Narva kaalub tasulise parkimise kehtestamist

17. märts 2015 ERIK KALDA

Aastaid tagasi on Narva Peetri platsil tasulise parkimise rakendamist proovitud, kuid see ei andnud tulemust − kohalikud peitsid oma autod majahoovidesse, turistidelt saadavast parkimistasust aga ei piisanud, et parkimiskorralduse kulusid katta.

Narva linnavalitsus kaalub praegu, kas parkimise paremaks korraldamiseks linnas võiks probleemsemates piirkondades kehtestada tasuline parkimisala.

Kui Jõhvi vallavalitsus tuleb märtsi lõpus volikogu ette eelnõuga, mis näeb ette linnas rohkem kui seitse aastat kehtinud tasulise parkimise lõpetamist, siis Narva linnavalitsus tegi hiljuti päringu ASile Ühisteenused, et küsida tingimusi parkimisteenuse korraldamiseks.

Probleemiks Peetri plats ja kolledž

Narva abilinnapea Maksim Volkov ütles, et praegu on idee alles jutu tasemel, kuid selge on, et linnas on kohti, kus parkimine on probleem. Ta tõi näiteks vanalinna piirkonna. “Ma ei tea, kes ja kuidas otsustas kunagi sinna ehitada kolledži, aga ma saan pidevalt ümberkaudsete majade elanikelt kaebusi, sest kui kolledžis on mingi üritus või tuleb sinna rohkem rahvast, on korteriühistute hoovid kõik täis pargitud,” tõi ta näiteks.

Teine murekoht on Peetri plats, mis küll praegu on piiripunkti ehituse tõttu suhteliselt rahulik, kuid kui ehitus lõpeb, ennustab Volkov, et seal hakkavad taas parkima suured turismibussid ning Venemaalt tulijad ja sinna siirdujad. See omakorda aga ahistab kohalikke elanikke, kellel näiteks linnavalitsuses tarvis asju ajada.

Volkov rõhutas, et kui tasuline parkimiskord linnas kehtestatakse, tehakse seda nii, et see ei kahjustaks narvalaste huve. “Kui näiteks Peetri platsil tulebki tasuline parkimine, siis saab see olema nii, et näiteks kaks esimest tundi on tasuta ja linnavalitsuses asju ajav narvalane ei pea midagi maksma. Küll aga peab maksma Jõhvist või Tallinnast Venemaale siirduv inimene, kes oma auto näiteks viieks päevaks sinna seisma jätab,” sõnas ta, lisades, et ka vanalinna piirkonnas ei puudutaks tasuline parkimine kohalikke elanikke.

Abilinnapea sõnul uurivad nad praegu teiste linnade kogemusi. Ta tõi näiteks Tartu, Pärnu ja Jõhvi, kus tasuline parkimissüsteem samuti kehtib.

“Me ei ütle, et me kindlasti kehtestame. Võib-olla leiame mingeid teisi variante. Aga selge on, et kui see tuleb, pole eesmärk linnale raha juurde teenida, vaid parkimist paremini korraldada,” sõnas Volkov.

Aastatetagune plaan

Tegelikult ei ole tasulise parkimise idee Narvas sugugi uus. Volikogu võttis juba 2004. aasta sügisel vastu määruse, millega kinnitati parkimistasud linnas, kuid siiani pole seda kehtestatud. “Ma ei tea, miks see tookord kusagile ei jõudnud. Aga määratud olid tsoonid, tariifid jne. Nüüd on need dokumendid juba arheoloogia valdkond,” sõnas ta.

Vastus, miks Narva jättis 2004. aasta sügisel tasulise parkimise sisse viimata, võib peituda selles, et kohalike valimisteni oli toona jäänud täpselt aasta.

“Ei, see polnud põhjus,” teab Narva linnasekretär Ants Liimets. Tema sõnul püüti üks kord enne sedagi Peetri platsil parkimine tasuliseks teha. “Aga siis juhtus see, et turistid, kes parkisid, küll maksid, aga ülejäänud autod kadusid kõik majahoovidesse ja sealt ei tulnud niigi palju raha, et parkimise korraldamise kulud katta,” sõnas Liimets. “2004. aastal prooviti see asi uuesti üles soojendada, aga saadi aru, et sellest ei tule midagi välja.”

Möödunud aastal Narva tööle tulnud Maksim Volkov ütles, et on töötanud kolm ja pool aastat Tallinna linnavalitsuses ning püüab sealt saadud kogemusi  nüüd piirilinnas rakendada. Nii on alates märtsist tööle hakanud kolme töötajaga menetlusteenistus, mille funktsioonid on sarnased Tallinna munitsipaalpolitsei omaga. “Vaatame, kuidas see tööle hakkab. Võib-olla see õigustab ennast nii, et menetlejad saavad parkimisjärelevalvet piisavalt ise teha nii, et tasulist parkimist vaja polegi,” sõnas Volkov, lisades, et kui parkimist puudutav otsus langetatakse, siis tehakse see käesoleva aasta jooksul.

Ants Liimets ütles, et praegu vähemalt ei ole Narvas eeldusi tasulise parkimise edukaks rakendamiseks. “Tallinnas on ruumi vähe, aga autosid palju ning seal on see mõistlik. Narva linn on pärast sõda uuesti üles ehitatud ning ruumipuudust pole. Nii kaua kui majade hoovide sissesõidud pole tõkestatud, mingit efekti see ei anna. Aga sellised ideed kerkivad üles siis, kui linnavalitsusse tuleb uusi inimesi, eriti kui nad tulevad Tallinnast,” sõnas ta.