Elektrivõrgu uuendamine kui kestussport

8. märts 2015 TARMO MERE, Elektrilevi juhatuse esimees

Aastale 2014 tagasi vaadates on põhjust rahuloluks. Elektrivõrgu töökindlusnäitajad olid läbi aegade parimad, samuti paranesid oluliselt hinnangud Elektrilevi klienditeenindusele. Selliste tulemustega liigume sirgjoones soovitud eesmärkideni: viie aastaga kaks korda vähem elektrikatkestusi ja 90% klientidest aastaks 2025 ilmastikukindlas elektrivõrgus.

Kas teadsite, et elektrivõrgu optimaalne eluiga on 40 aastat? Seega uuendab Elektrilevi praegu võrku, mis rajati 1970. aastatel elektrifitseerimise ja hoogtöö tähe all. Toona veeti tuhandetes kilomeetrites kõigile tuttavaid alumiiniumist elektriliine. Need liinid ei võimalda enam tagada elektrivõrgu töökindlusele pandud ootusi ja on kiirelt vananemas. Elektrilevi ei saa mineviku ehitustempole palju alla jääda, mistõttu ehitasime möödunud aastal üle 600 uue alajaama ja rajasime ligi 1900 kilomeetrit ilmastikukindlat elektrivõrku.

Kuhu ja millal uus ilmastikukindel elektrivõrk rajada on kõike muud kui lihtne otsus. Elektrivõrgu planeerijatel tuleb iga päev leida nutikaid lahendusi, mis tagaksid iga investeeritud euro maksimaalse mõju. Aga kuidas tagada vastuvõetav varustuskindlus kõigile olukorras, kus 58% elektrivõrgust asub hajaasustuses, kuid selle kaudu tarbitakse vaid 4% kogu võrku läbivast elektrienergiast?

Liinide kõrval on Elektrilevi jaoks oluline tagada ladus suhtlus ja asjaajamine klientidega. TNS Emori korraldatud uuring näitab edasiminekut klienditeeninduses. Üldine rahulolu Elektrilevi teenustega on 2014. aastal märkimisväärselt paranenud. Keskmised hinnangud teenindusele ja teenustele ei ole langenud üheski kategoorias ning kliendid hindavad koostööd võrguettevõttega kõrgelt.

Ühe eduloona klientide teenindamisel tooksin välja Elektrilevi võrguga liitumise lihtsa protsessi. Oleme selle lihtsustamisele viimastel aastatel palju tähelepanu pööranud ja kuulanud sealjuures klientide ettepanekuid. Oleme olnud edukad, sest praegu hindavad liitujad koostööd Elektrileviga kõrgelt − 4,3 palli viiesel skaalal.

Elektrilevi võrguga liitus eelmisel aastal ligi 1100 uut majapidamist. Neist natuke alla poole ehk 500 puhul tehti liitumiseks vajalikud ehitustööd ära keskmiselt 30 päeva jooksul. Sealjuures ei pea liitumisavalduse esitamiseks isegi kodust lahkuma, selle saab esitada Elektrilevi iseteeninduses.

Ülejäänud 600 majapidamise elektrivõrku liitmiseks tuli ehitada täiesti uus elektriliin või asendada olemasolev liin võimsamaga. Sellisel juhul kulub ainuüksi vajalike lubade hankimiseks kohalikust omavalitsusest ja liini projekteerimiseks neli kuud. Koos ehitustööde ja mõnel juhul ka ehitaja leidmiseks vajaliku hanke korraldamisega kulub liitumispunkti väljaehitamiseks keskmiselt 210 päeva.

Üha rohkem positiivset tagasisidet saime klientidelt möödunud aastal ka kaugloetavate arvestite kohta, mis muudavad näitude teatamise üsna pea ajalooks. Aasta lõpu seisuga oli paigaldatud juba 352 000 arvestit, mis on üle poole kõigist paigaldatavatest arvestitest. Kauglugemisele üle viidud arvestite arv oli küll väiksem, kuid see kasvas iga nädalaga 3000 võrra, ulatudes aasta lõpuks 221 000 arvestini.

Hoolimata möödunud edukast aastast rõhutan, et elektrivõrgu uuendamine on kestussport, nimetagem seda maratoniks. Sellise võrdluse puhul on Elektrilevi stardile ikka veel lähemal kui finišile. Praegu tehtud muudatuste tegelike mõjude nägemiseks kulub elektrivõrgus üldjuhul aastaid, kuid anname kogu meeskonnaga parima, et töökindlusnäitajad ka tulevikus paraneksid ja kliendil oleks mugav Elektrileviga elektriasju ajada.

Tänu heal tasemel inseneride ning uue tehnoloogia ja automaatika nutikale kasutamisele on Elektrilevi saavutanud läbi aegade parimad töökindlusnäitajad. Rikkeliste katkestuste kestus majapidamise kohta langes 2014. aastal kümnendiku võrra, 131 minutini. Rikete arv langes veerandi võrra ning kolmandiku ehk 67 minutini lühenes elektrivõrgu ehitamiseks ja hooldamiseks vajalike elektrikatkestuste kestus.