Suve jooksul saab korda Jõhvi ja Puru vaheline maanteelõik

11. veebruar 2015 GERLI ROMANOVITŠ

Jõhvi-Kuremäe-Vasknarva tee remondiga sarnases mahus tehakse tänavu töid Pärniku ja Ulvi vahel, kus rekonstrueeritakse kokku 8,5 kilomeetrit teed.

Selle suve tee-ehitustöödest üks mahukamaid on Jõhvi-Tartu maantee Jõhvi ja Puru vaheline viiekilomeetrine lõik, kuid täiendava ajakuluga tuleb arvestada ka Tallinna suunas sõites.

Ehkki väga suuri tee-ehitusprojekte sel aastal Ida-Virumaale planeeritud ei ole, käivad suuremad ja väiksemad tööd nii Tallinna kui Tartu suunas, lisaks tööd väiksematel maanteedel, mis tähendab liikumisel suuremat ajakulu.

Lühike, aga liiklusrohke lõik

Suurim rekonstrueerimistöö, mis sel suvel plaanis, ongi viiekilomeetrine lõik Tartu suunal. “Lõik ei ole iseenesest pikk, aga liikluskoormus on seal suur,” tunnistas maanteeameti Ida regiooni ehitusvaldkonna juht Anti Palmi, et sellel lõigul sõites tuleb arvestada ebamugavuste ja suurema ajakuluga. Küll ei planeerita selle lõigu ehitamist kohe suve algusest. Valmis peab ta saama aga enne sügist.

Teine tehtav rekonstrueerimistöö, Pärniku ja Ulvi vaheline lõik Rakvere-Luige maanteel, läheb aga lahti kohe, kui ilm seda võimaldab. Kokku tehakse seal korda 8,5 kilomeetri pikkune teelõik.

Tartu suunal sõites peab arvestama veel Jõuga silla ümberehitustöödega. Samuti tuleb veidi suurema ajakuluga arvestada Tallinna suunal sõites, seda eelkõige perioodil, kui toimuvad taastusremonditööd Aa ja Järve vahelisel lõigul, aga ka Pühajõe ja Sillamäe vahel. “Samuti on planeeritud ehitustöid Lääne-Virumaa ja Harjumaa osas, kuid õnneks on põhirõhk Harjumaal, kus saab töid teha nii, et liiklus suunatakse muidu kaherealisele teele kokku, ja seetõttu pole kiiruspiirangud väga suured,” selgitas Palmi. Küll tähendab see 110kilomeetrise kiiruspiiranguga lõikude vähenemist.

Lüganuse kaevatakse üles

Teekatte taastusremont on planeeritud ka Lüganusel, kus tehakse lisaks korda nii Lüganuse kui Roodu sild. “Sisuliselt algavad tööd ühest sillast ning lõpevad pärast teist silda Oandu ja Tudu ristmikuga, mis ehitatakse samuti ümber,” selgitas Palmi. Kokku tehake korda 1,5 kilomeetrit teest ja mõlemad sillad läbivad samuti põhjaliku uuenduskuuri.

Samal suunal on teetöid veelgi: Kiviõli-Varja lõigul, kus maanteeamet on hädas asfalti vajuvate roobastega, on sel aastal ette nähtud suurem pindamistöö, mis sisuliselt saab alguse Kiviõlist ja lõpeb Varjal. Vahele jääb vaid poolteise kilomeetri pikkune Lüganuse lõik, kuhu on planeeritud mahukamad tööd. “Seega tuleb arvestada, et Lüganuse suunal liikumine on sel suvel ebamugavam,” hoiatas Anti Palmi.

Ehkki Kiviõli ja Varja vaheline lõik tekitab pidevat peavalu teepõhja tõttu, mis pole mõeldud nii suurele liikluskoormusele ja roobastele, pole selle suuremat rekonstrueerimist plaanis. Vähemalt mitte suures mahus. “Samas Lüganuse lõigu kordategemine on juba samm selles suunas,” selgitas ta.

Kalma-Avinurme tee saab katte 

Kruusateedest läheb tänavu remonti kaks lõiku Savala ja Arvila vahelisest teest. Tööd on planeeritud 3. ja 5. ning 9. ja 18. kilomeetri vahelisel lõigul.

Katte saab Kalma ja Avinurme vaheline rohkem kui kolme kilomeetri pikkune lõik.

Pindamistööd on planeeritud peale Kiviõli ja Varja tee ka Oonurme ja Sirgapalu, Vodava ning Kudruküla ja Puhkova vahelisele lõigule. Lisaks tehakse töid Tudulinnas ja Sinimäel.