Tänavu tulevad tuleohutustalgud

14. aprill 2015 KÜLLI KRIIS

Tuleohutuse eesmärki on tegelikult teeninud ka kõik varasemad talgud − vähem prügi looduses tähendab ka väiksemat tuleohtu.

“Teeme ära” talgupäeva meeskond kutsub koostöös päästeametiga ja päästeala vabatahtlikega korraldama kõikjal Eestis tuleohutustalguid või pöörama ka teistel talgutel tähelepanu tuleohutusele.  

“Talgutel osalemine on nagu lapsepõlves saadud kaitsesüst, mida kõik vajavad,” räägib Youtube’i üles pandud videoklipis  Jõhvi päästekomando päästja Juri Ravoit. “Kui inimene on selles aktsioonis osalenud, siis ta hakkab loodust hoidma, ei risusta ega luba seda ka teistel teha. Looduse puhastamine ei tähenda üksnes rämpsu koristamist, vaid ka tuleohu ennetamist: kui korjata loodusest ära vanad rehvid ja muu praht, võib mõnigi tulekahju juhtumata jääda.”

“Virumaal on väga suureks probleemiks maastikutulekahjud ja risustatud metsaääred, samas talgulisi teiste regioonidega võrreldes väga palju ei ole,” tõdeb Ida päästekeskuse kommunikatsioonijuht Lili Lillepea. “Kas ja kuidas meie keskuse inimesed ise talgutel osalevad, pole veel päris selge, teavitustöö põhirõhk on pandud vabatahtlikele päästjatele.”

Tuleohutus talgute lisateemana

Avinurme vallas Adraku külas toimub maikuu esimesel pühapäeval  küla nõukoda koos vabatahtlike pritsimeestega. Mullusel talgupäeval püsti pandud püstkojale ehitatakse uks ette, valitakse külavanem ja jagatakse külaelanikele teadmisi tuleohutusest.

Tudulinna valla Pikati küla Vahekopli talu perenaine Urve Ilsen kavatseb talgupäeval saare korda teha.

“Meil on siin kaevatud suur tiik ja selle keskele jäetud saar − kontsertegi on seal korraldatud −, tahame riisuda ja oksi korjata ja viidamajandust korrastada. Et oleks selgelt näha, kus asub saun, kus välikäimla, kus saab telkida,” rääkis ta.

Talgulistele on kavas ka tuleohutusest rääkida. “Kui kaugel hoonetest tohib lõket teha, milline peab lõkkeplats olema − tahan mõne asja tundva inimese rääkima kutsuda,” lubas Ilsen.

Jõhvi valla Edise külas märgitakse maha discgolf‘i rada ning paigaldatakse korvid ja viskealad.

“Koostöös Jõhvi vallaga, kelle kaudu meile korvide ostmiseks riigieelarvest raha eraldati, tahame Edise parkmetsa atraktiivsemaks muuta,” ütles talgujuht Tõnu Leitsmaa. “Lõunapausi ajal  on ette nähtud infominutid tuleohutuse teemal nii looduses kui ka kodus.”

Aseri vallas korrastatakse Rannu parki, mis lõpeb suure okste põletamisega. Tuld turvama tuleb Aasukalda päästemeeskond Lääne-Virumaalt koos tehnikaga.

Rõhk vabatahtlikel päästjatel

Nii MTÜ Purtse Vabatahtlik Pääste juhatuse liige Andrus Kütt kui Iisaku vabatahtliku tuletõrje komandopealik Allan Bogdanov ütlesid, et talgupäeva täpsed plaanid pole veel paigas.

Purtse vabatahtlikud lähevad küll sadamaala korrastama ja Iisaku omad kavatsevad asulas oma veevõtukohti ja muid objekte kenamaks muuta, ent otseselt tuleohutusalast teavitustööd pole ühegi talgujuhiga kokku lepitud.

“Kui kellelgi huvi on, siis loomulikult võib meiega ühendust võtta ja meid rääkima kutsuda,” toonitasid mõlemad.

Viru regioonis tuleohutustalgute eestvedajaks oleva Aasukalda vabatahtliku päästekomando kõneisik Marge Zaidullin ütles, et vabatahtlikud päästjad peaksid end ise agaramalt välja pakkuma.

“Inimeste tuleohutusalane teadlikkus on ikka suhteliselt kehv,” tõdes ta. “Talgupäev on hea võimalus inimesed kokku saada; pakume neile näiteks võimalust tuleohutuse testi teha: kui kaugel majast tohivad asuda puuriidad ja lõkkekohad, kuidas päästeautot oma koduni juhatada ja muu seesugune. Meie komando on võtnud ühendust nii külavanemate kui talgujuhtidega; kõigepealt teeme kohapeal koos tööd ja siis räägime tuleohutusest ja vastame küsimustele.”