Aseri opositsioon näitab hambaid

10. veebruar 2015 GERLI ROMANOVITŠ

Aseri vallavanema Arthur Sepperni sõnul oli opositsioon rahulolematu iga tema ettepaneku ja plaaniga juba enne seda, kui ta üldse ametisse jõudis astuda.

Kolm Aseri opositsioonipoliitikut esitasid volikogu esimehele Gaido Kentemile ja vallavanem Arthur Seppernile umbusaldusavalduse, mille läbiminemiseks on neil vaja veel vähemalt kolme toetajat. 

Pühapäeval toimunud volikogu istungil üle antud umbusaldusavaldustele olid alla kirjutanud Riho Kutsar, Koit Oras ja Oleg Gorbanjov, kes heidavad volikogu esimehele Gaido Kentemile ette suutmatust volikogu tööd korraldada. Samasuguse süüdistuse sai ka vallavanem Arthur Seppern, kes ei suuda organiseerida vallavalitsuse tööd. Peale selle sai umbusaldusavalduse ka Kentem kui eelarve- ja arengukomisjoni esimees.

Vastukäiguna esitas koalitsioon umbusaldusavalduse Riho Kutsarile kui haridus-, kultuuri- ja spordikomisjoni esimehele, süüdistades teda usalduse kaotamises ning komisjoni töö halvas organiseerimises, tuues näiteks viimase istungi, kus päevakorras olnud küsimuste asemel tegeldi kõrvaliste küsimuste arutamisega.

Möödalaskmisi palju

“Asjad on täiesti käest ära,” tunnistas üks umbusaldajatest, varem vallas nii abivallavanema kui vallavanema ametit pidanud Koit Oras, tuues näiteks arengukava, mis pole jõudnud Riigi Teatajasse ja seetõttu pole ka kehtiv. “Ometi on just praegu projektitoetuste aeg ja vähemalt neli aastat kehtiv arengukava on üks taotlemise tingimusi,” tõi Oras ühe näite. Sääraseid tegematajätmisi on aga terve rida.

Lisaks süüdistab opositsioon nii volikogu esimeest kui vallavanemat selles, et arutelude asemel sünnivad otsused tagatubades. “Tihti pole volikokku tulevad asjad läbinud isegi vallavalitsust, ehkki see on nende vastutusala. Samuti pole volikogu esimees istungiks ette valmistunud,” kinnitas Oras, et rahulolematus on kasvanud väga suureks ja käes on aeg, kus valla juhtimine peaks olema taas nende inimeste käes, kes kohapeal elavad ja iga päev valla teenuseid tarbivad. Praegu on vallavanem väljast, volikogu esimehe perekond elab Jõhvis ning ta ise on töökohustuste tõttu pidevalt Soomes ja käib Aseris ainult niipalju, et kord kuus volikogu juhtida.

Palju pahameelt on tekitanud vallavanem Arthur Sepperni uue koolihoone ehitamise plaan, mille juures pole samuti olnud sisulist arutelu. “Sõber joonistas maja ja nüüd ongi kõik korras. Aga mis seal uues majas olema saab, millised on ruumivajadused koolil ja lasteaial, sellest pole keegi rääkinud. Ei kooli ega lasteaia esindajatelt ole uuritud, millised on nende ettekujutused,” pahandas Oras. Ometi on vallas olemas komisjon, kes just selliseid asju arutama peaks. Samamoodi pole komisjonides olnud arutusel kultuurialaste koostöölepete sõlmimine Kohtla-Järve ja Gagauusiaga: teeme lepingu, aga kas ja mis selle sisu on?” küsis ta.

Pole millegagi rahul

“Mitte miski, mida ma teen, ei ole neile meeltmööda. Ma polnud veel päevagi ametis olnud, kui nad olid minu vastu,” tunnistas Arthur Seppern, et muudatuste ja uuenduste vastu olemine tundub olema opositsiooni eesmärk omaette, ilma et nad püüaksidki valla arendamises kaasa lüüa. “Ei meeldi neile Kesktänava korrastamine, ei see, et jagame venekeelsele elanikkonnale infot ajalehes Infopress, ei meeldi koostöölepe Moldova ja Kohtla-Järvega, ei see, et saime uue kooli eskiislahenduse tasuta, ei staadioni korrastamine ja muidugi eelarve koostamine, kus nõudsime kooli kulutuste vähendamist, et eelarve oleks tasakaalus,” loetles ta.

Ka Gaido Kentem on seda meelt, et süüdistused pole mitte sisulised, vaid opositsioon ajab jonni ja näpuga järge kõiges. “Nii näiteks pidi meil volikogu istung olema nädala sees, kuna aga vallasekretär jäi kutsete saatmisega päeva võrra hiljaks, teatas Riho Kutsar vahetult enne volikogu toimumist, et istung on ebaseaduslik. Kutsusime siis kokku uue istungi, arvestades seda kuut päeva, ja nii sattus istung pühapäevale. Siis oli jälle häda, et miks nädalavahetusel,” tõdes Kentem, et selline sisutühi kemplemine käib iga asjaga.

Umbusalduse läbiminemist ei pea Kentem, kelle nimekirja viis inimest moodustavad koalitsiooni tuumiku, tõenäoliseks, sest lisaks on neil kaks Keskerakonna häält ja üks liige valimisliidust Kogemuste Jõud.

Koit Oras seevastu loodab, et Keskerakonna kaks liiget, kes peaksid astuma Kutsariga ühte sammu, saavad aru, et nii edasi minna ei saa, ja tulevad nende poolele üle. Küll tekib siis olukord, et Keskerakond avaldab umbusaldust oma liikmele, sest Seppern kuulub samasse parteisse.

Järgmine volikogu istung, kus umbusaldusavaldusi hääletatakse, toimub 23. veebruaril.