Kohtla-Järve lapsed käivad Jõhvi spordikoolis tasuta

19. veebruar 2015 KÜLLI KRIIS

Jõhvi vallavalitsus otsib lahendust, et Kohtla-Järve lapsed vähemalt õppeaasta lõpuni Jõhvi spordikoolis edasi saaksid käia.

Kohtla-Järve linn pole oma Jõhvi spordikoolis käivate laste eest juba aastaid kohamaksu maksnud; nüüd otsitakse võimalusi, kuidas lapsed seal vähemalt õppeaasta lõpuni edasi saaksid käia.

Aasta alguses avastasid Jõhvi vallajuhid, et Kohtla-Järve linn pole oma laste eest, kes Jõhvi spordikoolis käivad, juba aastaid kohatasu maksnud.

Linnavalitsusele saadetud arve jaanuarikuu eest (40 last, 72,33 eurot lapse kohta, kokku 2893,20 eurot) tuli sama targalt tagasi.  Väidetavalt olevat Kohtla-Järve ja Jõhvi omavalitsusjuhtidel juba ammusest ajast suusõnaline kokkulepe, et spordikooli eest Kohtla-Järve Jõhvile ei maksa.

Jõhvi praegune vallavalitsus ei tea sellisest kokkuleppest midagi.

“2004. aastal sõlmitud lepingus on kirjas, et Kohtla-Järve linn kohustub hüvitama huvikoolide tasud. Muusika- ja huvikooli kohatasu on nad oma laste eest ka kogu aeg maksnud, spordikooli oma aga mitte,” rääkis Jõhvi vallavalitsuse liige hariduse, kultuuri ja spordi alal Tiina Kullamä.

Vana leping ei kehti

Kohtla-Järve finantsteenistuse abilinnapea Ljudmila Jantšenko on spordikooli kohatasu mitte maksmise kokkuleppest samuti  üksnes kuulnud,  ent usub, et küllap see oli ikka kirjalik. “See oli nii ammu, Keerme oli siis Jõhvi linnapea.”

Jantšenko sõnul pole Kohtla-Järve linnal Jõhvi vallaga spordikoole käsitlevat lepingut olnud sestsaati, kui Kohtla-Järve spordiklubidele üle läks, ning viidatud 2004. aasta leping ei kehti juba ammu.  “Nii kunsti- kui muusikakooli kohta on uued lepingud sõlmitud,” kinnitas ta. “Meil on aluseks volikogu otsus, kellele ja millistel tingimustel võime kohatasu maksta. Üldine põhimõte on selline, et teenuste eest, mida ise osutame, me teistele omavalitsustele ei maksa.”

Näitena eranditest tõi Jantšenko Orul elavad lapsed, kellel võimaldatakse Jõhvis huvikoolis käia, sest neil oleks ebamugav kahe bussiga Ahtmesse sõita;  samuti huvikoolide sellised erialad, mida Kohtla-Järvel kas üldse ei õpetata või pole seal neid võimalik eesti keeles õppida.

Maksmiseks pole alust

Tiina Kullamä selgitas, et spordikoole ja -klubisid rahastatakse eri moodi.

“Omavalitsused toetavad neid erisugustel alustel; Jõhvi teeb seda klubipõhiselt, Kohtla-Järve eriala järgi liikmepõhiselt. Lisaks on klubides liikmemaks, mille tasuvad lastevanemad.  Spordikoolis maksab lapsevanem osalustasu, lapse elukohajärgne omavalitsus aga kohatasu.  Kohtla-Järve lapsi käib ka Jõhvi spordiklubides − ja vastupidi. Spordikooli aga Kohtla-Järvel ei olegi, seal on ainult klubid.”

Ljudmila Jantšenko sõnul on osa Jõhvi spordikooli nimekirjas olevaid Kohtla-Järve lapsi ilmselt nii kooli kui mõne spordiklubi nimistus. “Uut spordiklubide registrit koostades tuleb see üle kontrollida,” märkis ta.

Eile saatis Jõhvi vallavalitsus Kohtla-Järve linnale uuesti kord juba tagastatud arve spordikooli kulude katmiseks jaanuarikuu eest, ühtlasi tehti ettepanek sõlmida omavalitsuste vahel sellekohane leping.

“Kuna huvikoolidega arveldamise suhted peavad olema lepingulised ja spordikooli kohta lepingut ei ole, siis me tagastame Jõhvile selle arve,” ütles Jantšenko. “Mis lepingu sõlmimisse puutub, siis see on läbirääkimiste küsimus. Kõigepealt tuleb seda arutada linnavalitsuses ja seejärel volikogus.”

Kaasata lastevanemad

Tiina Kullamä sõnul ei taha Jõhvi Kohtla-Järvega tüli kiskuda, vaid püüab lahendust leida, et Kohtla-Järve lapsed vähemalt selle õppeaasta lõpuni Jõhvi spordikoolis jätkata saaksid.

“Kui Kohtla-Järve pole nõus maksma, tuleb meil ilmselt pöörduda nende laste vanemate poole, et nad maksaksid näiteks poole kohatasust. Uuest õppeaastast saaksime sel juhul spordikooli võtta ainult neid lapsi, kelle kohatasu maksmise Kohtla-Järve tagab.”

Kullamä lisas, et Jõhvi spordikoolis käib ka teiste naaberomavalitsuste lapsi ning kellegi teise puhul pole kohatasu maksmisega probleeme olnud.