Lüganuse liidab raamatukogud üheks

3. veebruar 2015 GERLI ROMANOVITŠ

Püssi on valla raamatukogudest kõige suurema külastajate arvuga. Uue raamatukogu keskuseks saab praeguse plaani kohaselt aga Lüganuse.

Lüganuse vald loob alates 1. märtsist Lüganuse valla raamatukogu, mille alla hakkavad kuuluma kõik praegu tegutsevad raamatukogud ja lugemispunktid, lootes muuta nii suhtlemise lihtsamaks ja laenutussüsteemi paindlikumaks.

Lüganuse vald liidab alates märtsist kokku Lüganuse, Püssi, Soonurme, Maidla ja Varja raamatukogu, Lüganuse kooli raamatukogu ja Oandu külastuskeskuse laenutuspunkti Lüganuse valla raamatukoguks, mis ei tähenda ühegi raamatukogu jaoks töö sisulist muudatust, kuid tänu ühisele juhtimisele peaksid raamatukogude mured jõudma lihtsamalt vallavalitsuseni ja ka koostöö peaks muutuma veel paremaks: ühe juhi alla koondatud asutus saab paremini organiseerida raamatute laenutamist üle valla ja planeerida senisest tõhusamalt puhkusi ja asendusi.

Ühinemisleppes ära toodud 

Kui majandusüksuse ja huvikeskuse loomine, mis koondaks samamoodi olemasolevad asutused kas ühe mütsi alla või liidaks need tegevusalade kaupa, on läinud üle kivide ja kändude, siis raamatukogude ühendamises oli volikogu selgelt ühel meelel, kiites liitmise heaks. Raamatukogude liitmine oli omaette punktina kirjas ka ühinemisleppes, kus pandi kohustuseks viia raamatukogud ühise juhtimise alla, säilitada nende praegused teeninduspiirkonnad ja ühtlustada palgad. Peale selle ühtlustuvad ühises asutuses ka need toetused, mis vald maksab raamatute soetamiseks lisaks riigilt tulevale summale.

Tõuge raamatukogude koondamiseks tuli sellest, et ühendamist vajasid Lüganuse ja Varja raamatukogu. “Siis mõtlesime, et kui juba liita, siis võiks liita kõik,” ütles Lüganuse vallavanem Allar Aron, kelle sõnul kaasati uue põhimääruse väljatöötamisse Jõhvi keskraamatukogu, et saada raamatukogule ja ümberkorraldusele hinnang ka väljastpoolt valda.

Kõik praegu raamatukogudes töötavad inimesed jäävad uues üksuses alles. Küll peaks ühest neist saama raamatukogu juhataja, samal ajal kui teised jäävad raamatukoguhoidjateks. Kui uue asutuse põhimäärus näeb ette, et raamatukogu juhatajat hakatakse otsima avaliku konkursiga, siis nii hakkab see olema tulevikus − ühendamise käigus tuleks juht leida sisekonkursi tulemusena.

Töötajad vastu

Kuna Lüganuse raamatukogu juhataja Aiki Maalma on ainus, kellel on bibliograafi haridus, pakuti valla raamatukogu juhataja kohta temale. Aroni sõnul oli ta algul nõus, kuid siis keeldus. Vahetult enne volikogu istungit tuli valda raamatukogutöötajate ühispöördumine, kus nad kinnitasid, et ei näe ühendamisel mõtet ja on selle vastu.

Maidla, Püssi ja Lüganuse raamatukogu saadetud ühiskirjas kinnitasid töötajad, et valla raamatukogu asutamise eesmärki ei ole neile mõistlikult põhjendatud ja neile on jäänud arusaamatuks, mismoodi liitmine tõstab nende töö efektiivsust.

Allar Aroni sõnul ei ole nad veel lahendanud küsimust, mis tekkis väljavalitud inimese ametist loobumise tõttu. Samuti töötajate vastuseisu tõttu, ehkki nendega on peetud ühiseid koosolekuid põhimääruse väljatöötamiseks.

“Aga olen praeguseks rääkinud kahe raamatukoguga ja kolmapäeval on meil ühiskoosolek, et liitumise tagamaid veel kord selgitada ja tekkivaid hirme hajutada. Kindlasti ei ole liitmise põhjuseks see, et raamatukogud praegu hästi ei tööta − nad teevad seda ja ka koostöö on hea −, kuid usume, et üks juht leiaks veel rohkem võimalusi ülevallaliseks koostööks ja teenuse parandamiseks,” lisas ta.