Omavalitsus kui partei staap

3. veebruar 2015 

See lugu, kuidas Kohtla-Järve keskerakondlastele oma partei uusaastapeole sõiduks buss telliti, näitab taas, kuivõrd tihedalt on läbipõimunud omavalitsuslik ja erakondlik asjaajamine.

Et Kohtla-Järve linnapea Jevgeni Solovjov ei näe isegi  mingit probleemi selles, et erakonna jaoks tellitakse buss linnavalitsuse ametliku tellimiskirjana ja meeri allkirjaga, näitab, et sellist tegevust peetakse iseenesestmõistetavalt tavaliseks.

See bussi tellimise lugu on vaid üks väike konkreetne näide sellest, kuidas kohalikud omavalitsused (see ei puuduta sugugi vaid Keskerakonda)  on mitmel pool muutunud erakondade staapideks. Valla- või linnavõimu külge on lihtsam siduda kohalikku parteirakukest. Seejuures ei pea ilmtingimata kohaliku omavalitsuse ja partei rahakotid otseses mõttes sassi minema.

Niinimetatud administratiivset ressurssi saab kasutada märksa mitmekülgsemalt ja läbipaistmatult. Väga tähtis tegur on  mõjuvõim, millega annab erakondlikku tegevust siduda alates elementaarsest distsipliinist kuni valimiskampaaniate korraldamiseni. On küllaltki seaduspärane, et ka riigikogu valimistel riisub omavalitsuses koore see erakond, kes on seal võimul. Seejuures ei ole tegu sugugi selle valla või linna elanike maailmavaatelise küsimusega, sest kui vallavõimud on näiteks vahetanud erakonda, siis peegeldub see peagi ka valimistulemuses.

Erakondadel, kel pole kohalikes linna- või vallavalitsustes oma tugipunkte, kipuvad kaotama juba stardihetkel.