevdamise meetmele. “Ida-Virumaa projektide pingereas on meie positsioon suhteliselt hea. Samuti oleme Peipsi kalanduspiirkonnas, kus on ka promenaadiks sobilik meede.”

Raap ütles, et Peipsiveere programmist sihitakse toetust mõne väiksema ettevõtmise jaoks. “Võib-olla Iisaku valla reklaammaterjalideks, mille koostamisega on juba algust tehtud.”

Lohusuu vallavanem Anneli Kaasik ütles, et kui algusaastail oli Peipsiveere programm suunatud peamiselt vanausuliste kultuuri toetamisele, siis praegu on kirikud jäänud tagaplaanile.

“Eelnevatel aastatel oleme programmi toetusel renoveerinud kabelihoonet ja soetanud kalmistule valgustuse. Praegu vajaks taastamist surnuaiamüür, aga peame veel arutama, milleks raha taotleme,” sõnas Kaasik.